zoeken
X

Als je studietempo gelijk ligt met het vastgelegde studieprogramma dan heet dat nominaal studeren. Voorbeeld: je haalt in het eerste jaar van je studie de volledige 60 studiepunten (EC).

Als je niet-nominaal studeert en de vertraging niet inhaalt dan loopt je studie uit en wordt je een zogenaamde langstudeerder.


Studie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma