Notice: Undefined index: sic_opl_studenttevredenheid in /data/sites/web/bachelorsnl/subsites/bachelors.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_factsheet.php on line 4743
deeltijd bachelor Finance & Control - Hogeschool van Amsterdam

Deze opleiding

Bij de deeltijdopleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie) leiden we je op tot financieel-economisch deskundige. Je leert veel op het gebied van automatisering, budgettering, investeringsselectie, krediet en beleggen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
De opleiding Bedrijfseconomie gaat per studiejaar 2018-2019 verder onder de naam Finance & Control. Vanwege een landelijke herordening van economische bacheloropleidingen verandert een groot aantal opleidingen van naam. Dat geldt ook voor Bedrijfseconomie. De naam van de opleiding wijzigt, maar de inhoud niet! Het diploma dat je ontvangt voor de opleiding Finance & Control, is gelijkwaardig aan het diploma van Bedrijfseconomie.

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je een half jaar eerder afstuderen. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken. Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten, zelfstudie en een uitgebreid keuzeprogramma (minor).

Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van bachelorvaardigheden, twee belangrijke uitgangspunten.
Met een hbo-diploma Finance & Control kun je veel financieel-economische functies bekleden. Misschien adviseer je straks als financieel consultant de bedrijfstop van een multinational of als beleggingsadviseur.

Voor veel studenten is de opleiding Finance & Control een uitstekende basis om door te groeien naar een managementfunctie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HvA?

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, adviseren en presenteren, creativiteit en oplossingsgericht denken.

Jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling tot startbekwame bedrijfseconoom, nemen wij serieus. Het oefenen en trainen van de vaardigheden komt daarom veelvuldig terug in colleges, praktijkopdrachten en projecten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe vierjarige deeltijdopleiding bestaat uit acht semesters die elk een half jaar duren. Door het parallel volgen van semesters kun je versneld afstuderen. Je volgt dan een extra dagdeel les. De opleiding is perfect te combineren met je werk. Colleges vinden namelijk op zaterdag, of op dinsdag- en donderdagavond plaats. De beroepspraktijk en professionele vaardigheden staan centraal bij de opleiding. Meer weten?
1e jaar De overkoepelende onderwerpen in de propedeuse, zijn Financieel Management & Management Accounting en Business Basic Finance. Je leert welke taken binnen financiële functies in een organisatie worden uitgevoerd. Dit leer je in de colleges, maar ook middels inspirerende beroepsgerichte opdrachten. Je doet bijvoorbeeld mee met een Management Game en stelt in teamverband een Ondernemingsplan voor het MKB op.
periode
Bachelorvaardigheden
Business Basic Finance
Finance & Control
Financial Accounting Tax
Financial Management & Management Accounting
Internal Control Systems
Keuzeprogramma (minor)
2e jaar Finance & Control en Internal Control Systems zijn de twee hoofdthema's in het tweede jaar. Je leert bijvoorbeeld financiële risicoanalyses voor financiële markten en producten op te stellen, financiële rapportages op te maken, hoe je financieringsbehoefte kunt berekenen en om de optimale vermogensstructuur vast te stellen.

Ook maak je kennis met theorie over administratieve organisatie, logistiek, en je gaat aan de slag met het ERP-systeem SAP.
3e jaar Het derde jaar staat in het teken van Financial Accounting en Tax. Je houdt je bezig met de externe financiële verslaglegging en de vraag hoe je de organisatie presenteert aan de buitenwereld. Je leert hoe je de interne jaarrekening op basis van de nationale en internationale wet- en regelgeving moet vertalen naar de externe jaarrekening.

In het derde jaar kun je ook een minor van 20 weken volgen. De minoren Beleggen, Accountancy & Control of Management Control & Risk Management zijn hier voor
4e jaar In het vierde jaar rond je de studie af. Als je nog geen minor hebt gevolgd, dan kan dat ook in dit laatste jaar. Je werkt verder aan je afstudeeropdracht die bestaat uit een onderzoeksrapportage. Je onderzoekt daarvoor een relevant en actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, waarmee je tegelijkertijd je vakbekwaamheid toont.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
doelstelling
De deeltijdopleiding Bedrijfseconomie is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en gaan over concrete beroepsproducten, als een financieringsvoorstel, een jaarrekening of een investeringsanalyse. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.
studielast
Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. Van deze 20 uren besteed je er gemiddeld 6 aan colleges en zelfstudie. Daarnaast leer je ook op je huidige professionele werkplek.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend

Doe tijdig je verzoek tot inschrijving en start in februari of september met de opleiding. Schrijf je bij voorkeur in vóór 31 januari (start februari) of 31 augustus (start september). Dit kan via Studielink met je DigiD.
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werkervaring
Minimaal werk je in een omgeving (hbo) die jou ondersteunt bij het maken van opdrachten en projecten. Een omgeving die je de kans biedt om te oefenen met beroepsproducten en mee te lopen op verschillende afdelingen.

Je dient zelf te kunnen beoordelen of jouw huidige functie voldoet als leer- en werkomgeving voor het effectief oefenen en uitvoeren van schoolopdrachten. Dit kan je huidige werkplek zijn, maar ook een stage, vrijwilligersfunctie of een andere afdeling. De kwaliteit van het beroepsproduct staat uiteindelijk voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt.

Heb je én geen passende functie én geen netwerk waar je op terug kunt vallen, dan is het bijna onmogelijk de opleiding af te ronden.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/6 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 Fontys
Finance & Control
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Bedrijfseconomische vraagstukken en financieel economische bedrijfsvoering vind je in alle sectoren terug. Als bedrijfseconoom kun je dan ook binnen verschillende branches aan de slag.

De opleiding Bedrijfseconomie bereidt jou voor op functies als: (Assistent-)controller, Financieel consultant, Boekhouder, Financieel medewerker, Belastingadviseur, Beleggingsadviseur.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je aan de slag bij grote of kleine organisaties, accountantskantoren, banken, administratiekantoren, (semi)overheidsinstellingen of beleggingsinstellingen.

De arbeidsmarkt voor bedrijfseconomen is breed; zowel private als publieke sectoren behoren tot je mogelijkheden. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg, maatschappelijke organisaties, overal waar geld omgaat daar zijn bedrijfseconomen nodig.

Potentiële beroepen

assistent-accountant
assistent-controller
assistent-controller
beleggings- of kredietadviseur
beleidsmedewerker overheid
business analist
financieel adviseur
junior accountmanager bij een bank
medewerker financieel economisch beleid
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite