Accountancy

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Accountancy is een brede en afwisselende praktijkgerichte studie. Een accountant is op de hoogte van de wet- en regelgeving en vertaalt die naar de dagelijkse praktijk. Je advies is goud waard.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB Accountancy
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
De opleiding is een goede basis voor veel functies in de accountancywereld en daarbuiten, zoals in het bedrijfsleven, bij de overheid en non-profitorganisaties. Accountancy is een afwisselende praktijkgerichte studie. Je werkt veel samen met medestudenten en gaat zelf ook individueel op onderzoek uit. Zo leer je het vakgebied kennen en probleemoplossend te werken.

Na afronding van je studie Accountancy kun je uiteindelijk accountant worden. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals financieel manager, controller, algemeen manager of financieel adviseur. Deze functies vind je in het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening (banken en verzekeringen),
bij de overheid en bij non-profit instellingen.

Andere mogelijkheden zijn:
  • Registeraccountant (RA), vervolg masteropleiding vereist
  • Accountant-administratieconsulent (AA), vervolg post-hbo opleiding vereist
  • Assistent-accountant
  • Financieel adviseur/medewerker

Waarom aan de Hanze?

Jaar 1 een gemeenschappelijk jaar, samen met de eerstejaars van de andere opleidingen binnen het Instituut voor Financieel Economisch Management. Na het eerste jaar is het mogelijk om te kunnen switchen naar een andere opleiding binnen het instituut. Je komt vroegtijdig in aanraking met de praktijk. Je voert flexibele projecten/opdrachten uit voor regionale ondernemers en maatschappelijke instanties in zogeheten innovatiewerkplaatsen. De plek waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 10 november Groningen
Op zaterdag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het jaar 1 leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Tijdens het tweede en derde jaar kruip je in je rol van de accountant. Wat heb je nodig aan kennis, vaardigheden en tools om wettelijke controles uit te voeren, wet-en regelgeving toe te passen, jaarrekeningen samen te stellen mbv specifieke software en een gedegen financieel advies te geven? In jaar 3 loop je ook een half jaar stage. Jaar 4 sluit de opleiding af en bestaat uit specialiseren en afstuderen.
1e jaar Tijdens het eerste jaar van je studie leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Tijdens het specifieke accountancygedeelte van je opleiding leer je het offreren en aanvaarden van een wettelijke financiële controleopdracht van een organisatie. Daarnaast leer je de bijbehorende wet- en regelgeving doorgronden.
periode
1234
Orientatie op het werkveld
De ondernemende professional
De financiële adviseur
Energy and Risk
2e jaar Vervolgens komt in jaar 2 het daadwerkelijk uitvoeren van een accountantscontrole aan bod. Je gaat dan in op zaken als het uitvoeren van wettelijke controles en op basis daarvan leer je conclusies te trekken en deze te verwerken in een managementrapport.
periode
1234
De adviserende accountant
De adviserende accountant
De controlerende accountant
De controlerende accountant
3e jaar In het derde jaar komt zowel de controlerende als de adviserende rol van de accountant aan de orde. Je leert bijvoorbeeld hoe je een jaarrekening opstelt en samenstelt conform de regelgeving, en hoe een onderneming wordt gefinancierd. In de tweede helft van het derde jaar loop je stage bij een accountantskantoor.
periode
1234
De jaarrekening
Financiëren en financiële markten
Stage stage
4e jaar In het vierde jaar verdiep je je in het specialisme van het vakgebied Accountancy. Je sluit je studie af met het schrijven van een afstudeeropdracht bij een bedrijf of instelling.
periode
1234
De accountant, een specialisme afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Je bent de ogen van de maatschappij als accountant. Je bent objectief en kijkt vooruit en maakt weloverwogen maatschappelijke verantwoorde financiële keuzes waarbij je ook het ethische belang niet over het hoofd ziet.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Voor excellente studenten is er de mogelijkheid individueel of in groepsverband een excellentieprogramma te doorlopen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3115

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

Meld je aan voor 1 mei. Indien je je na 1 mei aanmeldt is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht.
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn er voor mbo'ers die naar het hbo willen toelatingseisen van kracht. Kom je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' dan gelden er toelatingseisen.​
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
56 eerstejaars gestart in 2017
25% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Check
Accountancy

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Hanze
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
80 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 Avans
Accountancy
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
70 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
60 eerstejaars
63% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 HAN
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
128 eerstejaars
40% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 HHS
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 HU
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
76 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 HvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
139 eerstejaars
33% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/16 Inholland
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/16 NHL
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 Saxion
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
70 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Windesheim
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/16 Zuyd
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Accountancy
Finance, Tax and Advice
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 180 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 86
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 56%
diploma binnen 5 jaar 18%
doorstuderen 35%
werk op niveau in 1,5 jaar 94%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor mag je jezelf nog geen accountant noemen, want dit is een beschermde titel. Een vervolgopleiding is noodzakelijk om in het accountantsregister te kunnen worden opgenomen. Er zijn twee mogelijkheden: Je volgt een post hbo opleiding tot een Accountant-administratieconsulent (AA) of je volgt een masteropleiding tot bijvoorbeeld Register accountant (RA).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De financiële arbeidsmarkt is in ontwikkeling en de behoefte naar breed opgeleide professionele financials met goede social skills groeit. Daarnaast kun je terecht in een groot aantal verschillende sectoren/branches.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2288gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
77%kans op een voltijd baan
72%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
HRMaster in Finance and Accountinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

assistent - accountant
assistent- controller
financieel adviseur
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite