Human Resource Management

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Durf jij dat kapitaal te beheren? Kies dan voor de opleiding Human Resource Management die je voorbereidt op een sociale, veelzijdige baan.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB Human Resource Management
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34609
Als HR-professional leid je werk in goede banen: voor organisaties én voor medewerkers. Je hebt de kennis in huis om medewerkers optimaal in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren. Je zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Daarnaast werk je aan het verbeteren van het werkklimaat, ziekteverzuimbeleid, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en beoordeling en beloning. Ook organisatieveranderingen, zoals fusies en reorganisaties, behoren tot het takenpakket van een HR-professional. Je adviseert en ondersteunt het management bij de uitdagingen die er liggen. Een buitengewoon afwisselende en verantwoordelijke baan.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Naast de praktijkopdrachten zijn er maar liefst drie stageperiodes.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Open Dag Groningen
Op vrijdag 5 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bacheloropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar is bedoeld om je een goed beeld te geven van je toekomstige beroepenveld. Na het eerste jaar volgt de hoofdfase: je major. Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan verder uitwerken. Gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk.
1e jaar Het eerste jaar is bedoeld om je een goed beeld te geven van het beroep. We scholen je in het voeren van gesprekken en het schrijven van een adviesnota. Er is aandacht voor thema's als HR-werkterreinen, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht, prestatiesturing en de inrichting van organisaties. Onderwerpen waar je verder mee te maken krijgt zijn onder andere: arbeidsverhoudingen, motivatie, organisatiestrategie, bedrijfskunde en HR-accounting.
periode
1234
Arbeidsverhoudingen en Arbeidsmarkt
2 EC
Project Instroom
4 EC
Organisatie en Management
4 EC
Training Schriftelijk Rapporteren
2 EC
Arbeidsrecht 1
3 EC
Psychologie van Arbeid en Organisatie
3 EC
Training Overtuigend Presenteren
2 EC
HR Accounting
3 EC
Project Berekening van de personele inzet
5 EC
Training Intakegesprekken
2e jaar Na het eerste jaar volgt de hoofdfase: je major. Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan verder uitwerken. Gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk.
3e jaar Tijdens de hoofdfase heb je, naast een vast programma, de gelegenheid studieonderdelen te volgen die jouw specifieke interesse hebben. Ook is het nadrukkelijk mogelijk om internationale ervaring op te doen.
4e jaar Voordat je gaat afstuderen, kies je een verdiepende minor. Je kunt je bijvoorbeeld nog meer verdiepen op het gebied van training, coaching, HRM-ontwikkelingen, organisatieverandering en leiderschap.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om de 2e stage en het afstuderen in het buitenland te volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 september 2018
wettelijk tarief : € 1854 (€927 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3115

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

88 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
145 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ergasia
Personeelsmanagement

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Hanze
Human Resource Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/17 Avans
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
163 eerstejaars
70% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/17 Avans
Human Resource Management
€ 293 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
163 eerstejaars
70% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/17
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/17 Fontys
Human Resource Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/17 Fontys
Human Resource Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
164 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/17 HAN
Human Resource Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
88 eerstejaars
64% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/17 HHS
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
97 eerstejaars
79% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/17 Hogeschool Leiden
Human Resource Management
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/17 HR
Human Resource Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
83 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/17 HvA
Human Resource Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
210 eerstejaars
72% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/17 NHL
Human Resource Management (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/17
Human Resource Management (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2016
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/17 Saxion
Human Resource Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
182 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/17 Stenden
Human Resource Management (HRM)
star
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/17 Windesheim
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
17/17 Windesheim
Human Resouce Management
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.23.8
inhoud3.93.6
docenten4.03.6
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.83.5
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Human Resource Management aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 300 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 3.9
aantal eerstejaars 170 135
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 63% 62%
diploma binnen 5 jaar 57% 53%
doorstuderen 25% 17%
werk op niveau in 1,5 jaar 62%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen heb je je Bacholor of Human Resource Management (HRM) behaald. Deelgenomen aan het honours-talentprogramma? Dan krijg je een aantekening op je diploma als blijk van je extra persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Kies je voor de opleiding Human Resource Management, dan kies je voor diversiteit. Na je studie kun je in allerlei branches en bedrijven aan de slag. Bijvoorbeeld als personeelsadviseur in een ziekenhuis, of als recruiter of re-integratieconsulent bij een gespecialiseerde organisatie. Ook liggen er mogelijkheden bij industriële ondernemingen, banken of de overheid.
De arbeidsmarkt is continu in beweging. Kijk voor de meest actuele cijfers in de Keuzegids HBO Voltijd www.keuzegids.org

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2229gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
70%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Society+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
HANMaster Leren en Innoveren educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Karin van Dijk

Onderwijsondersteuner HRM

E: k.a.van.dijk@pl.hanze.nl
T: 0505953295
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite