Accountancy

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Controleer jij straks de jaarrekeningen van internationale bedrijven? Of kruip je in de rol als financieel adviseur bij kleinere ondernemingen? Met de bacheloropleiding Accountancy kan het!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB Accountancy
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
Voor elk bedrijf, groot of klein, is het belangrijk te weten hoe het er financieel voor staat. Eigenaren, schuldeisers, werknemers en aandeelhouders: ze willen allemaal weten hoe het bedrijf draait. Als accountant zorg jij voor een correct beeld van de financiële situatie. Als jij de jaarrekening goedkeurt, weet iedereen weer waar hij aan toe is.

Met de bacheloropleiding Accountancy kun je aan de slag als wettelijke controleur van jaarrekeningen of adviseur voor de ondernemer op het terrein van administratie, financiën en belastingen.

Binnen de Accountancy kun je 4 beroepstaken onderscheiden:

 • Controle: het uitvoeren van een volledig controleproces van risico-analyse tot verklaring
 • Administratieve dienstverlening: het voorbereiden van de financiële informatie voor interne en externe rapportages
 • Fiscaliteit: ondersteunen van de klant bij de belastingverplichtingen
 • Advisering: het geven van uiteenlopende adviezen

Daarnaast heb je verstand van automatisering. Uiteraard kun je niet op alle terreinen specialist zijn. Als accountant stel je de diagnose en wijs je vervolgens de weg naar bijvoorbeeld:

 • Belastingadviseurs
 • Organisatieadviseurs
 • Juristen

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

De 3 financieel-economische opleidingen van de HAN (Accountancy, Bedrijfseconomie (Finance & Control) en Finance Taks and Advice kennen een gemeenschappelijk 1e jaar. Voor welke van de 3 je nu gekozen hebt, je volgt in het 1e jaar hetzelfde programma. Het grote voordeel daarvan is dat je na een jaar nog zonder problemen en zonder studievertraging kunt overstappen naar een andere financiële opleiding bij de HAN.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag zaterdag 10 november 2018 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 12 januari 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Als accountant ben je gespecialiseerd in het geven van financiële informatie over het reilen en zeilen van een onderneming. Bij het midden- en kleinbedrijf of bij een grote onderneming.
Als accountant moet jij een correct beeld kunnen schetsen van de financiële situatie in een bedrijf. Dat leer je bij de hbo-opleiding Accountancy. Je krijgt een aantal kernvakken, zoals boekhouden, bedrijfseconomie en belastingrecht. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en controleert. En hoe een bedrijf processen zó kan vastleggen, dat het management over de juiste informatie beschikt om besluiten te nemen.

Kies je voor de opleiding Accountancy dan beschik je over goede rekenvaardigheden. Ook beschik je over goede lees- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal. Houd er rekening mee dat delen van de lesstof in het Engels zijn. Je leesvaardigheid Engels is erg belangrijk wil je de opleiding goed doorlopen.

Verder:

 • heb je interesse in de economische actualiteit,
 • ben je mensgericht,
 • vind je het leuk om kritisch naar zaken te kijken,
 • houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen)
 • kun je gedisciplineerd werken


1e jaar Je legt tijdens de propedeuse een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert het speelveld van je toekomstige beroep kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode:
na een jaar kun je nog zonder studievertraging overstappen naar een van de andere financiële opleidingen van de HAN:
 • Bedrijfseconomie (Finance & Control)
 • Finance Tax and Advice
periode
1234
Opstarten onderneming
4 EC
Particuliere advisering
Interne advisering
Externe verantwoording
2e jaar In het tweede en derde jaar verdiep je je in de kernvakken. Je doet veel kennis op over
controle, administratieve dienstverlening, fiscaliteit en advisering. In het tweede jaar ga je naar een accountantskantoor
voor een korte oriëntatiestage.
periode
1234
Verslaglegging en jaarrekening
Financiering
2 EC
Managementaccounting
2 EC
Belastingrecht
3e jaar In het derde jaar verdiep je je in de kernvakken. Je doet veel kennis op over controle, administratieve dienstverlening, fiscaliteit en advisering. In het derde jaar ga je een half jaar op stage. Tijdens deze periode pas je je kennis toe in het werkveld. In het derde jaar loop je 31 weken stage. Dit gebeurt meestal ook bij een accountantskantoor. Je leert dan de kneepjes van het vak.
periode
1234
Accountantscontrole
Ethiek
Externe verslaglegging
4e jaar In het vierde jaar doe je de verplichte Accountancy-minor: de zogenaamde 'Overall toets'. Het is een landelijk examen waarvoor de beroepsvereniging de eindtermen vaststelt. Als je slaagt, beheers je dus het niveau wat nodig is in het actuele werkveld. In je afstudeeropdracht onderzoek en adviseer je een bedrijf rondom een actueel en concreet bedrijfsprobleem.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Soms werk je alleen, vaak in een groepje met medestudenten. Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren, volg je trainingen, neem je deel aan hoor- en werkcolleges en raadpleeg je deskundigen: docenten die jou op weg kunnen helpen bij het oplossen van een vraagstuk.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8485

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B);Management & Organisatie / Wiskunde A, Management & Organisatie / Wiskunde B, Economie / Wiskunde A, Economie / Wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

465 studenten volgen deze opleiding
27% daarvan is vrouw
126 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Financiële Studievereniging HAN


Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Frank van Beers (24), alumnus Accountancy: Hij vindt de opleiding Accountancy een pittige opleiding gezien de landelijke examens, maar dit zorgt volgens hem juist voor een goede basis voor eventuele vervolgstudies en het bedrijfsleven.

de juiste opleiding kiezen
'Eigenlijk koos ik in eerste instantie voor een andere economische opleiding, maar tijdens het eerste jaar kwam ik er al snel achter dat Accountancy beter bij me paste. Omdat het 1e jaar voor de financiële opleidingen hetzelfde is, kon ik nog makkelijk switchen...
Accountancy leek me hiervoor de opleiding. Accountancy is specifiek en gaat naar mijn idee diep in op de stof. Naast de theorie leer je bij accountancy systematisch werken. Hier heb je later in het bedrijfsleven veel aan.'
Praktijkervaring opdoen

'Ik liep een meewerkstage RA-praktijk bij Ernst & Young in de periode van de jaarrekeningcontrole. Daardoor zat ik vrijwel de gehele stageperiode bij klanten uit diverse branches. Erg leerzaam. Stage lopen heeft zeker toegevoegde waarde aangezien je hier daadwerkelijk ervaart hoe de praktijk is. Als afstudeeropdracht beschreef ik de administratieve organisatie bij een gemeente. Specifiek heb ik een management model ontworpen waardoor het hoger management beter inzicht kreeg in diverse processen binnen de gemeente.'
Uitstekende aansluiting Universitaire Master

'Na mijn afstuderen deed ik een Master Bedrijfswetenschappen met de specialisatie Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 studeerde ik af. Momenteel werk in de financiële detachering. Ondanks dat ik daarmee af week van Accountancy, heb ik het als een zeer goede vooropleiding ervaren. Deze sloot prima aan op mijn master en ook qua werk ervaar ik de voordelen aangezien de meeste bedrijven werken met accountants en accounting standaarden.'
Plannen voor de toekomst

'Mijn ambitie is om me verder te ontwikkelen in de financiële wereld en een vervolgstudie in de richting van register controller te volgen in de toekomst.'


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 HAN
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
126 eerstejaars
30% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
60 eerstejaars
63% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 Avans
Accountancy
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 Hanze
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
80 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 HHS
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 HU
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
76 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 HvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
139 eerstejaars
33% vrouw
18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/16 Inholland
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/16 NHL
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 Saxion
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
70 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Windesheim
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/16 Zuyd
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.63.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 191 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 60
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 55%
diploma binnen 5 jaar 23%
doorstuderen 2%
werk op niveau in 1,5 jaar 94%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wil jij na het behalen van je diploma verder studeren? Denk dan eens aan de post-hboopleiding
Accountant Administratieconsulent (AA) Oriëntatie Accountancy MKB of de Master Register-Accountant aan de HAN
of op de universiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde Accountancystudent ben je geliefd: accountantskantoren staan te springen om goede mensen en bieden je dan ook vaak de mogelijkheid om werken en verder leren te combineren. Een mooi vooruitzicht dus!
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2288gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
77%kans op een voltijd baan
72%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
HRMaster in Finance and Accountinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

controller
externe accountant
financieel specialist
interne accountant
overheidaccountant
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite