7 associate degrees keyboard_arrow_right

80 bachelors keyboard_arrow_right

38 masters keyboard_arrow_right

Unsplashed background img 2

NHL Hogeschool

Persoonlijk, interdisciplinair, praktijkgericht en ondernemend, dát zijn de kernwaarden van NHL Hogeschool. Met deze kernwaarden willen wij onze ambities voor de komende jaren waarmaken.

Ambities, die betrekking hebben op kwaliteitsverhoging van het onderwijs- en onderzoeksaanbod, verhoging van het studiesucces en versterking van de marktpositie.
logo

Studievoorlichting

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

e: studieadvies@nhl.nl
t: 058 251 1888
w: %bachelor website

studenten

Unsplashed background img 2
totaal aantal studenten
12043studenten
6305man
5738vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
1009eerstejaars man
897eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015