Verpleegkunde (HBO-V)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding HBO-Verpleegkunde word je breed opgeleid. Je leert het verpleegkundig beroep in al zijn dimensies kennen en je maakt je de verschillende rollen van verpleegkundige eigen.

Bij Verpleegkunde leer je zorg te verlenen in complexe situaties. Je hebt hierbij een verbindende rol tussen zorgvrager, mantelzorger en andere hulpverleners. Ook leer je hoe je in de praktijk de kwaliteit van zorg kunt verbeteren. Kortom: je werkt verbindend, innovatief en praktisch.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Opleiding tot Verpleegkundige
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
maximum aantal plaatsen: 400
heeft een honours programma

Waarom aan de Hanze?

Je wordt breed opgeleid en leert over grenzen heen te kijken. Je kunt bij ons heel concreet werken aan je eigen ontwikkeling en carriere en je kunt je onderscheiden door middel van een talentroute.

Open dagen en meeloopdagen

Groningen
Tag der offenen Tür 8. Juni Leeuwarden
-
Groningen
Open dag 10 november Groningen
Op zaterdag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met het beroep van verpleegkundige. Dit gaat aan de hand van voorbeelden uit de actuele beroepspraktijk. Je doet veel verpleegkundige kennis op en je leert verpleegtechnische vaardigheden. In het tweede jaar staan complexe zorgsituaties centraal waarbij je kennis en vaardigheden integreert. Daarnaast ga je een half jaar stagelopen. Het derde en vierde jaar staan in het teken van keuzeonderwijs, stagelopen en het afstudeerprogramma.
1e jaar Tijdens het eerste studiejaar richt je je op methodisch verpleegkundig handelen in o.a. ziekenhuis en thuiszorg. Ook leer je klinisch redeneren en preventie in o.a. GGZ en sociale wijkteams.
periode
Ethiek
Kritisch redeneren
Medische kennis
Pedagogiek
Psychologie
Sociologie
Verpleegkunde
Wetenschappelijke vorming
2e jaar Onderwerpen tijdens het tweede studiejaar zijn: ketenzorg, intensieve zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarnaast loop je een half jaar stage.
3e jaar Tijdens het derde studiejaar volg je een stage en een minor. Verder ga je dit jaar in op complexere theorie.
4e jaar Het vierde jaar staat in het teken van je afstudeerstage en je afstudeeronderzoek.

minors

  1. OncologieBinnen de minor Oncologie verdiep je je in de belangrijkste oncologische ziektebeelden, behandelingen en de daaruit voortkomende verpleegkundige aspecten.
  2. Critical CareBij de minor Critical Care verdiep je je in de intensieve zorg. Daarbij wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk.
  3. Kind & JeugdBinnen de minor Kind & Jeugd richt je je op kinderen en jeugdigen in alle leeftijden. De minor richt zich op alle werkvelden en is daarmee breed-oriënterend opgezet.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
onderwijsvormen
Een aantal hoorcolleges wordt digitaal opgenomen. Deze kun je - in verkorte vorm - thuis nog eens naluisteren.
studielast
In het eerste jaar van de studie zijn er gemiddeld 20 contacturen per week. De overige tijd vul je in met groepsopdrachten, zelfstudie, etc.
studeren in het buitenland
Tijdens de opleiding heb je verschillende stageperiodes. In overleg kun je stage lopen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Kind en jeugd

Bij het honoursprogramma Kind & Jeugd verdiep je je in de zorgvraagstukken van jongeren van 0 tot 19 jaar. Je krijgt daarmee een brede blik op de jeugdgezondheidszorg.

Dit programma biedt je een brede blik op de jeugdgezondheidszorg. Je volgt bovendien een extra praktijkleerperiode.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 3115
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
Voor de bacheloropleiding Verpleegkunde geldt een numerus fixus. Dat betekent dat je je uiterlijk 15 januari 2018 moet aanmelden via Studielink én dat je een motivatiebrief moet schrijven. Alle actuele gegevens hiervoor vind je op www.hanze.nl/verpleegkunde
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Alleen aspirant-studenten met een mbo-diploma van een opleiding binnen het domein Handel & Ondernemerschap en/of het domein Economie & Administratie moeten een biologietoets maken voordat zij kans maken om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding Verpleegkunde.

toelatingsgesprek
Op zaterdag 10 maart 2018 vindt een selectiedag plaats.

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 900studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

372 studenten volgen deze opleiding
88% daarvan is vrouw
142 eerstejaars gestart in 2017
90% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
261 eerstejaars
94% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
261 eerstejaars
94% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/19 Fontys
Verpleegkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Fontys
Verpleegkunde - Technische stroom
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
438 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
438 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
303 eerstejaars
89% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
10/19 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/19 HU
Verpleegkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 HvA
Verpleegkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
316 eerstejaars
89% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
14/19 NHL
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
17/19 Saxion
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
381 eerstejaars
87% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
18/19 Gereformeerde Hogeschool
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
19/19 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.7
inhoud3.83.5
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.53.3
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Verpleegkunde (HBO-V) aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 702 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 407 214
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 89% 78%
diploma binnen 5 jaar 58% 59%
doorstuderen 5% 4%
werk op niveau in 1,5 jaar 63%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde hbo-verpleegkundige heb je een verbindende en regisserende rol rondom zorgvrager en mantelzorgers. Het werkveld kan variëren van wijkgerichte zorg tot ziekenhuis en van geestelijke gezondheidszorg tot asielzoekerscentrum.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op dit moment is het arbeidsperspectief voor hbo-opgeleide verpleegkundigen gunstig.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2480gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HanzeAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
HRAdvanced Nursing Practice dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappen+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Opleiding Verpleegkunde
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite