Deze opleiding

Je krijgt in alle jaren taalvaardigheidstraining. Daarbij leer je de taal steeds beter spreken, verstaan, lezen en schrijven. Uiteraard krijg je grammatica en word je ingewijd in de Duitse cultuur.

In het vakonderdeel 'Landeskunde' bestudeer je topografie, sociale omgangsvormen, maatschappelijke instellingen en geschiedenis van Duitstalige landen. In het eerste jaar ga je een week verplicht op excursie naar Berlijn of Wenen en in de hoofdfase van de studie kun je drie maanden aan een Duitse universiteit studeren. Er wordt veel aandacht besteed aan jeugdliteratuur; ook moderne en oudere literatuur komt in samenhang met geschiedenis aan de orde. Je bezoekt Duitse films en toneelstukken en optredens van Duitstalige cabaretgroepen en schrijvers. Bij vakdidactiek leer je hoe je de Duitse taal aanbiedt en hoe je het leerproces organiseert. Je leert didactische modellen voor lees- en luistervaardigheid, spreek- en schrijfvaardigheid en voor grammatica. Je maakt motiverend lesmateriaal met en voor de computer en leert hoe je een toets moet samenstellen. Je oefent in de stagevoorbereiding hoe je een lesplan maakt en hoe je een klas of groep instrueert en begeleidt. Gedurende je studie leer je hoe je ze het beste de taal kunt bijbrengen, op een motiverende en actieve manier. De voertaal binnen de cursussen is, naast Nederlands (voor de beroepsvormende onderdelen), ook Duits.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieRotterdam
diplomaB Ed Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35193
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Rotterdam
Als je (bijna) zeker weet of je twijfelt nog welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan een opleiding tijdens Proefstuderen.
Proefstuderen Rotterdam
Als je (bijna) zeker weet of je twijfelt nog welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan een opleiding tijdens Proefstuderen.
Open avond Rotterdam
Tijdens de open avond gaan alle locaties van Hogeschool Rotterdam tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor je open. In die tijd kun je op de verschillende informatiemarkten praten met studenten en docenten van de opleiding.
Proefstuderen Rotterdam
Als je (bijna) zeker weet of je twijfelt nog welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan een opleiding tijdens Proefstuderen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, colloquium, stage, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, seminar, excursie, onderzoek, werkcollege, tentoonstelling, onderzoeksproject, spelontwikkeling, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer uit je studie halen en een plus op je CV zetten, dan biedt deze opleiding een honoursprogramma voor je aan.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&M

vwo E&M

vwo N&G

vwo N&T

havo C&MDuitse taal en cultuur
havo E&MDuitse taal en cultuur
havo N&GDuitse taal en cultuur
havo N&TDuitse taal en cultuur
MBO niveau 4

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

90 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
18 eerstejaars gestart in 2012
56% daarvan is vrouw
36506 studenten aan de Hogeschool Rotterdam
47% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Duits
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Fontys
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 Fontys
Leraar Duits
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Fontys
Lehrer/lehrerin Deutsch
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/11 HAN
Leraar Duits - Eenjarige kopopleiding VT
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 HAN
Leraar Duits
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
7/11 HU
Leraar Duits tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
8/11 HU
Teacher Education in German (Leraar Duits tweedegraads)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/11 NHL
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Windesheim
Lerarenopleiding Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.6
inhoud3.93.5
docenten43.8
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.73.2
studiebegeleiding3.93.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Lerarenopleiding VO/BVE Duits aan de Hogeschool Rotterdam is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2792gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
30%kans op een voltijd baan
77%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits dual educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenGerman Language and Linguistics+ 60 EC pre-master
HANMaster Educational Needs part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • doorstuderen
  • leraar (v)mbo
  • leraar duits tweedegraads
  • leraar volwasseneneducatie
  • leraar voortgezet onderwijs
bron: CBS