Commerciele Economie

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij CE draait alles om het ontwikkelen van jouw commerciële talent. Commerciële aspecten spelen in elke markt een steeds grotere rol. Van overheid tot bedrijfsleven en in binnen- en buitenland.

Bij de richting Marketing & Sales Management staat marketing centraal. Je leert uit te gaan van de wensen van klanten en de behoeften van de markt. Deze wensen vertaal je naar een product of dienst. Je leert alles over het zo effectief en efficiënt mogelijk vermarkten van producten en diensten. De richting Marketing Communication Management gaat in op de wijze waarop een organisatie haar producten promoot. Je leert hoe je instrumenten als persoonlijke verkoop, reclame en PR inzet om de doelen van de organisatie te realiseren en hoe je een grotere vraag naar een nieuw soort product of dienst kunt creëren. Ook ontdek je hoe je een bepaald product of dienst duidelijk kunt onderscheiden van dat van de concurrent.

De beroepspraktijk staat tijdens je hele studie centraal. Je verricht opdrachten voor externe opdrachtgevers, wat deze opleiding nog spannender en uitdagender maakt. Aan het eind schrijf je een afstudeeropdracht waarbij je een diepgaand advies voor een organisatie opstelt. De markt waarop jij je als afgestudeerde begeeft is (inter)nationaal; je wordt niet opgeleid voor een specifieke functie, maar je bent breed inzetbaar in een grote variëteit aan commerciële functies.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Commerciële Economie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34402
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Hanze?

Grotendeels gemeenschappelijke propedeuse met Small Business & Retail Management en International Business and Languages
Studenten hebben keuze uit twee afstudeerrichtingen (majors): Marketing & Sales Management, Marketing Communication Management
Stage in jaar twee: de marketingervaring die studenten opdoen in de praktijk, vormt in het derde jaar de basis voor een meer strategisch/tactische marketingbenadering

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 11 november Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle bachelor- en masteropleidingen, voltijd en deeltijd.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe verplichte onderdelen van de eerste drie blokken in het eerste jaar, zijn voor alle studenten van het Instituut voor Marketing Management gelijk. Studenten volgen in het vierde blok vakken die specifiek bij hun opleiding of afstudeerrichting horen. Engels is een verplicht onderdeel in het eerste jaar. CE-studenten kiezen daarnaast een tweede vreemde taal.
1e jaar In het eerste jaar wordt de basis gelegd op het terrein van marketing en organisatie en is er aandacht voor economische vakken, bedrijfscommunicatie/Nederlands. Ook kies je, naast het Engels, een tweede vreemde taal. Je bent vooral operationeel bezig. Daarnaast kun je je in het vierde blok oriënteren op het hoofdprogramma (major) dat je wilt gaan doen: Marketing & Sales Management, of Marketing Communication Management.
periode
1234
Algemene Economie
2 EC
Marketing
2 EC
Rekenvaardigheden
1 EC
Bedrijfscommunicatie/Taalvaardigheid Nederlands
6 EC
Engels
7 EC
Personal Development
4 EC
Duits keuzevak
12 EC
Italiaans keuzevak
12 EC
Spaans keuzevak
12 EC
Marketing
2 EC
Organisatiekunde
2 EC
Project Marktgericht organiseren
4 EC
Bedrijfseconomie
2 EC
Marketing
2 EC
Project Marktbewerking
4 EC
Marketingcommunicatie
3 EC
Project Klantcontact
3 EC
Recht/Ethiek
1 EC
Sales
3 EC
2e jaar In het tweede jaar leer je de markt tactisch te benaderen. Ook ga je dit jaar op stage.
3e jaar De ervaring die je in het tweede jaar opdoet in de praktijk, vormt de basis voor een meer strategische marketingbenadering in het derde jaar van je studie.
4e jaar In het vierde jaar kun je een specialisatie, minor of keuzeblokken kiezen (verbreding of verdieping van kennis). Daarna ga je aan de slag met een afstudeerproject, bijvoorbeeld het schrijven van een marketing- of salesplan, of een marketingcommunicatieplan voor een bedrijf.

minors

major Marketing & Sales Management

Bij het afstudeerprofiel (major) Marketing & Sales Management draait alles om marketing. Marketing is een denkwijze.

Je leert uit te gaan van de 'wensen van de klanten' en de behoeften van de markt. Deze wensen vertaal je naar een concreet product of een concrete dienst.

major Marketing Communication Management

Je kiest voor het afstudeerprofiel (major) Marketing Communication Management als je geïnteresseerd bent in de wijze waarop een organisatie haar producten promoot.

Je wilt weten hoe je instrumenten als persoonlijke verkoop, reclame en PR zo effectief en efficiënt mogelijk inzet om de doelen van de organisatie te realiseren.

minor Business Class Ondernemerschap

De minor Business Class Ondernemerschap biedt een uitstekende basis voor je eigen bedrijf. In een halfjaar leer je de fijne kneepjes van het ondernemersvak.

De minor Business Class Ondernemerschap is een uitstekende basis voor je eigen bedrijf. Of je nu een eigen praktijk voor mondhygiëne, fysiotherapie wilt starten, of een dans-, sport- of muziekschool, galerie, huiswerkinstituut, ontwerpbureau of ICT-bedrijf.

In een halfjaar leer je de fijne kneepjes van het ondernemersvak. Van marketing, productpromotie, tot financiering. Je schrijft als afsluiting een businessplan voor je eigen onderneming. Met deze minor op zak kun je direct aan de slag met je eigen bedrijf.

minor Duurzame Bedrijfsvoering

Deze minor leidt studenten op tot MVO-professional. Je kunt als adviseur, beleidsmedewerker of leidinggevende, duurzaamheid als wezenlijk onderdeel in organisatiecultuur en beleid naar voren brengen.

De belangstelling binnen organisaties – zowel kleine als grote bedrijven en instellingen – voor duurzaamheid/MVO neemt sterk toe. Er is een noodzaak: consumenten, klanten en overheid eisen dat producten en diensten volgens principes van duurzaamheid/MVO worden aangeboden. Bedrijven zien ook dat duurzaamheid/MVO noodzakelijk is voor goede economische resultaten van hun bedrijf. Ondernemers, directeuren en managers vinden morele en ethische principes steeds belangrijker voor hun maatschappelijk functioneren

Behalve naar algemene theoretische kennis over duurzaamheid/MVO is er steeds meer vraag naar praktische kennis op dit gebied. Binnen de minor Duurzame Bedrijfsvoering wordt deze praktische kennis ontwikkeld. De insteek is bedrijfskundig. Er wordt theorie aangeboden, maar die wordt steeds praktisch gemaakt door opdrachten op basis van casuïstiek en door opdrachten voor bedrijven en instellingen.

minor De Noorderlingen

TopProgramma Ondernemerschap, voor ambitieuze en ondernemende studenten uit Noord-Nederland.

De Noorderlingen is een TopProgramma Ondernemerschap, voor ambitieuze en ondernemende studenten uit Noord-Nederland. Het is een uitdagend onderwijsprogramma voor studenten die hun ondernemersidee willen omzetten naar een eigen bedrijf, of hun bestaande bedrijf willen laten groeien. Hierbij worden ze gecoacht en geadviseerd door succesvolle ondernemers en experts uit de regio.

De Noorderlingen is: je eigen ondernemersidee (door)ontwikkelen, gecoacht worden door een ondernemer, geen colleges maar bedrijfsbezoeken en workshops, professioneel advies van experts, een halfjaar lang ondernemen!

Slechts tien studenten met een goed ondernemersconcept starten aan het begin van het semester met het programma, zij worden de nieuwe ondernemende helden.

De Noorderlingen reist door het noorden, op bezoek bij kleine en grote bedrijven. Verder zal elke deelnemer
regelmatig met zijn eigen coach in gesprek gaan. Welke koers je inzet met je bedrijf, heb je zelf in de hand. Elke deelnemer kiest waar gedurende het halfjaar de focus op ligt. Een maatwerktraject, passend bij de situatie van je idee/bedrijf.

minor Consumentengedrag 3.0

De minor Consumentengedrag 3.0 brengt kennis op het gebied van marketing, consumentengedrag, onderzoek en productontwikkeling bij elkaar.

Studenten van drie opleidingen werken samen aan het marketingbeleid van een organisatie. Het doel is te komen tot een gedegen marketingadvies waarmee de desbetreffende organisatie doelstellingen kan realiseren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De sleutel voor dit beleid? Die ligt bij de binding van de organisatie met zijn omgeving en de mens. Dit is een 3.0 manier om naar marketing te kijken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het Instituut voor Marketing Management heeft een International Office dat begeleiding geeft aan studenten die in hun vrije keuzeruimte in het buitenland willen studeren.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • minimaal 60 EC in de eerste 24 maanden
honours-/excellence program Ondernemingsplan Op Maat

Samen met startende ondernemers zet je complete businessplan op voor nieuwe bedrijven.

Je wordt allereerst voorbereid op jouw begeleidingstaak. Je krijgt extra ondersteuning in Financieel Management, in Marketing en in Adviesvaardigheden.

Na deze intensieve training van drie weken ga je de 'wachtdienst' in. Tijdens deze dienst wacht je op starters die doorverwezen worden door de Kamer van Koophandel, een bank of het Bedrijvenloket van de gemeente Groningen. Een starter heeft behoefte aan een gedegen ondernemingsplan en hij wordt daar veelal ook toe verplicht door andere stakeholders zoals banken. Toch vindt menig ondernemer dit een lastige exercitie en daar ga jij hem bij helpen.

De starter meldt zich bij een groepje van twee studenten en na een intake gaat dit groepje van drie (de studenten en de ondernemer) samen aan de slag om binnen 15 werkdagen een compleet ondernemingsplan op te leveren.

Voor de studenten betekent dit telkens een zeer realistisch scenario en een kijkje in de keuken van veel branches. Het netwerk van de studenten wordt enorm uitgebreid en men krijgt contacten waar men anders niet zo snel over zou kunnen beschikken.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 3033
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4Mbo-domeinen: 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en Welzijn': wiskunde a of wiskunde b in combinatie met economie of m&o. Bekijk de website www.toelatingstoetsen.nl voor meer informatie.
Overige mbo-domeinen: toelaatbaar
WO propedeusemogelijkheid tot instroom in de hoofdfase van de studie wordt individueel bepaald, de mate van aansluiting is maatgevend
hbo-pmogelijkheid tot instroom in de hoofdfase van de studie wordt individueel bepaald, de mate van aansluiting is maatgevend
toelatingseisen

basiskennis
Zie voor aanvullende eisen https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/economie/instituut-voor-marketing-management/opleidingen/bachelor/commerciele-economie/studiekeuze/toelatingseisen/toelatingseisen-bijzonderheden

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1069 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
224 eerstejaars gestart in 2012
40% daarvan is vrouw
26761 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

HMV Actis
Marketing & Management

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/41 Hanze
Commerciele Economie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
202 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/41 Hanze
Johan Cruyff Academy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
202 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/41 Hanze
Marketing Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
202 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/41 Avans
Commerciële Economie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/41 Avans
Commerciële Economie
€ 293 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/41 Fontys
International Marketing
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/41 Fontys
Commerciële economie - SPECO, Sportmarketing
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/41 Fontys
International Marketing (English)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/41 Fontys
International Marketing and Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/41 Fontys
Digital Business Concepts
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/41 Fontys
Commerciële Economie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
765 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/41 Fontys
Commerciële Economie - Digital Business Concepts
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/41 Fontys
Commerciële Economie - International Event, Music & Entertainment Studies
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/41 Fontys
Johan Cruyff Academy
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/41 Fontys
Commerciële Economie Leisure Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
765 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/41 HAN
Commerciële Economie
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
203 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
50% Engelstalig
17/41 HAN
Commerciële Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/41 HHS
Commerciële Economie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/41 Hogeschool Leiden
Commerciële Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
20/41 HR
Creative Marketing & Sales
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
416 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/41 HR
SportMarketing & Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
416 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/41 HR
Commerciële Economie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
416 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/41 HR
Marketing of Social Business
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
416 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/41 HR
Global Marketing & Sales
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
416 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/41 HU
Commerciële Economie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
189 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/41 HvA
Commerciële Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
502 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
27/41 HvA
Johan Cruyff Academy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
502 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
28/41 HvA
Commerciële Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
502 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
29/41 NHL
Commerciële Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
54 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
30/41
International Travel trade & Event Marketing
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
31/41
Commerciële Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
32/41
Equine Marketing
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
33/41
Marketing
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
34/41
CE-Sportmanagement
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
35/41 Saxion
Commerciele Economie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
307 eerstejaars
26% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
36/41 Stenden
CE-Sportmanagement
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/41 Stenden
Equine Marketing
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/41 Stenden
Commerciële Economie
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
39/41 Stenden
International Travel trade & Event Marketing
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
40/41 Stenden
Marketing
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
41/41 Windesheim
Commerciële Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.53.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.33.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Commerciele Economie aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 369 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 267 252
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 68% 62%
diploma binnen 5 jaar 45% 44%
doorstuderen 22% 15%
werk op niveau in 1,5 jaar 64%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt na het behalen van je diploma ook doorstuderen. Bijvoorbeeld voor een Master of Science in Economics (MSc Economics) of een Master of Business Administration (MBA). Er zijn verschillende goede aansluitmogelijkheden bij de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook bij andere schools binnen de Hanzehogeschool en buitenlandse partneruniversiteiten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden Marketing Communication Management zijn zowel geschikt voor functies bij multinationals als bij kleinere bedrijven met minder omvangrijke budgetten. Voorbeelden van functies zijn: commercieel manager, marketingmanager, brandmanager, communicatieadviseur.
Agestudeerden Marketing & Sales Management zijn breed inzetbaar in een grote variëteit aan commerciële functies. Voorbeelden van functies zijn: commercieel manager, marketingmanager, salesmanager, accountmanager
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2210gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite