Verpleegkunde (HBO-V)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding Verpleegkunde leidt je op tot een verpleegkundige die zorg van topkwaliteit kan leveren. Je leert in verschillende rollen zelfstandig te werken en weloverwogen beslissingen te nemen.

Bij de Academie voor Verpleegkunde stimuleren we je om de zorg vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Zo kijken we niet alleen naar de beperkingen van een zorgvrager, maar juist naar wat iemand zelf kan doen.
De opleiding HBO-Verpleegkunde leidt je op tot een professional die midden in de samenleving staat, die efficiënt werkt, regie kan voeren, compassie heeft en die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Opleiding tot Verpleegkundige
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
maximum aantal plaatsen: 400
heeft een honours programma

Waarom aan de Hanze?

Je wordt breed opgeleid en leert over grenzen heen te kijken. Je kunt bij ons heel concreet werken aan je eigen ontwikkeling en carriere en je kunt je onderscheiden door middel van een talentroute.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 11 november Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle bachelor- en masteropleidingen, voltijd en deeltijd.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met het beroep van verpleegkundige. Dit gaat aan de hand van voorbeelden uit de preventieve zorg, acute zorg, intensieve zorg en chronische zorg. In het tweede jaar leer je te werken in complexere zorgsituaties. Het derde en vierde jaar staan in het teken van keuzeonderwijs, praktijkleren en het afstudeerprogramma.
1e jaar In het 1e jaar maak je kennis met het beroep van verpleegkundige aan de hand van voorbeelden uit de preventieve zorg, acute zorg, intensieve zorg en chronische zorg. Daarbij staat de rol van zorgverlener centraal. Je doet veel theoretische kennis op en de basis van het onderzoekend vermogen wordt gelegd. Daarnaast werk je aan je praktische vaardigheden zoals injecteren, hechtingen verwijderen en katheteriseren. Bovendien train je je communicatieve vaardigheden en oriënteer je je op de praktijk.
periode
Ethiek
Kritisch redeneren
Medische kennis
Pedagogiek
Psychologie
Sociologie
Verpleegkunde
Wetenschappelijke vorming
2e jaar Tijdens het 2e jaar leer je te werken in complexere zorgsituaties. Je krijgt als hbo-verpleegkundige een overzicht van de zorg en ziet het belang van de totale organisatie van de zorg. Naast je centrale rol als zorgverlener komen andere rollen in toenemende mate aan bod, o.a. in een stageperiode.
3e jaar Het 3e en 4e jaar staan in het teken van keuzeonderwijs, praktijkleren en het afstudeerprogramma. Het afstudeerprogramma bestaat o.a. uit een stage en een afstudeeronderzoek in opdracht van het werkveld of het lectoraat.
4e jaar Het 3e en 4e jaar staan in het teken van keuzeonderwijs, praktijkleren en het afstudeerprogramma. Het afstudeerprogramma bestaat o.a. uit een stage en een afstudeeronderzoek in opdracht van het werkveld of het lectoraat.

minors

  1. OncologieBinnen de minor Oncologie verdiep je je in de belangrijkste oncologische ziektebeelden, behandelingen en de daaruit voortkomende verpleegkundige aspecten.
  2. Critical CareBij de minor Critical Care verdiep je je in de intensieve zorg. Daarbij wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk.
  3. Kind & JeugdBinnen de minor Kind & Jeugd richt je je op kinderen en jeugdigen in alle leeftijden. De minor richt zich op alle werkvelden en is daarmee breed-oriënterend opgezet.
  4. Wijkgerichte Verpleegkundige ZorgDe minor Wijkgerichte Verpleegkundige Zorg is voor studenten die affiniteit hebben met werken in de wijk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
onderwijsvormen
Een aantal hoorcolleges wordt digitaal opgenomen. Deze kun je - in verkorte vorm - thuis nog eens naluisteren.
studielast
In het eerste jaar van de studie zijn er gemiddeld 20 contacturen per week. De overige tijd vul je in met groepsopdrachten, zelfstudie, etc.
studeren in het buitenland
Tijdens de opleiding heb je verschillende stageperiodes. In overleg kun je stage lopen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Kind en jeugd

Bij het honoursprogramma Kind & Jeugd verdiep je je in de zorgvraagstukken van jongeren van 0 tot 19 jaar. Je krijgt daarmee een brede blik op de jeugdgezondheidszorg.

Dit programma biedt je een brede blik op de jeugdgezondheidszorg. Je volgt bovendien een extra praktijkleerperiode.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 3033
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
Voor de bacheloropleiding Verpleegkunde geldt 100% decentrale selectie. Dat betekent dat je je uiterlijk 15 januari 2018 moet aanmelden via Studielink én dat je een motivatiebrief moet schrijven. Alle actuele gegevens hiervoor vind je op www.hanze.nl/verpleegkunde
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Alleen aspirant-studenten met een mbo-diploma van een opleiding binnen het domein Handel & Ondernemerschap en/of het domein Economie & Administratie moeten een biologietoets maken voordat zij kans maken om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding Verpleegkunde.

toelatingsgesprek
Op zaterdag 10 maart 2018 vindt een selectiedag plaats.

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 950studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1306 studenten volgen deze opleiding
85% daarvan is vrouw
357 eerstejaars gestart in 2012
86% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/19 Fontys
Verpleegkunde - Technische stroom
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
438 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Fontys
Verpleegkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
438 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
10/19 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/19 HU
Verpleegkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 HvA
Verpleegkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
14/19 NHL
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/19 Saxion
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
381 eerstejaars
87% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
17/19 Gereformeerde Hogeschool
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
18/19 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
19/19 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.53.5
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.33.4
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Verpleegkunde (HBO-V) aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 482 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 407 214
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 89% 78%
diploma binnen 5 jaar 58% 59%
doorstuderen 5% 4%
werk op niveau in 1,5 jaar 63%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde hbo-verpleegkundige beschik je over veel vakkennis en vaardigheden. Je hebt geleerd om zelfstandig te werken en weloverwogen beslissingen te nemen. Bovendien ben je breed opgeleid. Daardoor kun je op tal van plaatsen terecht met je diploma, bijv. in de wijkverpleging, verslavingszorg, asielzoekerscentrum, consultatiebureau, ziekenhuis, etc. etc.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op dit moment is het arbeidsperspectief voor hbo-opgeleide verpleegkundigen gunstig.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2480gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRAdvanced Nursing Practice dualgeen aanvullende eisen
HanzeAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOrthopedagogiek+ motivatiebrief
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Opleiding Verpleegkunde
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite