Deze opleiding

Als bedrijfseconoom bent u een belangrijke spil in de organisatie, want zonder geld gebeurt er niets. Het gaat echter niet alleen om de cijfers maar juist de wereld daarachter is belangrijk.

Het gaat om de samenwerking met mensen, het verzorgen van financiële informatie en op basis daarvan verstrekken van adviezen. Goede communicatie en uitstekende sociale vaardigheden zijn dan ook een voorwaarde om goed te kunnen presteren. U bent dé link tussen mensen, middelen en informatie, afdelingen en processen. Zijn toekomstplannen haalbaar? Hebben plannen het gewenste resultaat opgeleverd? Als bedrijfseconoom kunt u (jaar)verslagen opstellen, begrotingen maken en controleren, informatiestromen optimaliseren en goederen- en dienstenstromen beheersen.

De opleiding maakt gebruik van uw praktijksituatie én die van uw medestudenten. Leerstof wordt werkmateriaal. Daarmee combineert u werken en leren op de meest efficiënte wijze. U gaat bijvoorbeeld actief aan de slag met het onderwerp informatievoorziening: Welke bedrijfsinformatie dient op welke wijze aangeleverd te worden aan wie?' Naast de financiële aspecten gaat u in op onderwerpen als logistiek en procesmanagement.

Als bedrijfseconoom kunt u financieel controller, administrateur, financieel specialist of logistiek manager worden. U adviseert en ondersteunt het management op een breed terrein.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 17 februari Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/7 Avans
Finance & Control
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Fontys
Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 HHS
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 HU
Finance & Control
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Finance & Control aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite