Notice: Undefined index: sic_opl_studenttevredenheid in /data/sites/web/bachelorsnl/subsites/bachelors.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_factsheet.php on line 4743
deeltijd bachelor Bedrijfskunde - Hanzehogeschool Groningen

Deze opleiding

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan professionals. Wie voorop wil lopen, zal nieuwe vaardigheden, talenten en competenties moeten blijven ontwikkelen. Dat kan in de deeltijdopleiding Bedrijfskunde.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34035
Bedrijfskunde in deeltijd is dé keuze voor iedereen die verder wil, maar niet de mogelijkheid heeft om een fulltime studie te volgen. Met de juiste vooropleiding en recente relevante werkervaring, kunt u in drie jaar uw bachelordiploma halen. In sommige gevallen kan dat zelfs sneller.

Als bedrijfskundige lost u organisatievraagstukken praktisch, duurzaam en innovatief op door kennis van verschillende vakgebieden met elkaar te combineren. De focus ligt op het bepalen van de koers van een organisatie, het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen en het samenwerken van mensen. U leert organisaties vanuit een breed perspectief en met oog voor (inter)nationale ontwikkelingen te bekijken. Als bruggenbouwer begrijpt u de belangentegenstellingen, communicatieproblemen en cultuurverschillen die in (en tussen) organisaties kunnen ontstaan.

U wordt een generalist en krijgt goed zicht op de verschillende mogelijke invalshoeken bij het analyseren en oplossen van problemen waar organisaties voor staan.
Als bachelor Bedrijfskunde hebt u een ruim werkterrein met vele mogelijkheden. U kunt gaan werken als manager of als interne of externe adviseur in het bedrijfsleven of de non-profitsector. Doordat u specialist wordt in het generalisme kunt u functies bekleden als afdelingsmanager, accountmanager, projectleider, kwaliteitsmanager, organisatieadviseur, beleidsmedewerker, financieel adviseur, bedrijfsjurist en nog vele meer. Ook bent u toegerust om uw eigen onderneming op te starten en verder uit te bouwen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Het is mogelijk om de deeltijdopleiding versneld in iets meer dan drie jaar af te ronden, door het werkplekleren uit jaar 4 deels te doen naast de modules van de jaren 1 t/m 3.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Afstudeerprofiel Mens en Organisatie

Bestaande producten en diensten verouderen steeds sneller en daarom is daarmee geen blijvend competitief voordeel te behalen. Met andere woorden sociale innovatie. Gekeken wordt o.a..

Voor Nederlandse bedrijven is innovatie heel belangrijk, zij zullen moeten concurreren op toegevoegde waarde. Wat daarvoor nodig is, is vernieuwend, slagvaardig, creatief en flexibel gedrag in en van organisaties. Voortdurende ontwikkeling van personeel en van de organisatie wordt dan ook gezien als een belangrijke mogelijkheid om blijvend competitief voordeel te bereiken.

In dit blok staan innovatieve organisaties centraal. Organisaties die op de een of andere manier innovatief bezig zijn en die gebruik maken van de kracht van de organisatie en haar medewerkers. Naast de colleges vinden er enkele lezingen en excursies plaats waar innovatieve organisaties zich presenteren.

Studenten gaan aan de hand van een integrale actionlearningopdracht, bij een extern bedrijf, aan de slag om de innovatieve mogelijkheden in kaart te brengen. naar belemmerende/ bevorderende factoren, stijl(en) van leidinggeven etc. Daarnaast wordt in dit blok de volgende onderwijseenheden aangeboden: HRM/HRD, Organisatieontwikkeling
/verandering, Managementinformatie-systemen, Recht in Organisaties, Innovatie en Creativiteit en Adviesvaardegheden. Deze onderwijseenheden bieden tevens inhoudelijke ondersteuning/input om de actionlearning opdracht te kunnen uitwerken.

afstudeerrichting Governanca, Risicomanagement & Compliance

Vanaf september 2012 biedt Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven de nieuwe leergang Governance, Risicomanagement en Compliance aan..

De leergang wordt verzorgd door de deeltijdopleiding Bedrijfskunde - MER.

Op het gebied van sturing en beheersing binnen organisaties staan de onderwerpen Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) regelmatig op de agenda van zowel profit- als non-profit organisaties.
GRC zou een integraal onderdeel van verantwoord ondernemen moeten zijn om de gewenste bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het gaat hierbij om besturen op een goede en verantwoorde manier, het beheersen van organisatorische en maatschappelijke risico's (bijvoorbeeld het voorkomen van imagoschade) en het naleven van internationale en lokale wet- en regelgeving. Het is noodzakelijk vanuit een goed sturingsmechanisme tijdig (bij) te sturen, te beheersen en verantwoording af te leggen, maar ook om toezicht te blijven houden op de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Dat klinkt mooi in theorie, maar in de praktijk lijken Governance, Risicomanagement en Compliance begrippen die los van elkaar staan in de organisatie.

Na het volgen van deze leergang

  • Weet u meer over Governance, Risicomanagement en Compliance;
  • Kunt u vanuit een bedrijfskundige visie uw organisatie doorlichten op (juridische) bedrijfsrisico's en
  • kansen;
  • Kunt u een risicoscan maken en toepassen in de praktijk van uw organisatie;
  • Kunt u in het brede kader van Compliance, aandacht besteden aan privacybeleid en businessethiek;
  • Kunt u projecten op een gestructureerde wijze uitvoeren.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 1875 (€938 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Meconomie of maw of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of maw of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

erkende certificaten

instaptoets
Portfolio inleveren voor instroomadvies

vooropleiding
- HAVO/VWO

  • MBO 4

werkervaring
Aanbevolen

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/49 Hanze
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/49 Avans
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/49 Avans
Bedrijfskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/49
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/49 Fontys
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/49 HAN
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/49 HAN
Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/49 HvA
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
9/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Officemanagement - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Management voor overheid en non-profit - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Management - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/49 ISBW
Bedrijfskunde - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/49 ISBW
Bedrijfskunde - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/49 ISBW
Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Inkoopmanagement - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Management voor zorg en welzijn - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Facility management - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Management voor zorg en welzijn - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Commercieel management - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Kwaliteits- en procesmanagement - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Management voor overheid en non-profit - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Inkoopmanagement - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Kwaliteits- en procesmanagement - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Commercieel management - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Facility management - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Management - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
27/49 ISBW
Bedrijfskunde specialisatie Officemanagement - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/49 LOI
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
29/49 MVP
Bedrijfskunde specialisatie Finance & Control - Dag
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
30/49 MVP
Bedrijfskunde specialisatie Finance & Control - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/49 NCOI
Management, specialisatie International business
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
32/49 NCOI
Bedrijfskunde, specialisatie Bedrijfskunde voor technici
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
33/49 NCOI
Bedrijfskunde, specialisatie Projectmanagement
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
34/49 NCOI
Bedrijfskunde specialisatie Marketing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
35/49 NCOI
Bedrijfskunde, specialisatie Verandermanagement
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
36/49 NCOI
Bedrijfskunde specialisatie Mode
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/49 NCOI
Bedrijfskunde, specialisatie Sales
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/49 NCOI
Bedrijfskunde specialisatie Procesoptimalisatie met Lean Six Sigma
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
39/49 NCOI
Bedrijfskunde specialisatie Management van Gezondheidszorg
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
40/49 NCOI
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
41/49 NCOI
Bedrijfskunde, specialisatie Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
42/49 NCOI
Bedrijfskunde specialisatie Bank- en verzekeringswezen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
43/49 NCOI
Bedrijfskunde, specialisatie Agribusiness
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
44/49 NHA
Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
45/49 NHL Stenden
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
46/49 NOVI
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
47/49 Scheidegger
Bedrijfskunde - Dag
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
48/49 Scheidegger
Bedrijfskunde - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
49/49 SDO
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite