Bouwkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Jij combineert ruimtelijk inzicht met gevoel voor vorm en techniek. De opleiding Bouwkunde gaat over gebouwen waar mensen prettig in verblijven. Om ontwerp en uitvoering. En gebruikers en omgeving.

Een particulier wil een duurzaam huis bouwen. Jij werkt als tekenaar mee aan de woning van de toekomst. Een hogeschool wil een sportcentrum ontwikkelen. Jij werkt het ontwerp van de architect uit in een bouwtechnische of constructietekening. Je vertaalt het ontwerp naar een technisch uitvoerbaar geheel. Organisaties kunnen jouw bouwkundige kennis goed gebruiken. Jij kijkt anders naar gebouwen. Bent geïnteresseerd in hun constructie en vormgeving. In hoe ze in de omgeving passen. Jij houdt van de mix van exact en creativiteit. Bent goed in technische vakken. Kunt goed rekenen en verbanden leggen. En hebt interesse in mens en maatschappij. Jij bent de bouwkundige van de toekomst. Je werkt samen met organisaties uit de praktijk. Hun ervaring is jouw leerschool. Je analyseert woonwijken. Ontdekt wat goed is. En wat niet. Maakt met een bouwbedrijf een ontwerp voor appartementen. Leert naar vorm te kijken. Hoe je isolatie berekent. Je verdiept je in gebouwconstructies. Leert plannen en binnen een budget te werken. En je loopt twee keer stage. Bijvoorbeeld in het buitenland. Ben je geslaagd, dan mag je je Bachelor of Built Environment (BBE) noemen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatie's-Hertogenbosch
diplomaBSc Bouwkunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34263
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De bouwwereld is veranderd. Er is minder nieuwbouw dan 10 jaar geleden en meer aandacht voor slim hergebruiken van bestaande bouw. Je leert wat de begrippen duurzaam en energiezuinig inhouden. En gaat daarmee aan de slag zodat je straks succesvol de arbeidsmarkt instapt. Bouwkunde in Tilburg en 's-Hertogenbosch zijn gelijk.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Bouwkunde 's-Hertogenbosch
Proefstuderen Bouwkunde 's-Hertogenbosch
Proefstuderen Bouwkunde 's-Hertogenbosch

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJij hebt een verwante mbo-opleiding gedaan. Je loopt dan geen stage in het eerste jaar maar je doet onderzoek en volgt vakken ondersteunend aan je onderzoek.
1e jaar Je maakt kennis met verschillende kanten van de bouw: ontwerpen, uitvoeren, managen en techniek. Je volgt vakken, verbetert je competenties met hulp van een coach en werkt in groepjes aan projecten. Je sluit het eerste jaar af met een oriënterende stage. Hier ontdek je de dagelijkse gang van zaken op een bouwplaats. Kom je van het mbo, dan sluit je af met het project Zelfvoorzienend wonen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.
periode
1234
Coaching en talentontwikkeling
Vakken: zoals Locatiegericht ontwerpen en Uitvoeringsanalyse, Zicht op bouweisen
Project: bijvoorbeeld De wijk van de toekomst
Vakken: ondersteunend aan het project
Project: bijvoorbeeld Zelfvoorzienend wonen
Stage stage
2e jaar Het tweede jaar volg je 2 semesters rond een thema en sluit je af met het project Herbestemmen. In jaar 3 loop je een half jaar stage. Daarna ga je je specialiseren met een samenhangend geheel aan vakken rond een thema, bijvoorbeeld Biobased Bouwen of Energieleverende Bebouwing. Ook draai je mee in een project met studenten van verschillende opleidingen. In jaar 4 kies je een minor. Hiermee ga je je verder verdiepen of verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.
periode
1234
Coaching en talentontwikkeling
Vakken: zoals Ontwerpmethoden, Gebouwtechniek, Bouwmanagement en recht
Project: bijvoorbeeld Nieuwbouw Utiliteit
Vakken: ondersteunend aan het project
Vakken: zoals Ondernemen in de bouw en Analyse en planning
Project: bijvoorbeeld herbestemmen
3e jaar
periode
1234
Stage stage
Specialisatie: Keuzevakken en project of onderzoek
4e jaar
periode
1234
Minor naar keuze
Afstudeerproject afstuderen

minors

minor Constructief Ontwerpen

Deze minor kun je kiezen in jaar 4. Je volgt 'm samen met studenten van de opleiding Civiele Techniek.

Vanuit jouw achtergrond in Bouwkunde of Civiele Techniek heb jij de ambitie om als constructeur werkzaam te zijn. Tijdens deze minor ga je je dus specifiek verdiepen in alles wat bij construeren komt kijken. Van het opstellen en beoordelen van alternatieven en varianten tot het besteks- en indieningsgereed maken. Van het voorbereiden van de uitvoering, het uitvoeringsplan tot het evalueren en terugkoppelen van projectgegevens. Je krijgt theorie aangereikt en werkt aan de praktische toepassing in de totale context van het bouwproces. Ook het gebruik van moderne constructieve programma's komt ruimschoots aan bod.

specialisatie bij Bouwkunde

In de loop van het derde jaar kies je een specialisatie. Deze bestaat uit een vakkenpakket naar keuze en een speciaal project.

Je kiest een speciaal vakkenpakket bij de vaardigheden die je bij de opleiding ontwikkelt. Zoals initiëren of beheren in de gebouwde omgeving. Hierbij krijg je vakken met een bepaald thema en een praktijkopgave. Bijvoorbeeld biobased ontwerpen of energieleverende bebouwing. Je hebt de vrijheid om je eigen pad te kiezen.

minor Design for All (Bouwen met Zorg)

Deze minor kun je volgen in jaar 4. Met jouw basiskennis van bouwkunde, uitvoeringsmethoden en bedrijfskunde verdiep jij je verder in de partijen die het bouwproces aansturen.

Je bent geïnteresseerd in innovaties in het bouwproces, zowel op uitvoeringstechnisch als op organisatorisch en bedrijfskundig niveau. Vraagstukken rondom maakbaarheid van gebouwen houden jou bezig, net als strategievorming binnen de organisaties die deze gebouwen voortbrengen. Tijdens de minor verdiep je je in de trends die zich momenteel in de omgeving van de aannemerij voordoen. De minor bestaat uit 2 projecten. 1 rond innovaties in het bouwproces (uitvoering/bouwmethoden) en 1 rond innovaties in organisaties (bedrijfskundig project). Je volgt onder andere vakken over onderzoeksmethoden, Corporate Social Responsibility (bedrijfsethiek) en innovatiemanagement.

minor Architectuur

Deze minor kun je volgen in jaar 4. Je leert wat architecten - regionaal én internationaal - bezighoudt en hoe ze inspelen op actuele vragen en een snel veranderende beroepspraktijk.

Je ontwikkelt een kritische visie op het huidige architectuurlandschap en wordt geprikkeld om de rol en de praktijk van de architect te bevragen en te vernieuwen. Ook maak je kennis met de hedendaagse architectenpraktijk in Nederland én met bouwen in Afrika en India. Je vertaalt teksten over architectuur naar architectonische oplossingen. En je oefent in het ontwerpen van: architectonische ruimten, technische details en constructies met innovatieve en duurzame materialen. In deze minor werk je samen met internationale studenten. Sleutelwoorden: experimenteel – innovatief – creatief – duurzaam – verantwoord.

minor Bestaande Bouw

Deze minor kun je volgen in jaar 4. Je leert onder andere hoe je de levensduur van bestaande gebouwen verlengt.

De afweging tussen sloop en nieuwbouw van gebouwen wordt steeds belangrijker. Driekwart van de huidige woningvoorraad is na 1950 gebouwd. Maar in verhouding tot wat we bezitten aan voorraad, is het jaarlijks aantal nieuw gebouwde huizen marginaal. We zullen dus heel lang moeten doen met onze bestaande woningvoorraad, ook omdat vele woningzoekenden daarop zijn aangewezen. In deze minor leer je hoe je de levensduur van bestande gebouwen verlengt. Hoe renovatie van de naoorlogse gestapelde woningen de stedenbouwkundige kwaliteit versterkt. Maar ook hoe je de technische en fysieke staat van de panden geschikt maakt voor de toekomst. Jij leert een onderbouwende afweging te maken tussen renovatie of nieuwbouw. In projecten ga je aan de slag met verschillende cases van woningcorporaties. Tijdens de lessen leer je meer over duurzaam denken, bouwinnovaties en gezonde binnenmilieus. In samenwerking met bedrijven leer je situaties en oplossingen te onderzoeken.

minor Bouwmanagement en Innovatie

Deze minor kun je volgen in jaar 4. Met jouw basiskennis van bouwkunde, uitvoeringsmethoden en bedrijfskunde verdiep jij je verder in de partijen die het bouwproces aansturen.

Je bent geïnteresseerd in innovaties in het bouwproces, zowel op uitvoeringstechnisch als op organisatorisch en bedrijfskundig niveau. Vraagstukken rondom maakbaarheid van gebouwen houden jou bezig, net als strategievorming binnen de organisaties die deze gebouwen voortbrengen. Tijdens de minor verdiep je je in de trends die zich momenteel in de omgeving van de aannemerij voordoen. De minor bestaat uit 2 projecten. 1 rond innovaties in het bouwproces (uitvoering/bouwmethoden) en 1 rond innovaties in organisaties (bedrijfskundig project). Je volgt onder meer vakken over onderzoeksmethoden, Corporate Social Responsibility (bedrijfsethiek) en innovatiemanagement.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding Bouwkunde duurt 4 jaar. Elk studiejaar is verdeeld in 2 semesters met elk een eigen thema. De kennis en vaardigheden die je opdoet bij vakken pas je toe in projecten. De eerste 2 jaar start je elk semester met het maken van een talentontwikkelplan. Hierin staat wat je leerdoelen zijn en aan welke competenties je extra aandacht gaat besteden. Elk semester heeft 2 toetsmomenten. De laatste week is gereserveerd voor evaluatie.
docenten
'De opleiding vraagt veel van je. Daar vergissen nieuwe studenten zich wel eens in. Er komt ook zoveel nieuws bij kijken. Soms voor het eerst op kamers. Meer eigen verantwoordelijkheid over je voortgang. Daarom bieden we ze zeker in het begin veel begeleiding.'

'Het is geweldig om te zien hoe studenten zich ontwikkelen. Sommigen beginnen een beetje onzeker. Je ziet ze uitgroeien tot een echte professional. Die tot goede beslissingen komt. Het is fantastisch om daar deel van uit te maken.'
studeren in het buitenland
Jij wilt stagelopen in het buitenland. Dat kan. Je verrijkt je professionele blik door de ervaringen die je opdoet. Je doet daar later je voordeel mee. In het vierde jaar kun je mee op een internationale studiereis. Studenten bezochten eerder Italië en India. De reizen leverden hen fantastische persoonlijke ervaringen op.
bindend studieadvies
 • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden
 • minimaal 60 EC in de eerste 24 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 7738
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B;Lees meer over je kans op toelating zonder wiskunde.
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo.
WO propedeuseNeem contact op met de Studenten Informatie Balie op 088 - 525 75 50 en vraag naar de instroomcoördinator.
hbo-pNeem contact op met de Studenten Informatie Balie op 088 - 525 75 50 en vraag naar de instroomcoördinator.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

874 studenten volgen deze opleiding
16% daarvan is vrouw
207 eerstejaars gestart in 2012
14% daarvan is vrouw
29028 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Studievereniging Annexis
Annexis is de studievereniging voor studenten van de opleidingen Bouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele Techniek.
De studievereniging organiseert borrels, een jaarlijkse BBQ, het Kerstgala en een teambuildingsdag. Ook kun je deelnemen aan excursies, bedrijfsdagen, lezingen van gastsprekers uit de praktijk en trainingen en bijlessen volgen. Via Annexis krijg je korting op je studiebenodigdheden.

Lees meer op Facebook: https://nl-nl.facebook.com/svannexis.

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Avans
Bouwkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
3.4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Avans
Bouwkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
3.4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 HAN
Bouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 HHS
Bouwkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 Inholland
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 NHL
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 Saxion
Bouwkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
66 eerstejaars
10% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
9/9 Windesheim
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.53.5
docenten3.43.4
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.33.2
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bouwkunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 178 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Avans Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.6 3.8
aantal eerstejaars 106 89
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 76% 68%
diploma binnen 5 jaar 51% 44%
doorstuderen 29% 24%
werk op niveau in 1,5 jaar 88%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er wordt minder gebouwd dan enkele jaren geleden. Maar met jouw waardevolle diploma en een actieve houding gaat de wereld van de bouw voor je open. Volgens de landelijke HBO monitor vinden afgestudeerden gemiddeld binnen twee maanden een baan. Je kunt veel kanten op. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als tekenaar bij een architectenbureau. Of je vertaalt als bouwtechnisch ontwerper het ontwerp van de architect naar een bouwtechnische tekening. Jij solliciteert naar de functie van constructeur bij een constructiebureau. Zie jij je toekomst in de projectontwikkeling, dan start je bij een bouwbedrijf, bouwmanagementbureau of woningbouwvereniging als projectmedewerker. Met wat meer ervaring kun je doorgroeien tot projectleider. Je kunt ook in veel verschillende functies werken bij gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld bij de Dienst Stadsontwikkeling of Bouw- en woningtoezicht. Je werkt daar als technisch adviseur. Of je kiest voor een gespecialiseerde, commerciële functie. Bijvoorbeeld bij toeleveringsbedrijven. Zoals een betonfabriek. Als inkoper, of accountmanager. Of jij wilt eigen baas worden. Je start je eigen bouwtechnisch bureau.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2226gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
91%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
HRArchitectuur part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ 30 EC pre-master
TU DelftCivil Engineering+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering and Management+ 30 EC pre-master
TUeConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUDesign Cultures+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEnvironmental and Infrastructure Planning+ 45 EC pre-master
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TUeHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO O&O educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSocio-spatial Planning+ 60 EC pre-master
HRStedenbouw part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • assistent ontwerper
 • bim coördinator
 • bim modelleur
 • bouwtechnisch ontwerper
 • calculator
 • constructeur
 • projectmedewerker
 • tekenaar bij architectenbureau
 • tender manager
 • uitvoerder
 • werkvoorbereider
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite