Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminologie en Veiligheidsbeleid

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze specialisatie richt zich op de beleidsvorming, uitvoering en regelgeving op het gebied van maatschappelijke veiligheid.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60419
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Criminologie en Veiligheidsbeleid is een uitdagende masteropleiding aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze studie richt zich op de veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid ten einde deze problematiek aan te pakken. Daarbij hanteren wij een multidisciplinair perspectief.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Master Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving
Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

  • Good study results in the bachelor's programme;
  • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
  • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/criminaliteit-en-rechtshandhaving/criminologie-en-veiligheidsbeleid/toelating-en-aanmelding
toelatingseisen

basiskennis
Zie www.unileidenmasters.nl voor meer informatie.

vooropleiding
Een WO bachelor in Criminologie, of een vergelijkbare opleiding.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

58 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Corpus Delicti (CoDe)


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Cedric Furr
Testimonial Cedric Furr

“Lezen over hooligans is iets heel anders dan met ze in de kantine te zitten”

"Toen ik in mijn eerste jaar zat wist ik eigenlijk al welke masterspecialisatie ik wilde volgen. De keuze voor Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving was dan ook erg snel gemaakt. De bachelor Criminologie zorgt voor een brede basis in deze sociaal wetenschappelijke discipline. Alle belangrijke aspecten komen naar voren en er is veel aandacht voor het doen van onderzoek...


Men hoort wel eens dat de politiek in haar beleid niet veel doet met de inzichten verworven door wetenschappelijk onderzoek. Deze bewering is niet geheel onterecht, bijvoorbeeld gezien het feit dat de trend nu is dat er zwaarder gestraft moet worden terwijl wetenschappelijk onderzoek aan heeft getoond dat dat (meestal) niet werkt. In mijn masterprofiel leer je hoe beleid tot stand komt. Het is niet slechts een kwestie van het meest wetenschappelijk verantwoorde ten uitvoer brengen. Bijvoorbeeld de publieke opinie en de kleur van het kabinet spelen ook een belangrijke rol in het hele proces. Ik heb geleerd hoe verschillende partijen vanuit verschillende uitgangspunten naar de handhaving van een wet kunnen kijken. Ik heb gesproken met hooligans van twee grote Nederlandse voetbalclubs. Ik heb een scriptie geschreven waarin ik een televisieserie als case study gebruikte. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat ik heb gedaan in mijn master.

In de master Criminologie wordt meer van je verwacht dan 'slechts' de boeken induiken. Je moet zelf de straat op, je moet zelf je data gaan verzamelen. Niet alleen is dat goed voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, je leert ook meer over hoe het er echt aan toe gaat in de werkelijkheid. Lezen over hooligans is iets heel anders dan met ze in de kantine te zitten."


lees verder ...
Prof. Joanne van der Leun
Testimonial Prof. Joanne van der Leun

“Aan de hand van verschillende wetenschap- pelijke disciplines tezamen proberen we criminaliteit te verklaren en er oplossingen voor te vinden.”

“De criminologie heeft heel duidelijk sociologische wortels, maar het recht is voor criminologen ook van groot belang.

Ik heb zelf een interdisciplinaire studie gevolgd in Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen. Daarbij verdiepte ik me in de vraagstukken waar grote steden mee worstelen en gaandeweg raakte ik gefascineerd door afwijkend gedrag zoals crimineel gedrag. Ik ging me specialiseren in illegale migratie...


Criminaliteit is een complex vakgebied. Je kunt vanuit de sociologie naar criminaliteit kijken: wat doet groepsvorming in een achterstandswijk? Waarom gedragen mensen zich in steden anders dan in dorpen? Maar je kunt ook vanuit de psychologie naar criminologie kijken: waarom gaat een vrouw in zee met een mensenhandelaar? Waarom laat een migrant zich uitbuiten door een werkgever? Waarom vervalt de ene adolescent wel in blijvend crimineel gedrag en de ander niet? In deze master is geen taboe op vragen: we onderzoeken alle mogelijkheden. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke disciplines proberen we criminaliteit te verklaren en er oplossingen voor te vinden. Juist de combinatie van kennis van rechten en sociale wetenschappen, en daarbinnen een stevige basis van methoden en technieken, is een heel aantrekkelijke. Afgestudeerden komen goed beslagen ten ijs.

Er is veel vraag naar deskundigen op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Criminologen kunnen uitstekend aan die vraag beantwoorden. Toen we bijna tien jaar geleden de studie criminologie startten, hadden we niet op zo'n grote toeloop gerekend. De studie is blijvend populair doordat veiligheid een centraal thema is in de hedendaagse maatschappij. We hoeven nooit te zoeken naar praktijkvoorbeelden voor onze colleges.

De master geeft een verdieping in de inzichten over criminaliteit. Mijn ervaring is dat studenten het heel prettig vinden dat ze in de master bepaalde vraagstukken zelf mogen gaan uitdiepen. Zelf vind ik het heel belangrijk dat ze ook regelmatig de straat opgaan en gaan kijken hoe zaken in de praktijk gaan.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Criminologie en Veiligheidsbeleid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Universiteit Leiden
Criminaliteit en rechtshandhaving
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Universiteit Leiden
Comparative Criminal Justice
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving bereidt voor op advies- of beleidsfuncties bij bijvoorbeeld de Rijksoverheid, lagere overheden en rechtshandhavende instanties. Met de opkomst van bureaus voor particuliere recherche en commercieel onderzoek is in toenemende mate ook in de private sector vraag naar criminologische kennis.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite