Bos- en Natuurbeheer

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Natuur beheren én aanleggen, daar gaat het om in deze opleiding.

In dichtbevolkte landen heeft de natuur het zwaar te verduren. Immers, de mens bepaalt waar natuurgebied en bos mag komen of blijven. Nederland is zo'n land. Gelukkig realiseren we ons steeds beter dat we helemaal niet zonder natuur kunnen. En dat we zonder natuur allemaal met een zuurstoftankje op onze rug zouden lopen.

Daarom is het belangrijk op een verantwoorde manier gebruik te maken van wat de natuur ons biedt. Zodat rivieren binnen hun oevers blijven of het aantal roofvogels op peil blijft. Dat er in Nederland ook bos en natuurgebieden worden aangelegd ten behoeve van recreatie en voor onze gezondheid en dat in het buitenland niet te veel skihellingen worden aangelegd of woudreuzen worden gekapt om rampen als erosie te voorkomen.

De volgende major kan in deeltijd gevolgd worden:
  • Natuur en landschapstechniek

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaBSc Bos- en Natuurbeheer
typeregulier, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34221
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, colloquium, project, computer opdrachten, hoorcollege, zelfstudie, excursie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

511 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
96 eerstejaars gestart in 2012
19% daarvan is vrouw
4217 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.6
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bos- en Natuurbeheer aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 128 128
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 64%
diploma binnen 5 jaar 43% 43%
doorstuderen 18% 18%
werk op niveau in 1,5 jaar 38%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Studie in Cijfers. Meer informatie: www.studiekeuze123.nl/sic

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3250gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
86%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
25%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
100%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • boomtaxateur
  • bos- en landschapsadviseur
  • cultuurtechnicus
  • districtshoofd bos- en natuurterreinen
  • makelaar agrarisch onroerend goed
  • rentmeester onroerend goed
bron: UWV

Contact

studieinformatie
E: info@hvhl.nl
T: 026 369 5795
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite