Bos- en Natuurbeheer

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Natuur is het waard beschermd te worden. Bos- en natuurgebieden bieden plaats aan tal van waardevolle planten en dieren, van de tropische regenwouden tot het natuurgebied bij jou in de buurt.

Maar natuur vervult nog veel meer functies, zoals houtproductie. Daarnaast zorgt voldoende groen om je heen ook nog eens voor de nodige gezondheidsvoordelen, je kunt je beter concentreren en wordt minder snel ziek. Hoe haal je het beste uit de natuur naar boven? Hoe bescherm je de zeldzame flora en fauna van het tropisch regenwoud terwijl ook de lokale bevolking genoeg inkomsten houdt? Wat kun je in Nederland doen om de achteruitgang van soorten te stoppen? Hoe krijg je mensen de natuur in zodat de zorgkosten dalen? Dat zijn vragen voor een bos- en natuurbeheerder. Bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer leer je over beleven, beschermen en benutten van natuur op een duurzame manier.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaBSc Bos- en Natuurbeheer
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34221
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag locatie Velp Velp
Onze docenten en studenten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Per opleiding worden er voorlichtingsrondes gehouden waar je kunt aanschuiven. Daarnaast kun je een rondleiding krijgen, maar je bent ook vrij om zelf rond te kijken en sfeer te proeven.
meeloopdag Bos- en Natuurbeheer, Velp Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kom een dagje proefstuderen. Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Bos- en Natuurbeheer, Velp Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kom een dagje proefstuderen. Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
Open Dag locatie Velp Velp
Onze docenten en studenten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Per opleiding worden er voorlichtingsrondes gehouden waar je kunt aanschuiven. Daarnaast kun je een rondleiding krijgen, maar je bent ook vrij om zelf rond te kijken en sfeer te proeven.
meeloopdag Bos- en Natuurbeheer, Velp Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kom een dagje proefstuderen. Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Bos- en Natuurbeheer, Velp Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kom een dagje proefstuderen. Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
Informatieavond locatie Velp Velp
Onze docenten en studenten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Per opleiding worden er voorlichtingsrondes gehouden waar je kunt aanschuiven. Daarnaast kun je een rondleiding krijgen, maar je bent ook vrij om zelf rond te kijken en sfeer te proeven.
meeloopdag Bos- en Natuurbeheer, Velp Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kom een dagje proefstuderen. Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Bosbouw - Urban Forestry

Bos en natuur zijn een schaars, maar hoog gewaardeerd goed in Nederland.

Als je hoort dat bos én natuurattractie én houtleverancier én zuurstofproducent én waterbassin is, en bovendien blijkt dat bos en natuur een positief effect hebben op je gezondheid, dan begrijp je dat we er nog wel wat bij kunnen gebruiken. Én dat dit schaarse goed uitstekend beheerd moet worden. Hier liggen kansen voor jou! Als bosbouwer/urban forester zorg jij voor een optimaal beheer van het landschap met een goede verhouding tussen de belangen voor mens en natuur. Verantwoord bos- en natuurbeheer is in binnen- en buitenland van wezenlijk belang, grijp die kans!

specialisatie International Timber Trade

Kijk eens om je heen. Wat zie je? Hout! Huizen, kozijnen, deuren, trappen, meubels en papier. Overal zie je houttoepassingen.

Gelukkig kunnen we het telen, dus er is hout genoeg. De vraag is echter of er in de toekomst ook genoeg zal zijn. Duurzaam bosbeheer is daarom zeer belangrijk. Maar je kunt niet overal 'even' een productiebos aanleggen. Hout is dan ook een van de meest getransporteerde materialen ter wereld. Wat daar allemaal bij komt kijken, wordt jouw vak! Just-in-time delivery, voorraadbeheer, productontwikkeling, transport, fabricage, houtbewerking, allemaal 'makkies' voor jou als je bent afgestudeerd. De opleiding is tweetalig, want reken maar dat je in het buitenland aan de slag kunt! Dat heb je al voorbereid met je theorie- en praktijklessen aan een universiteit in het houtwalhalla van de wereld: Zweden!

specialisatie Natuur- en landschapstechniek

Nederland is klein, maar biedt volop ruimte voor goede ideeën. Die zijn hard nodig, want wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur zijn allemaal belangrijk, terwijl de ruimte daarvoor beperkt is.

Ons natuurschoon en het Hollandse landschap staan daardoor behoorlijk onder druk. Gelukkig wordt het belang van een duurzame samenleving en een grote biodiversiteit steeds meer onderkend, zowel in Nederland als in Europa. En dat biedt kansen voor jou! Want bij Bos- en Natuurbeheer leer je helder na te denken over de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Hoe je een ecologische verbindingszone voor dassen moet aanleggen. Of hoe je een moeras ontwikkelt in een veranderend klimaat. Neemt het aantal weidevogels toe als een boer zijn grasland later maait? Om kwetsbare flora en fauna te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren zijn vernieuwende ideeën nodig. Jouw ideeën!

specialisatie Tropical forestry

Een derde van alle bosgebieden ligt in de tropen. Tropische bossen leveren kostbaar hardhout en allerlei andere producten, beschermen bodem en klimaat en zijn leefomgeving van mens en dier.

Hun unieke biodiversiteit trekt dan ook steeds meer toeristen. De grote uitdaging is natuurlijk de achteruitgang van kwaliteit en oppervlakte af te remmen of zelfs te stoppen. Daartoe worden allerlei nationale en internationale initiatieven ontplooid. Want uiteindelijk wil iedereen toch dat tropische bossen hun waardevolle functies voor miljoenen mensen blijven vervullen? Bossen en bomen dragen ook bij aan de economie en duurzaam landgebruik in rurale gebieden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan armoedebestrijding, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Als bos- en natuurbeheerder help je mee een duurzame ontwikkeling voor mens en natuur in de tropen gestalte te geven!

specialisatie Vastgoed en grondtransacties

De bevolkingsgroei, de almaar toenemende mobiliteit, de opwarming van de aarde... allemaal problemen die oplossingen nodig hebben.

Bij veel van die oplossingen komt een andere inrichting van de grond aan de orde, inclusief de gebouwen die erop staan of gebouwd gaan worden. Hoe gebruik je de schaarse ruimte optimaal, welke functies kunnen gecombineerd worden? Een kolfje naar de hand van de vastgoeddeskundige. Deze breed geïnformeerde expert wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als taxateur van onroerend goed, als adviseur van de overheid of een particulier bedrijf, of als rentmeester van een landgoed. Heel verschillende rollen, die je werk niet eenvoudig maken, maar wel zeer interessant. Net zoals de studie!

specialisatie Mens en natuur

Mensen voelen zich goed in de natuur, ze worden er zelfs gezonder van! Omdat dat besef steeds beter doordringt, groeit de behoefte aan mooie natuurervaringen voor verschillende soorten mensen.

Bij Bos- en Natuurbeheer leer je die te organiseren: van het ontwerpen van speelbossen tot het verzinnen van natuuractiviteiten voor bejaarden met Alzheimer. En van het ontwerpen van een vergaderruimte in de natuur voor het hoger management tot het samen maken van een educatieve wandelroute in een
woonwijk. Je krijgt les over natuureducatie, psychologie, kinderen, gezondheid en buurtwerk. Natuurbeheer en communicatie zijn de thema's waar het om gaat. Heb je die beide in de vingers, en ben je een echt 'mensenmens', dan staan natuurorganisaties te springen om jou!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, colloquium, project, computer opdrachten, hoorcollege, zelfstudie, excursie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 8650
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding zijn in principe toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

511 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
96 eerstejaars gestart in 2012
19% daarvan is vrouw
4243 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.53.6
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.13.4
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bos- en Natuurbeheer aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 202 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 128 128
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 64%
diploma binnen 5 jaar 43% 43%
doorstuderen 18% 18%
werk op niveau in 1,5 jaar 38%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Studie in Cijfers. Meer informatie: www.studiekeuze123.nl/sic

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt zelf richting geven aan je studie en je toekomstige werkplek met de keuzes die je tijdens je opleiding maakt. Afhankelijk daarvan kun je bijvoorbeeld aan de slag als ecoloog of beheerder (bekijk ook onze pagina Boswachter worden?) bij Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Of ga aan de slag bij een adviesbureau en werk aan het maken van inrichtingsvisies, beheerplannen of doe inventarisaties en rapportage in het kader van de flora en fauna wet.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2320gemiddeld bruto maandloon
56%kans op een vaste baan
58%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
33%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • accountmanager
  • ecologisch adviseur
  • logistiek medewerker
  • natuureducator
  • ontwikkelaar / beheerder van natuurgebieden
  • rentmeester
  • taxateur buitenruimte
  • vastgoeddeskundige
  • voorlichter
bron: StudieData

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026 369 5795
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite