Kunstgeschiedenis

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kunst is universeel. In alle tijden en over de hele wereld hebben mensen hun omgeving, hun gedachten, dromen of emoties omgezet in kunstuitingen.

diploma
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56824
numerus fixusnee
honoursnee
De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis brengt je dichter bij die mensen, daarmee leer je hun wereld kennen. Bij Kunstgeschiedenis analyseer je kunst door de eeuwen heen en bestudeer je een breed spectrum aan kunstuitingen. In deze bachelor verdiep je je grondig in kunst, kunstenaars en de historische en sociale context waarin kunstwerken zijn gemaakt. Daarbij gaat het om kunst door alle tijden, vanaf de prehistorie tot hedendaagse kunst. De opleiding heeft een breed perspectief, daarin zijn we uniek in Nederland. Je bestudeert niet alleen kunst uit het Westen, maar ook uit Afrika, Azië, Oceanië en Amerika. Je maakt kennis met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en met het eigen onderzoek van onze docenten.Waarom Kunstgeschiedenis in Leiden?  Kunstgeschiedenis aan Universiteit Leiden is uniek: alleen hier bestudeer je kunst uit verleden en heden van over de hele wereld: Europa, Amerika, Azië, Oceanië en Afrika. Je onderzoekt alle deelgebieden van de kunstgeschiedenis, zoals architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, prent- en tekenkunst, toegepaste kunst en design, fotografie en videokunst. Je doet ook onderzoek naar collectievorming: hoe verwerven musea bepaalde stukken?

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, tentoonstelling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, project, onderzoek, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Als student Kunstgeschiedenis besteed je in principe 40 uur per week aan je studie. Per week heb je 12 tot 14 contacturen: colleges, werkgroepen, excursie of toetsen.
De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen stelt. In de werkcolleges ga je dieper op de stof in en doe je praktische oefeningen. Je schrijft bijvoorbeeld een werkstuk of houdt een referaat.


doelstelling
Na je studie ben je als kritische en onafhankelijke denker klaar voor de arbeidsmarkt.
Je hebt niet alleen een enorme schat aan vakspecifieke kennis, je bent ook getraind in onderzoek, creativiteit en interculturele en communicatieve vaardigheden. Je bent voor verschillende werkgevers interessant. Studenten gaan aan de slag als docent in het onderwijs, als onderzoeker, kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen of als uitgever. Organisaties waar afgestudeerden werkzaam zijn:- Kunstmuseum Den Haag - Stedelijk Museum Schiedam- De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Galerie Sorelle Sciarone - (Voormalige) Witte de With Center for Contemporary Art


Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

243 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
59 eerstejaars gestart in 2019
83% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Leiden
Kunstgeschiedenis
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.8
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 75 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de studie Kunstgeschiedenis bezit je kennis van kunst en cultuur en kun je die kennis overbrengen aan een groot publiek.
Je bent immers uitgedaagd om bronnen kritisch te benaderen en daarover een zelfstandig oordeel te vormen, zodat je zowel schriftelijk als mondeling goed leert presenteren. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies. Organisaties waar studenten Kunstgeschiedenis werken zijn onder meer: - Gemeentemuseum Den Haag - Stedelijk Museum Schiedam- De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters- Kunstmuseum Den Haag - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Galerie Sorelle Sciarone - (Voormalige) Witte de With Center for Contemporary Art De Studenten Loopbaan Service heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Kunstgeschiedenis komen de volgende voornaamste sectoren naar voren. *24% Cultuur, sport en recreatie*12% Zakelijke dienstverlening*6% Onderwijs*6% Overheid en semioverheid*6% Uitgeverij/boekenbranche*6% Communicatie en marketing*6% Gezondheids- en welzijnszorg*6% Onderzoek*6% Groot- en detailhandel*24% Overig beroepen: docent,onderzoeker,kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen,uitgever


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2325gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
47%kans op een vaste baan
10%kans op een voltijd baan
21%kans op een baan op niveau
37%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
UUArt History research+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArt, Architecture and Interior before 1800+ aanv. eisen
Universiteit LeidenContemporary Art in a Global Perspective+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMuseums and Collections+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art and Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
RUGHistory of Architecture and Town planninggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
UUeducatie en communicatie educational+ 60 EC pre-master
RUGLandschapsgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanvullende vakeisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker kunst en cultuur
educatief museummedewerker
manager museum
recensent
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.