Deze opleiding

Wonen, werken, winkelen en welzijn: vastgoed is overal. De opleiding Vastgoed & Makelaardij is breed en uitdagend. In een praktijkgerichte omgeving leiden wij je op tot allround vastgoedprofessional.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39203
Vastgoed is een verzamelnaam voor een heel breed vakgebied. Het meest bekende beroep in deze wereld is dat van makelaar. Maar er is meer. Alles wat te maken heeft met de ontwikkeling, financiering, beheer, koop en verkoop van onroerend goed valt onder Vastgoed & Makelaardij. Bijvoorbeeld een bouwlocatie ontwikkelen, nieuwe invulling geven aan kantoorpanden en het vinden van huurders. De vastgoedmarkt is dynamisch en uitdagend. Er zijn altijd ontwikkelingen die vragen om creatieve, daadkrachtige professionals. Onze opleiding biedt jou de kans de vastgoedprofessional te worden waar de markt om vraagt. Vastgoedprofessional word je uiteraard niet alleen door colleges te volgen en tentamens te maken. Je moet ook aan de slag! Daarom ben je tijdens de opleiding geregeld bij vastgoedorganisaties te vinden en voer je opdrachten uit voor echte opdrachtgevers. Vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedmanagement en vastgoedwaardering zijn de belangrijkste vakken. Je raakt thuis in de juridische, financiële, technische en commerciële kanten van het vakgebied. Ook is er ruim aandacht voor projectmanagement en communicatieve vaardigheden.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Vastgoed opereert in een internationaal werkveld. Daarom krijg je de kans om tijdens je opleiding in het buitenland te studeren of stage te lopen, of om mee te werken aan een internationaal project.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe vastgoedmarkt is dynamisch en uitdagend en vraagt om professionals die initiatief nemen, vooruit denken en commercieel kunnen denken. Vastgoed & Makelaardij biedt je de kans deze competenties te ontwikkelen. Je werkt veel zelfstandig en zet bijvoorbeeld onderzoeken op voor vastgoedorganisaties. Verder staan de volgende vakken op het curriculum: vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedmanagement, vastgoedwaardering, Engels, communicatie, bouwkunde, vastgoedrekenen- en recht en marketing.
1e jaar In het 1e jaar staan vier thema's centraal: Wonen, Werken, Welzijn (maatschappelijk vastgoed) en Winkelen. Binnen deze thema's ontwikkel je je professionele vaardigheden. Je volgt colleges, doet onderzoek en werkt samen met medestudenten aan projecten. Je maakt kennis met de kernvakken vastgoedexploitatie, vastgoedontwikkeling en vastgoedwaardering.
periode
Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedmanagement
Vastgoedwaardering
2e jaar In het 2e jaar verdiep je je verder in de kernvakken vastgoedmanagement, vastgoed)ontwikkeling en vastgoedwaardering. Ook loop je stage.
3e jaar De ene helft van het 3e jaar volg je een minor in binnen- of buitenland. De andere helft van het jaar ontwikkel je je onderzoeks- en adviesvaardigheden in samenwerking met het Kenniscentrum Noorderruimte. Het programma staat in het teken van het oplossen van een concreet praktijkvraagstuk uit het werkveld van V&M. Ook ga je een week naar het buitenland om aan een project mee te werken.
4e jaar Het 4e jaar start met een integrale vastgoedopdracht waarin je de kans krijgt te laten zien dat je (bijna) de professional bent die de vastgoedbranche zoekt. Voor je afstudeeropdracht werk je in een bedrijf of instelling aan je meesterproef en lever je een beroepsproduct op.

specialisaties

specialisatie Corporate Real Estate Management (CREM)

CREM is een specifieke vorm van vastgoedmanagement waarbij het belang van een organisatie als gebruiker van vastgoed centraal staat.

Vrijwel elke organisatie maakt gebruik van vastgoed c.q. huisvesting. Bijvoorbeeld om werkplekken te bieden, om producten te verkopen of om logistieke processen te ondersteunen. Dit betekent dat organisaties allerlei beslissingen moeten nemen over vastgoed, ook wanneer dat niets te maken heeft met hun core business. Zeker bij grote organisaties met meerdere vestigingen, vragen deze beslissingen continue aandacht. Dit is de oorsprong van het vakgebied Corporate Real Estate Management (CREM). Het is een specifieke vorm van
vastgoedmanagement waarbij het belang van een organisatie als gebruiker van vastgoed centraal staat.

specialisatie Gebiedsontwikkeling

In de specialisatie Gebiedsontwikkeling verdiep je je in de veelzijdigheid en complexiteit van de problematiek die zich voordoet bij het herontwikkelen van een binnenstedelijk gebied.

In een competitieve setting ontwikkel je een zeer realistisch concept voor een omvangrijke herontwikkeling. Deze herontwikkeling is concreet en actueel. Hierbij wordt de student ondersteund door de vakken Gebiedsontwikkeling, Planologie en Urban development law, maar ook door een serie van gastcolleges en workshops met specialisten uit de praktijk, zoals een projectontwikkelaar, een planeconoom, een stedenbouwkundige, een milieukundige, etc. Het eindresultaat wordt ten slotte ook door de specialisten beoordeeld zodat je een indruk krijgt van de toepasbaarheid in de praktijk

specialisatie Value for Money

De laatste literatuur op het gebied van waardebepaling voor diverse typen onroerende zaken wordt behandeld.

De laatste literatuur op het gebied van waardebepaling voor diverse typen onroerende zaken wordt besproken. Hierbij ligt de nadruk op de diverse invalshoeken vanuit de verschillende disciplines van het vastgoed.

Uiteindelijk moet een grotere vastgoedportefeuille gewaardeerd worden, waarin bijvoorbeeld maatschappelijk
vastgoed vertegenwoordigd is. In de huidige financiële omstandigheden zullen ook sale and lease back constructies worden belicht.

Uiteindelijk zullen de opdrachtgevers geadviseerd moeten worden; welk vastgoed verkopen of verhuren of terughuren? Diverse teams strijden tegen elkaar om de uiteindelijke opdracht te verwerven

specialisatie Vastgoed financieren en beleggen

Beleggen in aandelen, obligaties, opties en vastgoed vraagt kennis van en visie op financiële en vastgoedmarkten.

Beleggen in aandelen, obligaties, opties en vastgoed vraagt kennis van en visie op financiële en vastgoedmarkten. De doelstelling van deze specialisatie het ontwikkelen van een visie op de diverse beleggings – en financieringsmogelijkheden met als doel het formuleren van een beleggingsbeleid op de lange termijn om uiteindelijk te komen tot een beleggingsplan, het uitvoeren van het plan door het samenstellen en analyseren van een beleggingsportefeuille.

Het beleggingsplan voorziet in de opbouw van een beleggingsportefeuille en een actief portefeuillebeheer. Met betrekking tot vastgoed moet bij een actief portefeuillebeheer gedacht worden aan het acquisitieplan met criteria voor koop, een dispositieplan met criteria voor verkoop en een beheerplan met criteria voor beheer.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Vastgoed is een internationaal werkveld. Daarom kun je al tijdens de opleiding je vleugels uitslaan. Je krijgt de kans om in het buitenland te studeren, stage te lopen of aan een project mee te werken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens je stage in het 2e jaar, je minor in het 3e jaar of tijdens het semester 'Onderzoek & advies' in het 3e jaar.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor 1 mei
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Meconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Wij adviseren dringend dat je je inhoudelijk voorbereidt op de hbo-opleiding van je keuze. Dat kan op twee manieren:
1: Volg één of meerdere doorstroomkeuzedelen
2: Maak gebruik van het voorbereidingsaanbod op www.mbonoordnederland.nl. Je vindt hier informatie over voorbereidingscursussen, lesstof voor zelfstudie en oefenmateriaal voor economie en wiskunde.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets
Voldoe je niet aan de toelatingseisen maar wil je toch aan de opleiding Vastgoed & Makelaardij beginnen, dan moet je slagen voor de toelatingstoetsen economie en wiskunde. Ga voor meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden naar www.toelatingstoetsen.nl.
Ter ondersteuning bieden we een Voorbereidingscursus Economie (VcE) en Voorbereidingscursus Wiskunde A (VcWa) aan in januari en juli. Ga voor meer informatie over de cursussen naar: www.hanze.nl/voorbereidingscursussen.

basiskennis
Zie voor aanvullende eisen http://www.hanze.nl/home/Schools/Instituut+voor+Bedrijfskunde/Opleidingen/Bachelor/Vastgoed+en+Makelaardij/Toelatingseisen+en+bijzonderheden.htm

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Villa '96
Vastgoed en Makelaardij

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Aileen Staal
Aileen over Vastgoed & Makelaardij

"Vastgoed en Makelaardij: werken in een dynamische vastgoedomgeving!"

De opleiding Vastgoed en Makelaardij was voor mij een logische keus omdat ik altijd al interesse in vastgoed had. Met name de vraag wat de waarde van een pand is vind ik nog steeds erg interessant. De combinatie van theorie en praktijk vind ik een groot pluspunt. De colleges zijn erg interactief en leerzaam, dit komt vooral door de ervaren en bovenal enthousiaste docenten waarvan sommige nog steeds in het vakgebied werkzaam zijn...
De docenten zijn erg gemotiveerd en bieden je alle middelen om je te ontwikkelen tot een professional binnen het vastgoed. Ook zijn ze erg betrokken en toegankelijk; je kunt altijd even binnenlopen of e-mailen/bellen als je ergens mee zit.

Hoewel de ontwikkelingen op vastgoedgebied op dit moment niet zo gunstig zijn, denk ik dat er voor afgestuurde V&M'ers nog altijd voldoende kansen zijn. Bedrijven zijn nog steeds op zoek naar goede, gemotiveerde en professionele mensen. Je moet er alleen iets meer voor doen. De opleiding biedt voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen, zoals een netwerk opbouwen waar je na het afstuderen veel profijt van hebt en stages om je netwerk te vergroten en jezelf te profileren. Je kunt hier dus zelf veel invloed op uitoefenen.

Mijn stage is hiervan een goed voorbeeld. Ik doe op dit moment mijn afstudeerstage bij een groot landelijk bedrijf wat taxaties van commercieel vastgoed uitvoert. Dit varieert van winkels en kantoren tot vliegvelden en jachthavens. Ik moet nog 1,5 maand stage lopen en mijn afstudeeronderzoek moet nog ingeleverd en beoordeeld worden, maar ik heb al wel een baan voor als ik straks ben afgestudeerd.

Mijn belangrijkste advies aan nieuwe studenten is om iets te kiezen wat je daadwerkelijk leuk en interessant vind. Bereid je goed voor: bezoek open dagen en meld je aan voor een meeloopdag als je denkt dat je een opleiding hebt gevonden die bij je past.


lees verder ...
Alen Bužimkic
Alen over Vastgoed & Makelaardij

'V&M is breed georiënteerd'

Vanaf het eerste studiejaar krijg je als V&M student te maken met verschillende vakken op het gebied van vastgoed. Hierbij valt te denken aan vakken als Recht, Bouwkunde en Management.
Daarna heb ik de minor gebiedsontwikkeling gedaan...


lees verder ...
Berber Dedden
Berber over Vastgoed & Makelaardij

'Zowel in de praktijk als qua theorie word je ontzettend breed opgeleid'

Ik ben met de opleiding begonnen nadat ik een jaar bij een woningbouwcorporatie heb gewerkt. Daar werd mijn interesse voor de vastgoedbranche gewekt. Ik heb voor de opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen gekozen omdat deze opleiding goed staat aangeschreven en omdat Groningen een ontzettend leuke studentenstad is. Zoals ze zeggen: “ Er gaat niets boven Groningen”.

De opleiding voldoet zeker aan de verwachtingen die ik vooraf had. De vakken zijn zeer divers en interessanter dan ik had verwacht...
Ook vind ik de sfeer binnen de opleiding erg goed, zowel onder de studenten als docenten. Je wordt goed begeleid en je kunt altijd bij de docenten terecht met vragen. Daarnaast levert de studievereniging Villa een positieve bijdrage aan de opleiding, door middel van leuke leerzame uitstapjes.

Ik wil na deze opleiding misschien doorgaan met een master aan de universiteit. Daarna lijkt het me leuk om in de vastgoedbranche te werken!


lees verder ...
Emiel Mahler
Emiel over Vastgoed & Makelaardij

'This is Africa'

Voor mij was het al vroeg duidelijk dat ik internationaal bezig wil zijn met vastgoed. Naar mijn mening is het erg interessant om de mogelijkheden en risico's op vastgoedmarkten in verschillende landen tegen elkaar af te wegen.

Door mijn deelname aan de European Challenge in Berlijn en het internationale semester heb ik ervaring kunnen opdoen in het werken in het buitenland en het werken met mensen van verschillende afkomst...
Deze heb ik gevonden bij Engel & Völkers in Kaapstad, Zuid-Afrika. De stage blijkt erg interessant en leerzaam te zijn, vooral omdat ik vanaf de eerste dag veel verantwoordelijkheid krijg.

De Zuid-Afrikaanse vastgoedmarkt is een erg interessante markt welke veel mogelijkheden biedt. Zeker met oog op de positieve invloed van het WK Voetbal 2010 is het voor veel Europese investeerders aantrekkelijk om te investeren op de Zuid-Afrikaanse vastgoedmarkt. De hoge rendementen die behaald kunnen worden gaan hier wel gepaard met het risico dat projecten flink kunnen uitlopen. Grote vertragingen worden op de bouwplaats simpelweg verklaard met 'TIA', welk 'This is Africa' betekent en erop neerkomt dat accepteren de enige optie is!


lees verder ...
Jordy 't Lam
Jordy over Vastgoed & Makelaardij

“Een intensieve opleiding tot vastgoedallrounder”

Je wordt opgeleid tot een 'vastgoedallrounder' met kennis op verschillende gebieden, zoals economie, recht, financiën en communicatie. De opleiding is daarnaast praktijkgericht, omdat vakken en projecten worden gekoppeld aan de praktijk en actualiteit.

Ik heb bijvoorbeeld een internationaal project gedaan waarbij ik als consultant op zoek ging naar vastgoed voor een opdrachtgever. Tijdens het project werk je onder grote druk: er zijn veel deadlines en de tijdsdruk is hoog. Je moet zelf veel initiatief tonen en proactief zijn...
Het is een uitdagende markt, maar binnen het werkveld is volgens mij veel vraag naar hoogopgeleide en vooral professionele studenten.


lees verder ...
Kirsten van Dijken
Kirsten over Vastgoed & Makelaardij

“Gevarieerde vakken over vastgoed, projectontwikkeling en beleggen”

Na het behalen van mijn vwo-diploma vond ik het lastig om een studie te kiezen, maar na een presentatie van V&M op de open dag was ik overtuigd. Het leek mij erg leuk om mij te verdiepen in vastgoed. Ik heb bewust gekozen voor een hbo-opleiding, omdat ik naast theorie ook meer wil leren in de praktijk. Het leuke aan deze opleiding is dat het erg divers is. Je leert alles over makelaardij, projectontwikkeling, vastgoedbeheer en beleggen in vastgoed...
Dat werkt motiverend.

Ook ga je echt bezig in de praktijk, zoals het doen van een taxatie en je werkt in een projectgroep aan een grote opdracht. In het derde jaar leer je praktijkgericht onderzoek doen. Ik deed samen met vier andere studenten het onderzoek naar maatschappelijk vastgoed dat gemeenten in hun bezit hebben: 'Barometer maatschappelijk vastgoed 2012'. Hiervoor moesten we een enquête afnemen bij alle gemeenten in Nederland. Erg intensief en ook heel leerzaam!

Ik raad studiekiezers aan om zoveel mogelijk naar open dagen te gaan. Er springt dan vanzelf een opleiding uit die goed bij je past. Wanneer je toch nog twijfelt of je de goede keuze gaat maken, loop dan eens een dagje mee met een eerstejaarsstudent. Dan ervaar je pas echt hoe een dagje op een bepaalde opleiding eruit zal zien.


lees verder ...
Klaas Oosterveld
Klaas over Vastgoed & Makelaardij

'Veel mogelijk bij Vastgoed & Makelaardij'

"Vastgoed en Makelaardij is een brede opleiding. Het is een studie met meerdere mogelijkheden tot specialisaties. Daarbij is de opleiding praktijkgericht en word je constant geprikkeld om het beste uit je zelf te halen.

Momenteel ben ik bezig met het schakelprogramma ter voorbereiding op de master Vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een verdieping op de opleiding V&M...


Mijn toekomstplannen? Na mijn opleiding ga ik de master Vastgoedkunde volgen en daarna lijkt mij een baan op het gebied van projectontwikkeling wel wat!"


lees verder ...
Maddie Leerkes
Maddie over Vastgoed & Makelaardij

'Veel breder dan alleen makelaardij'

Mijn vooropleiding is het CIBAP, waarbij ik te maken had met de inrichting van huizen, winkels e.d. Woningen hebben altijd mijn interesse gehad, dus voor mij was de opleiding V&M een logische keuze. Vooral de makelaardijkant trok mij enorm en aan het begin van de opleiding dacht ik ook dat ik voor die kant zou kiezen...
Ik woon nu op kamers in Groningen en dit bevalt mij prima. Ik moest eerst elke dag 4 uur reizen om college te volgen, dus was een kamer in Groningen geen overbodige luxe!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Hanze
Vastgoed & Makelaardij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Fontys
Vastgoed en Makelaardij
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Saxion
Vastgoed en Makelaardij
€ 250 gemiddelde kamerhuur
73 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.74.0
inhoud3.53.7
docenten3.43.7
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 128 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de opleiding Vastgoed & Makelaardij succesvol hebt afgerond, zijn er diverse mogelijkheden. Je bent klaar voor de arbeidsmarkt, maar kunt ook verder studeren. De Hanzehogeschool biedt verschillende professionele masters aan. En met het diploma Bachelor of Business Administration kun je na het volgen van een premaster in één jaar je mastertitel Real Estate Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen behalen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je aan de slag bij projectontwikkelaars, beleggers, vastgoedbeheerders, makelaars in (bedrijfs)onroerend goed, gemeenten en woningcorporaties. Je komt in aanmerking voor uitvoerende-, management- en beleidsfuncties. Of je kunt voor jezelf beginnen.:
  • vastgoedmanager
  • vastgoedontwikkelaar
  • beleidsmedewerker bij een gemeente
  • beheerder beleggingsportefeuille (bijvoorbeeld pensioenfonds)
  • beheerder woningbezit van een woningcorporatie
  • taxateur
  • (bedrijfs)makelaar
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2231gemiddeld bruto maandloon
26%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
70%kans op een baan op niveau
27%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

makelaar agrarisch onroerend goed
makelaar onroerend goed
makelaar woningen
rentmeester onroerend goed
taxateur onroerend goed
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Christina Vinhuizen

Onderwijsondersteuner Vastgoed & Makelaardij

E: c.a.vinhuizen@pl.hanze.nl
T: 050 595 3262
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite