1 bachelors keyboard_arrow_right

3 masters keyboard_arrow_right

Unsplashed background img 2

Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden.

De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze. Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht. Ook verstrekken wij adviezen en diensten aan gemeenten, kerken en predikanten. In dat kader wordt o.m. de voortgezette educatie van predikanten verzorgd door middel van cursussen.
logo

StudievoorlichtingKampen

e: secretariaat@tukampen.nl
t: 038-4471710
w: %bachelor website

studenten

Unsplashed background img 2
totaal aantal studenten
107studenten
89man
18vrouw
voltijd/deeltijd
92voltijd studenten
20deeltijd studenten
0duale studenten
aantal eerstejaars
6eerstejaars man
2eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015