Bedrijfseconomie

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding Bedrijfseconomie leer je hoe je bedrijfseconomische informatie vastlegt, analyseert en beoordeelt. Je krijgt vakken als
Bedrijfsadministratie, Recht, Financieel Management en M&O.


Je leert alles over financiële gevolgen, het efficiënt inzetten van mensen en geld, het verwerken van informatie en het stroomlijnen van processen. Wiskunde, Recht en Economie zijn enkele belangrijke vakken binnen deze opleiding.

Het is belangrijk dat je als beginnend bedrijfseconoom niet alleen bedrijfseconomische kennis en vaardigheden hebt, maar dat je ook ondernemend bent en beschikt over organisatiegevoel en onderzoekende en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt dit alles tijdens de opleiding.

Met een hbo-diploma Bedrijfseconomie kun je in diverse financieel-economische functies aan de slag.
Je houdt je dan bijvoorbeeld bezig met de financiële informatieverstrekking aan het management. Misschien adviseer je straks als financieel consultant de bedrijfstop van een multinational. Of je werkt als beleggingsadviseur juist bij een kleine beleggingsmaatschappij. Houd je je liever bezig met boekhouding, kredietverstrekking of belastingadvies? Ook dat is mogelijk.

Voor veel studenten is de opleiding Bedrijfseconomie een uitstekende basis om later te kunnen doorgroeien naar een managementfunctie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBSc Bedrijfseconomie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34401
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HvA?

 • Er is veel aandacht voor sport, persoonlijke ontwikkeling, praktijkervaring en ondernemerschap
 • Vwo-studenten en havisten (met een gemiddeld eindcijfer van 8.0 of hoger) kunnen de opleiding in drie jaar tijd afronden
 • Er is veel aandacht voor internationalisering. Zo kun je een half jaar stage lopen bij een van de 100 internationale partnerinstituten van de Hogeschool van Amsterdam
 • Je kunt via een minor van de HvA doorstromen naar een masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam

Open dagen en meeloopdagen

open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
open dag Amsterdam
Op open dagen kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Houd rekening met werkcolleges, hoorcolleges en zelfstudie.
Ook werk je met medestudenten aan praktijkgerichte bedrijfseconomische opdrachten. Aan het begin van de opleiding maak je kennis met de financiële situatie van een bedrijf en belangrijke ondernemingsprocessen. Verder leer je meer over financiële bedrijfsadministratie, het opstellen van een jaarrekening, fiscale aangiftes en investeringsplannen. Via een minor of een stage in binnen- of buitenland geef je een persoonlijke invulling aan de opleiding. Je rondt je studie af met een afstudeeropdracht.

1e jaar Het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met het economische werkveld. Je ontdekt wat er bij het werk van een bedrijfseconoom komt kijken. Je volgt vakken als Bedrijfsadministratie, Recht, Financieel Management, en Marketing & Organisatie.

Tijdens de studie is er ook aandacht voor sport, persoonlijke ontwikkeling, praktijkervaring, ondernemerschap en internationalisering.
periode
Engels
Algemene Economie
Bedrijfsadministratie
Bedrijfseconomie
Bedrijfskunde
Commerciële Economie
ICT-toepassingen
Kwantitatieve Methoden en Technieken
Praktijkonderzoek
Recht
2e jaar In het tweede studiejaar volgt een verdieping van je bedrijfseconomische kennis. Je richt je bijvoorbeeld meer op kosten en opbrengsten, de financiële bedrijfsadministratie, het opstellen van een jaarrekening, fiscale aangiftes en het maken van een investeringsplan. Deze kennis en vaardigheden ontwikkel je bijvoorbeeld bij Financial Accounting, Corporate Finance en Management Accounting.
3e jaar In de laatste twee jaar van de studie heb je veel keuzevrijheid. In het derde of vierde jaar loop je bijvoorbeeld een half jaar stage. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland.

Naast de stage kies je een minor: een keuzeprogramma om je kennis te verdiepen of verbreden. Als je wilt doorstromen naar een bedrijfskundige masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam, dan is de doorstroomminor bijvoorbeeld een optie.
4e jaar De opleiding sluit je af met een relevante afstudeeropdracht naar keuze bij een bedrijf in binnen- of buitenland.
Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renterisico's van een ICT-bedrijf, neemt een investeringsplan van een projectontwikkelaar onder de loep, onderzoekt een andere manier om bedrijfsresultaten te meten, of berekent de kostprijs van een nieuw product of nieuwe dienst.

Met een goede afstudeeropdracht kun je potentiële werkgevers direct laten zien wat je waard bent.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studielast
Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Daarnaast zijn er nog zelfstudie-uren.
studeren in het buitenland
In de hoofdfase volg je een halfjaar een internationaal programma. Hierbij kun je kiezen uit een uitwisseling met een buitenlandse universiteit, een internationale werkperiode/stage en een internationaal semester binnen de faculteit Business en Economie.
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
Schrijf je uiterlijk 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
Havo, vwo, mbo-4 of vergelijkbaar buitenlands diploma - mits je aan de aanvullende eisen voldoet.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2524 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
609 eerstejaars gestart in 2012
28% daarvan is vrouw
46243 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Michael Pelk
Voor mijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam werkte ik op een accountantskantoor. Al snel kwam ik tot de conclusie dat deze bedrijfstak, en dan met name het economisch aspect, de richting is waar ik in verder wilde. Na overleg met mijn toenmalige collega's kwam ik er achter dat Bedrijfseconomie het beste bij mij paste. Dus meldde ik mij aan bij de HvA.

Gelijk in het begin van mijn studie herkende ik al veel dingen uit het bedrijfsleven. En zeker nu tijdens mijn stageperiode neem ik mijn opgedane kennis mee de praktijk in...
Als BE-student wordt er dan ook van mij verwacht dat ik een projectleider kan voorzien van informatie en advies, zodat er besluiten kunnen worden genomen over de toekomst van het project.

Affiniteit met cijfers en financiële processen zijn belangrijke kwaliteiten voor een bedrijfseconoom. Na deze studie ben ik van plan nog een master in Finance te gaan halen.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 HvA
Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
343 eerstejaars
28% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/23 HvA
Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
343 eerstejaars
28% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/23 Avans
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/23 Avans
International Financial Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 Avans
Bedrijfseconomie
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/23 Fontys
International Business Economics
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/23 Fontys
International Business Economics (English)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 Fontys
Bedrijfseconomie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
232 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/23 HAN
Finance and Control
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
200 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 HAN
Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 HAN
Finance and Control
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 HAN
Bedrijfseconomie
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
200 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Hanze
Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
132 eerstejaars
19% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/23 HHS
International Financial Management and Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
194 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/23 HU
Bedrijfseconomie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
124 eerstejaars
16% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/23 NHL
Bedrijfseconomie (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
35 eerstejaars
37% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/23
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/23
Bedrijfseconomie (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/23 Saxion
Bedrijfseconomie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
187 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
22/23 Stenden
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/23 Windesheim
Bedrijfseconomie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.8
inhoud3.43.6
docenten3.33.4
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.33.1
studiebegeleiding3.23.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 639 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.
bron: Hogeschool van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.7 3.9
aantal eerstejaars 504 156
ervaren contacttijd per week 12-18 18-24
doorstroom naar tweede jaar 45% 55%
diploma binnen 5 jaar 31% 39%
doorstuderen 26% 20%
werk op niveau in 1,5 jaar 68%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Bedrijfseconomische vraagstukken en financieel economische bedrijfsvoering vind je in alle sectoren terug. Als bedrijfseconoom kun je dan ook binnen verschillende branches aan de slag.

De opleiding Bedrijfseconomie bereidt jou voor op functies als: (Assistent-)controller, Financieel consultant, Boekhouder, Financieel medewerker, Belastingadviseur, Beleggingsadviseur.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je aan de slag bij grote of kleine organisaties, accountantskantoren, banken, administratiekantoren, (semi)overheidsinstellingen of beleggingsinstellingen.

De arbeidsmarkt voor bedrijfseconomen is breed; zowel private als publieke sectoren behoren tot je mogelijkheden. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg, maatschappelijke organisaties, overal waar geld omgaat daar zijn bedrijfseconomen nodig.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2328gemiddeld bruto maandloon
37%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
64%kans op een baan op niveau
60%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Quality Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • (assistent) controller
 • (assistent) controller
 • (assistent-)accountant
 • (assistent-)accountant
 • accountmanager bij een bank
 • accountmanager bij een bank
 • belastingadviseur
 • belastingadviseur
 • beleggingsadviseur
 • beleggingsadviseur
 • boekhouder
 • boekhouder
 • financieel consultant
 • financieel consultant
 • financieel manager
 • financieel manager
 • hoofd financiële administratie
 • hoofd financiële administratie
 • kredietadviseur
 • kredietadviseur
 • medewerker administratieve organisatie
 • medewerker administratieve organisatie
 • medewerker financieel economische zaken
 • medewerker financieel economische zaken
 • medewerker financiële administratie
 • medewerker planning en control
 • medewerker planning en control
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405 / WhatsApp 06 2115 5262
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite