Bedrijfseconomie

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de deeltijdopleiding Bedrijfseconomie leiden we je op tot financieel-economisch deskundige. Je leert veel op het gebied van automatisering, budgettering, investeringsselectie, krediet en beleggen.

De deeltijdopleiding Bedrijfseconomie is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en gaan over concrete beroepsproducten, als een financieringsvoorstel, een jaarrekening of een investeringsanalyse. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.

Je leert alles over financiële gevolgen, het efficiënt inzetten van mensen en geld, het verwerken van informatie en het stroomlijnen van processen.

Met een hbo-diploma Bedrijfseconomie kun je veel financieel-economische functies bekleden. Misschien adviseer je straks als financieel consultant de bedrijfstop van een multinational. Of je werkt als beleggingsadviseur juist bij een kleine beleggingsmaatschappij. Houd je je liever bezig met boekhouding, kredietverstrekking of belastingadvies? Ook dat kan.

Voor veel studenten is de opleiding Bedrijfseconomie een uitstekende basis om door te groeien naar een managementfunctie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBSc Bedrijfseconomie
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34401
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HvA?

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, adviseren en presenteren, creativiteit en oplossingsgericht denken.

Jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling tot startbekwame bedrijfseconoom, nemen wij serieus. Het oefenen en trainen van de vaardigheden komt daarom veelvuldig terug in colleges, praktijkopdrachten en projecten.

Open dagen en meeloopdagen

open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe vierjarige deeltijdopleiding bestaat uit acht semesters die elk een half jaar duren. Door het parallel volgen van semesters kun je eventueel in 3,5 jaar afstuderen. Je volgt dan een extra dagdeel les. De opleiding is perfect te combineren met je werk. Colleges vinden namelijk op zaterdag, of op dinsdag- en donderdagavond plaats. De beroepspraktijk en professionele vaardigheden staan centraal bij de opleiding. Meer weten?
De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je een half jaar eerder afstuderen. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken. Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten, zelfstudie en een uitgebreid keuzeprogramma (minor).

Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van bachelorvaardigheden, twee belangrijke uitgangspunten.
periode
Bachelorvaardigheden
Business Basic Finance
Finance & Control
Financial Accounting Tax
Financial Management & Management Accounting
Internal Control Systems
Keuzeprogramma (minor)

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
doelstelling
De deeltijdopleiding Bedrijfseconomie is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en gaan over concrete beroepsproducten, als een financieringsvoorstel, een jaarrekening of een investeringsanalyse. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.
studielast
Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. Van deze 20 uren besteed je er gemiddeld 6 aan colleges en zelfstudie. Daarnaast leer je ook op je huidige professionele werkplek.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 15 augustus 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
collegegeld nog niet bekend
Doe tijdig je verzoek tot inschrijving en start in februari of september met de opleiding. Schrijf je bij voorkeur in vóór 1 januari (start februari) of 1 mei (start september). Dit kan vanaf 1 oktober via Studielink. Een studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces.
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werkervaring
Minimaal werk je in een omgeving (hbo) die jou ondersteunt bij het maken van opdrachten en projecten. Een omgeving die je de kans biedt om te oefenen met beroepsproducten en mee te lopen op verschillende afdelingen.

Je dient zelf te kunnen beoordelen of jouw huidige functie voldoet als leer- en werkomgeving voor het effectief oefenen en uitvoeren van schoolopdrachten. Dit kan je huidige werkplek zijn, maar ook een stage, vrijwilligersfunctie of een andere afdeling. De kwaliteit van het beroepsproduct staat uiteindelijk voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt.

Heb je én geen passende functie én geen netwerk waar je op terug kunt vallen, dan is het bijna onmogelijk de opleiding af te ronden.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2524 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
609 eerstejaars gestart in 2012
28% daarvan is vrouw
46243 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 HvA
Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
343 eerstejaars
28% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/13 Avans
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/13 Avans
Bedrijfseconomie
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/13 Fontys
Bedrijfseconomie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
232 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/13 HAN
Bedrijfseconomie
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
200 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/13 HAN
Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/13 Hanze
Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
132 eerstejaars
19% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/13 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/13 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
194 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/13 HU
Bedrijfseconomie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
124 eerstejaars
16% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/13 LOI
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/13 NHL
Bedrijfseconomie (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
35 eerstejaars
37% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/13 Saxion
Bedrijfseconomie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
187 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.33.8
inhoud3.23.6
docenten3.23.4
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.13.1
studiebegeleiding2.63.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 66 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.3 uit 5.
bron: Hogeschool van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.7 3.9
aantal eerstejaars 504 156
ervaren contacttijd per week 12-18 18-24
doorstroom naar tweede jaar 45% 55%
diploma binnen 5 jaar 31% 39%
doorstuderen 26% 20%
werk op niveau in 1,5 jaar 68%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Bedrijfseconomische vraagstukken en financieel economische bedrijfsvoering vind je in alle sectoren terug. Als bedrijfseconoom kun je dan ook binnen verschillende branches aan de slag.

De opleiding Bedrijfseconomie bereidt jou voor op functies als: (Assistent-)controller, Financieel consultant, Boekhouder, Financieel medewerker, Belastingadviseur, Beleggingsadviseur.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je aan de slag bij grote of kleine organisaties, accountantskantoren, banken, administratiekantoren, (semi)overheidsinstellingen of beleggingsinstellingen.

De arbeidsmarkt voor bedrijfseconomen is breed; zowel private als publieke sectoren behoren tot je mogelijkheden. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg, maatschappelijke organisaties, overal waar geld omgaat daar zijn bedrijfseconomen nodig.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3584gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
88%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
73%kans op een baan op niveau
60%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • assistent-accountant
  • assistent-controller
  • assistent-controller
  • beleggings- of kredietadviseur
  • beleidsmedewerker overheid
  • business analist
  • financieel adviseur
  • junior accountmanager bij een bank
  • medewerker financieel economisch beleid
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405 / WhatsApp 06 2115 5262
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite