Human Resource Management

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Binnen de opleiding Human Resource Management richt je je op mensen, werk en organisaties. Je leert alles over werving en selectie, loopbaanbeleid en het beoordelen van medewerkers.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34609
Het eerste jaar is oriënterend. Je leert eerst hoe organisaties werken, welke processen er lopen en hoe belangrijk mensen hierbinnen zijn. Je krijgt projecten over de fases van HRM: instroom (werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie), doorstroom (competentiemanagement, beoordelen en belonen) en uitstroom (reorganisatietraject). Je hebt trainingen op het gebied van communicatie en teamvaardigheden en je bent ook veel bezig met ontwikkelingen in de samenleving en HR-trends. Belangrijke vakken: Recht, Basisinformatica, Schriftelijke vaardigheden, Kengetallen, trainingen, studieloopbaanbegeleiding.

Je wordt opgeleid voor een breed werkveld. In de praktijk kom je HRM'ers tegen in grotere organisaties, bijvoorbeeld multinationals, overheid, banken, detailhandel, uitzendbureaus, zorginstellingen en outplacementbureaus. Daarnaast zijn veel HRM'ers werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur, loopbaancoach, recruiter of trainer.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDoor praktijkgericht onderwijs leer je alles over werving en selectie, loopbaanbeleid, functievervulling, uitstroom van medewerkers en data-analyse. Je toetst je opgedane kennis voortdurend in gesimuleerde en reële situaties. Binnen elk studiejaar kom je in contact met HRM’ers uit het bedrijfsleven met verschillende expertises, die betrokken zijn bij het onderwijs: als gastdocent, opdrachtgever, consultant, stagebedrijf, etc.
1e jaar Het eerste jaar van de opleiding oriënteer je je binnen het vakgebied. Je volgt de ontwikkelingen in de samenleving en trends in het HR-vakgebied. Aan de hand van projecten komen de verschillende HRM-fases aan bod: instroom (werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie), doorstroom (competentiemanagement, ziekteverzuim) en uitstroom (reorganisatie).
periode
Arbeidsrecht: De overeenkomst
Arbeidsrecht: Ontslagrecht
Arbeidsrecht: Sociaal zekerheidsrecht
Basisinformatica
Inleiding Recht/Arbeidsrecht
Kengetallen: Personeels Registratiesysteem Informatiesysteem (PRIS)
Oriëntatie op Beroep
Schriftelijke vaardigheden
Studieloopbaanbegeleiding
Training professionele gespreksvoering
Training projectvaardigheden
2e jaar In het tweede jaar ligt de nadruk op organisatiekunde, psychologie en cultuuraspecten. Je sluit het jaar af met een HR-opdracht voor een bestaand bedrijf.
3e jaar Het derde jaar ga je de praktijk in. Je loopt stage bij een organisatie die je zelf kiest. Daar werk je aan een beleidsopdracht. Na je stage kruip je in de huid van ondernemer: samen met je medestudenten bedenk je een plan voor een nieuwe onderneming. Daarnaast volg je gedurende een half jaar een keuzeminor, waarmee je je studie kunt verdiepen of verbreden. Je kunt minoren binnen of buiten HRM volgen.
4e jaar Het vierde jaar verdiep je je niet alleen in teamcoaching en interventie, maar je gaat ook aan de slag met het analyseren van data. Hierdoor word je een professional die advies kan geven dat goed onderbouwd is met cijfers.
Je opleiding rond je af met een afstudeeropdracht. Samen met een medestudent doe je onderzoek naar een HRM-probleem in een organisatie. Hierna ben je uitstekend in staat om in de praktijk aan de slag te gaan.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studielast
Bij deze opleiding wordt uitgegaan van 42 lesweken per jaar. In het eerste en tweede studiejaar heb je gemiddeld 16 contacturen per week. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.
Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, project-, studie- en stagebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n veertig uur met je studie bezig.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Excellentieprogramma

Voor ambitieuze studenten is het aanvullende Excellentieprogramma ontwikkeld.

Studium Excellentie is een aanvullend en verdiepend programma naast het reguliere studieprogramma voor ambitieuze eerste- en tweedejaarsstudenten. Studenten willen talenten ontdekken en ontwikkelen en zijn bereid hard te werken. Voor derde- en vierderjaarsstudenten is er het Honoursprogramma. Excellente studenten kunnen hun talenten op een bijzondere manier verder ontwikkelen door het volgen van extra uitdagende programma's.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck (www.hva.nl/skc). Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
Havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma.

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

959 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
210 eerstejaars gestart in 2017
73% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Andrea

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 HvA
Human Resource Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
210 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/18 Avans
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Avans
Human Resource Management
€ 293 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/18 Fontys
Human Resource Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 Fontys
Human Resource Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 HAN
Human Resource Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
88 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 Hanze
Human Resource Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 HHS
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 Hogeschool Leiden
Human Resource Management
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/18 HR
Human Resource Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 HU
Human Resource Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
13/18 NHL
Human Resource Management (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 NHL Stenden
Human Resource Management (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2016
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Saxion
Human Resource Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
165 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/18 Stenden
Human Resource Management (HRM)
star
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
Human Resource Management
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Windesheim
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.53.6
docenten3.43.6
studiefaciliteiten2.83.4
studielast3.23.5
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 311 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de opleiding HRM ben je klaar voor de praktijk. Maar wil je graag verder studeren, dan kun je vaak doorstromen naar de universiteit.
HRM heeft een doorstroomprogramma naar Arbeid- en Organisatiesociologie aan de UvA. Daarnaast geeft het bachelordiploma HRM na het volgen van een schakelprogramma toegang tot master- of businessopleidingen (zoals bijvoorbeeld Business Administration). Check bij de opleiding of de master met jouw hbo-bachelor toegankelijk is, of dat er aanvullende eisen gelden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Aan het begin van je carrière, ben je waarschijnlijk vooral bezig met het uitvoeren van beleid. Later kun je als adviseur zelf het beleid meebepalen.
Het is een breed werkveld waarvoor je wordt opgeleid. In de praktijk kom je HRM'ers dan ook op veel plaatsen tegen. Bijvoorbeeld bij multinationals, ministeries, arbeidsbureaus, banken, gemeente-instellingen, uitzendbureaus, ziekenhuizen en outplacementbureaus.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2229gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
70%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker personeelszaken
consulent arbeidsvoorziening
hrm-adviseur
hrm-adviseur of -functionaris
hrm-functionaris
junior personeelsmanager
loopbaanadviseur
medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
medewerker formatie en planning
medewerker werving en selectie
organisatieadviseur
personeelsadviseur
trainer bedrijfsopleidingen
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite