Bedrijfseconomie

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als bedrijfseconoom ben je een belangrijke spil in de organisatie, want zonder geld gebeurt er niets. Je brengt mensen, middelen, informatie, afdelingen en processen bij elkaar.

Het gaat gedurende deze opleiding niet alleen om cijfers, maar vooral om de wereld achter die cijfers. Je bent in staat de financiële gevolgen te berekenen van een nieuw te ontwikkelen productieproces en je beschikt over de vaardigheden om een goed of slecht bedrijfsresultaat te analyseren. Bovendien zorg je voor de uitvoering en de controle van dit beleid. Mensen zorgen er in een organisatie met elkaar voor dat financiële gegevens beschikbaar komen. Het is dus in je voordeel als je over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt. Hier wordt tijdens de opleiding dan ook veel aandacht aan besteed. De opleiding biedt je een uitstekende voorbereiding op de praktijk.

Meer dan de helft van de afgestudeerden vindt een baan als financieel professional binnen het bedrijfsleven of de zakelijke dienstverlening. Daarnaast kun je onze studenten overal tegenkomen. Binnen het bankwezen, het onderwijs of overheden, maar ook in de handel en bij verzekeraars.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Bedrijfseconomie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34401
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Hanze?

Het eerste jaar is een gemeenschappelijk jaar, samen met alle eerstejaars van de andere drie financiële opleidingen binnen het Instituut voor Financieel Economisch Management. Na het eerste jaar is het mogelijk om te kunnen switchen naar een andere opleiding binnen het instituut.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 11 november Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle bachelor- en masteropleidingen, voltijd en deeltijd.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn jaar 1 leer je de basis van financieel-economisch management. Tijdens het jaar 2 en 3 leer je hoe onafscheidelijk de termen informatievoorziening en bedrijfseconomie zijn. Jaarplanningen en -rekeningen, geldstromen, vennootschapsbelasting en liquiditeitsbeheer zijn onderwerpen waar je mee aan de slag gaat. In jaar 3 loop je ook een half jaar stage (binnen-of buitenland). Je sluit de opleiding af met een vrij keuzeprogramma en een onderzoeksopdracht (je afstuderen).
1e jaar Tijdens het eerste jaar van je studie leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management.
periode
1234
Orientatie op het werkveld
De ondernemende professional
De financiële adviseur
Energy and risk
2e jaar Tijdens het specifieke bedrijfseconomiegedeelte van je studie, vanaf jaar 2, leer je onder andere dat logistiek, informatievoorziening en bedrijfseconomie niet zonder elkaar kunnen. Je maakt een jaarplanning voor de goederen- en geldstromen van een bedrijf en de informatie die daarbij een rol speelt. Ook adviseer je een bedrijf hoe ICT hierbij ingezet kan worden.
periode
1234
De interne organisatie
Bedrijfsinformatie en - sturing
De organisatie en haar omgeving
Planning en budgettering
3e jaar In het derde jaar komt een drietal taken van de financieel manager aan de orde: het aantrekken van financiële middelen, debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer. Vervolgens stel je voor een bedrijf de interne en externe jaarrekening op, inclusief de aangifte vennootschapsbelasting. De rest van het derde jaar loop je een stage van negentien weken bij een bedrijf of instelling naar keuze.
periode
1234
Financieren en financiële markten
De jaarrekening
Stage stage
4e jaar In het vierde jaar vul je een halfjaar zelf in met een eigen keuzeprogramma, dit wordt een minor genoemd. Je schrijft in dit jaar ook je afstudeeropdracht. Die voer je uit bij een bedrijf waar je een groot deel van de week werkzaam bent.
periode
1234
Afstudeeropdracht afstuderen
Keuzeruimte

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het is mogelijk stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Voor excellente studenten is er de mogelijkheid individueel of in groepsverband een excellentieprogramma te doorlopen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
wettelijk tarief : € 1805
instellingstarief : € 3033
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn er voor mbo'ers die naar het hbo willen toelatingseisen van kracht. Kom je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' dan gelden er toelatingseisen.​
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

763 studenten volgen deze opleiding
23% daarvan is vrouw
201 eerstejaars gestart in 2012
18% daarvan is vrouw
26761 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

HSE Faktor
Bedrijfeconomie & Financial Services Management

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Saskia Esmeyer
Breedte en diepte binnen Bedrijfseconomie

“Al op de basisschool hield ik al erg van rekenen, het was voor mij daarom al snel duidelijk dat ik iets met cijfertjes wou doen. Op de middelbare school koos is daarom voor een natuurprofiel, maar al snel bleek dat ik de natuurvakken helemaal niks vond."

"In mijn studiekeuzetraject heb ik veel open dagen bezocht en is mijn keuze uiteindelijk gevallen op financieel economische opleiding bij de Hanzehogeschool Groningen...
Dit vak vormt de basis van de opleiding Bedrijfseconomie, je moet vaak balansen opstellen en cijfers analyseren. Daarnaast is deze opleiding erg breed waardoor je veel basiskennis op kan doen op verschillende vakgebieden.
Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik naar het hbo gegaan om een koppeling te kunnen maken tussen theorie en praktijk. Dit is tevens voor mij de uitdaging in de opleiding, bij Bedrijfseconomie werk je per periode een opdracht uit met je projectgroep. Op deze manier pas je de stof uit college meteen toe.
In het vierde jaar kun je een colleges naar keuze volgen in de vorm van een minor. Ik heb gekozen voor de minor Financieel Management in de Zorg. Tijdens deze minor ga je financieel economische opdrachten uitvoeren bij een gezondheidsorganisatie. Ik zie er erg naar uit om me te verdiepen in dit vakgebied en het dan ook meteen in praktijk te brengen.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Hanze
Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
132 eerstejaars
19% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 Avans
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/23 Avans
International Financial Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 Avans
Bedrijfseconomie
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 Fontys
International Business Economics
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/23 Fontys
International Business Economics (English)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Fontys
Bedrijfseconomie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
232 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/23 HAN
Finance and Control
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
200 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 HAN
Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 HAN
Finance and Control
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 HAN
Bedrijfseconomie
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
200 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 HHS
International Financial Management and Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
194 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/23 HU
Bedrijfseconomie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
124 eerstejaars
16% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 HvA
Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
343 eerstejaars
28% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
17/23 HvA
Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
343 eerstejaars
28% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/23 NHL
Bedrijfseconomie (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
35 eerstejaars
37% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/23
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/23
Bedrijfseconomie (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/23 Saxion
Bedrijfseconomie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
187 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
22/23 Stenden
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/23 Windesheim
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.53.6
docenten3.43.4
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.33.1
studiebegeleiding3.33.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 376 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 186 156
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 55% 55%
diploma binnen 5 jaar 32% 39%
doorstuderen 22% 2%
werk op niveau in 1,5 jaar 68%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Een groot deel van onze studenten gaan aan de slag in beroepspraktijk, een ander kleiner deel gaat doorstuderen en kiezen bijvoorbeeld voor master traject.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Meer dan de helft van de afgestudeerden vindt een baan in het bedrijfsleven of de zakelijke dienstverlening. Daarnaast komt ongeveer tien procent terecht binnen het bankwezen, ongeveer vijf procent vindt een plek bij een van de overheden, vijf procent in de handel en ongeveer drie procent bij de verzekeraars.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2328gemiddeld bruto maandloon
37%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
64%kans op een baan op niveau
60%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • bedrijfseconomisch adviseur
  • business-of financial controller
  • financieel manager
  • financieel of risico analist
  • hoofd financiële administratie
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite