Bedrijfskunde

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wanneer u de veelzijdige en inspirerende wereld van de bedrijfskunde beter wilt leren kennen en uw carrière een impuls wilt geven, dan is de deeltijdopleiding Bedrijfskunde een goede keus!

De opleiding Bedrijfskunde is geschikt voor iedereen die verder wil in de wereld van de bedrijfskunde, maar niet de mogelijkheid heeft om een fulltime studie te volgen. Met de juiste vooropleiding en recente relevante werkervaring, kunt u uw bachelordiploma in drie jaar halen. In sommige
gevallen kan dat zelfs sneller.

De studie Bedrijfskunde biedt u een combinatie van juridische, economische en managementvakken, die u in staat zal stellen om met een veelheid van organisatievraagstukken om te kunnen gaan.

Als afgestudeerde bent u in staat om een diagnose te stellen voor een bedrijfskundig probleem, een advies opstellen om dit probleem te kunnen oplossen, een realistisch implementatieplan voorbereiden en (mede)uitvoeren, interne processen binnen organisaties structureren en
stroomlijnen.

Wilt u verder groeien binnen uw huidige organisatie, voor uzelf beginnen
of een geheel nieuwe wending aan uw loopbaan geven? Er zijn veel mogelijkheden voor een succesvolle carrière in vele verschillende functies en organisaties. Voorbeelden van functies zijn: organisatieadviseur, projectleider, leidinggevende.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Bedrijfskunde MER
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34139
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 11 november Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Open dag 17 februari Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het 1e jaar krijgt u inleidingen in de vakgebieden financieel- economisch management, juridisch management, strategisch management, communicatiemanagement, human resource management, operationeel management en onderzoek. U gaat in de praktijk of, in een met behulp van casuïstiek gesimuleerde praktijkomgeving, aan de slag met praktische opdrachten. Na dit jaar krijgt u een bindend studieadvies. Als dit positief is, kunt u de opleiding vervolgen.
2e jaar Het 2e jaar is een verdieping van het 1e jaar, met ook weer aandacht voor toepassing van de kennis in de praktijk. U gaat dieper in op risicomanagement, human resource management, organisaties in de publieke context, verandermanagement en strategisch management.
3e jaar In het 3e jaar kunt u naar eigen inzicht verder bouwen aan uw professionele ontwikkeling. U kiest een afstudeerprofiel om uw kennis te verdiepen:
 • Mens & Organisatie
 • Juridisch Risicobeheer.
4e jaar Het 4e jaar staat in het teken van de praktijk, maar als u beschikt over een voor de opleiding relevante baan of werkomgeving, kunt u de praktijk door middel van werkplek-leren tijdens de eerste drie jaar van de opleiding afronden.
Naast de studieonderdelen uit uw afstudeerprofiel volgt u gedurende één blok keuze-onderdelen. Het laatste blok besteedt u aan uw afstudeeropdracht.

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Afstudeerprofiel Mens en Organisatie

Bestaande producten en diensten verouderen steeds sneller en daarom is daarmee geen blijvend competitief voordeel te behalen. Met andere woorden sociale innovatie. Gekeken wordt o.a..

Voor Nederlandse bedrijven is innovatie heel belangrijk, zij zullen moeten concurreren op toegevoegde waarde. Wat daarvoor nodig is, is vernieuwend, slagvaardig, creatief en flexibel gedrag in en van organisaties. Voortdurende ontwikkeling van personeel en van de organisatie wordt dan ook gezien als een belangrijke mogelijkheid om blijvend competitief voordeel te bereiken.

In dit blok staan innovatieve organisaties centraal. Organisaties die op de een of andere manier innovatief bezig zijn en die gebruik maken van de kracht van de organisatie en haar medewerkers. Naast de colleges vinden er enkele lezingen en excursies plaats waar innovatieve organisaties zich presenteren.

Studenten gaan aan de hand van een integrale actionlearningopdracht, bij een extern bedrijf, aan de slag om de innovatieve mogelijkheden in kaart te brengen. naar belemmerende/ bevorderende factoren, stijl(en) van leidinggeven etc. Daarnaast wordt in dit blok de volgende onderwijseenheden aangeboden: HRM/HRD, Organisatieontwikkeling
/verandering, Managementinformatie-systemen, Recht in Organisaties, Innovatie en Creativiteit en Adviesvaardegheden. Deze onderwijseenheden bieden tevens inhoudelijke ondersteuning/input om de actionlearning opdracht te kunnen uitwerken.

afstudeerrichting Governanca, Risicomanagement & Compliance

Vanaf september 2012 biedt Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven de nieuwe leergang Governance, Risicomanagement en Compliance aan..

De leergang wordt verzorgd door de deeltijdopleiding Bedrijfskunde - MER.

Op het gebied van sturing en beheersing binnen organisaties staan de onderwerpen Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) regelmatig op de agenda van zowel profit- als non-profit organisaties.
GRC zou een integraal onderdeel van verantwoord ondernemen moeten zijn om de gewenste bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het gaat hierbij om besturen op een goede en verantwoorde manier, het beheersen van organisatorische en maatschappelijke risico's (bijvoorbeeld het voorkomen van imagoschade) en het naleven van internationale en lokale wet- en regelgeving. Het is noodzakelijk vanuit een goed sturingsmechanisme tijdig (bij) te sturen, te beheersen en verantwoording af te leggen, maar ook om toezicht te blijven houden op de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Dat klinkt mooi in theorie, maar in de praktijk lijken Governance, Risicomanagement en Compliance begrippen die los van elkaar staan in de organisatie.

Na het volgen van deze leergang

 • Weet u meer over Governance, Risicomanagement en Compliance;
 • Kunt u vanuit een bedrijfskundige visie uw organisatie doorlichten op (juridische) bedrijfsrisico's en
 • kansen;
 • Kunt u een risicoscan maken en toepassen in de praktijk van uw organisatie;
 • Kunt u in het brede kader van Compliance, aandacht besteden aan privacybeleid en businessethiek;
 • Kunt u projecten op een gestructureerde wijze uitvoeren.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
wettelijk tarief : € 1805
instellingstarief : € 3033
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Meconomie of maw of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of maw of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

erkende certificaten

instaptoets
Portfolio inleveren voor instroomadvies

vooropleiding
- HAVO/VWO

 • MBO 4

werkervaring
Aanbevolen

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

939 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
192 eerstejaars gestart in 2012
26% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Hanze
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/6
Bedrijfskunde MER
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 HAN
Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 NHL
Bedrijfskunde - MER
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NTI
Bedrijfskunde MER
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Saxion
Bedrijfskunde MER
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
12 eerstejaars
33% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.93.6
docenten3.93.6
studiefaciliteiten3.93.4
studielast3.73.4
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 39 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 271 161
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 63% 61%
diploma binnen 5 jaar 43% 45%
doorstuderen 33% 19%
werk op niveau in 1,5 jaar 61%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3623gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
86%kans op een vaste baan
78%kans op een voltijd baan
59%kans op een baan op niveau
57%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • ambtelijk secretaris or
 • hoofd economische zaken
 • juridisch medewerker
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite