Diergeneeskunde

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe functioneert een gezond dier? Wat als het functioneren fout gaat? Wat is de relatie tussen het dier, de mens en omgeving? In de bachelor Diergeneeskunde doe je veel kennis op over deze aspecten...

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56570
numerus fixus225plaatsen
honoursheeft honours track
en kom je in aanraking met thema's die nauw samenhangen met diergezondheid en volksgezondheid, zoals voedselveiligheid.

Het grootste deel van de opleiding bestaat uit verplichte vakken. Daarnaast is er een profileringsruimte, die je vult met keuzecursussen. De opleiding start met een algemene basis, het bouwplan. Je leert de grondbeginselen van een aantal structuren en processen in het dierlijke lichaam. Je zoomt in op cel- en molecuulniveau, maar je kijkt ook naar populatiedynamica. Vervolgens krijg je thematisch onderwijs waarin diersoortoverschrijdend inzicht in gezonde en zieke dieren centraal staat. In de studie wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden, persoonlijke en professionele ontwikkeling en wetenschappelijke vorming.

De bachelor Diergeneeskunde is een brede opleiding en vormt de basis voor de masteropleiding Diergeneeskunde of een biomedische masteropleiding (bijvoorbeeld bepaalde Geneeskundige masters, researchmasters in de Life Sciences en masters op het gebied van gezondheidsvoorlichting etc.). Om dierenarts te worden vervolg je je studie met de masteropleiding Diergeneeskunde.
One Health Three Vets - Wat doet de dierenarts nog meer?
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
1234
Lijn Diagnostische- en handvaardigheden
Van cel tot molecuul
Van organisme tot weefsel
Van cel tot weefsel
Van genoom tot populatie
Externe beïnvloeding celfunctie
Infectie en afweer
Bloed en bloedvormende organen
Huid en huidderivaten
Lijn Dier, Dierenarts en Samenleving
Lijn Persoonlijke en professionele Ontwikkeling
Lijn Veterinair Klinisch Redeneren
Lijn Wetenschappelijk Denken en Handelen
2e jaar
periode
1234
Circulatie en respiratie
Digestie
Circulatie en respiratie
Stofwisseling en endocrinologie
Neurologie, zintuigen en anesthesiologie
Nieren en urinewegen
Adaptatie en welzijn
Hepatobiliair systeem
Vrije keuze
3e jaar
periode
1234
Epidemiologie en economie
Voortplanting
Locomotie
Veterinaire volksgezondheid
Vrije keuze
Integratie en orgaanoverschrijdende aandoeningen

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, practicum, werkcollege, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program bachelor diergeneeskunde

Het honoursprogramma bachelor diergeneeskunde geeft extra uitdaging aan studenten in hun studie op het gebied van onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg, bestuur en beleid, one health of dierwelzijn..

Het programma wordt deels gevolgd als regulier onderwijs (waarbij de honours student zich meer zal verdiepen in de aangeboden studiestof). Daarnaast werkt de student aan een individueel project in combinatie met een bachelorscriptie op honoursniveau. Tevens volgt de student cursussen om zich verder te verbreden en doet de student internationale ervaring op.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
hbo-paanvullende eis is dat de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op VWO-niveau.
WO propedeuseaanvullende eis is dat de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op VWO-niveau.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

717 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
168 eerstejaars gestart in 2017
83% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

D.S.K. (Diergeneeskundige Studenten Kring)


Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Diergeneeskunde: een boeiende, brede studie waarin ik ook nog mijn voorliefde voor dieren kwijt kan! Maar, en daar staan veel mensen niet bij stil, je moet ook goed om kunnen gaan met mensen.

Je hebt immers altijd te maken met diereigenaren, collega's en/of mede-onderzoekers. Er is tijdens de studie dus veel aandacht voor het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden.
Het onderwijs is veelzijdig en afwisselend. Theorie en praktijk wisselen elkaar in rap tempo af. Tijdens de tweede dag van de opleiding ga je al een biggetje ontleden...
Maar het viel mee en het was onwijs interessant.
Klinisch redeneren

Klinisch redeneren is een mooi voorbeeld van hoe theorie en praktijk samenkomen. In de Diergeneeskunde is klinisch redeneren heel belangrijk. Een dier kan immers niet praten. Je probeert om, op een heel gestructureerde manier, er achter te komen of een dier gezond is. Je leert hoe een gezond dier eruit ziet. Dat is een kwestie van rijtjes stampen. Je probeert als het ware een dier te 'scannen'. Wat is er aan de hand? Gaat dit vanzelf over of moet ik ingrijpen? Wat zijn de risico's als ik ingrijp? Vervolgens ga je dit in de praktijk toepassen.

Professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de studie. Het loopt als een rode draad door je hele studie. Je kunt op de middelbare school al beginnen met het werken aan je professionele ontwikkeling door altijd serieus je huiswerk te maken en goed te leren voor toetsen. Het klinkt saai, maar je hebt er later echt profijt van. Als je op het VWO al goed vooruit kunt plannen, zal het hier echt gemakkelijker voor je worden.

Archaeopteryx
Er is naast de studie zeker tijd voor andere dingen. Zo zijn er bij de opleiding veel actieve studieverenigingen. Dit maakt de opleiding ook uniek. De grootste is DSK, daar is bijna iedereen lid van. Ik ben ook lid van Archaeopteryx. Dat is de studievereniging voor studenten die geïnteresseerd zijn in vogels en bijzondere dieren. Er worden lezingen, excursies en workshops georganiseerd. Er zijn verschillende activiteiten die jaarlijks terugkomen, waaronder een bezoek aan de kamelenmelkerij, gedragslezingen, een workshop verdovingspijlen schieten en vogel-EHBO. Heel leerzaam en leuk om mensen van andere jaren te leren kennen!


lees verder ...

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.14.1
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 447 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.4 0
aantal eerstejaars 226 -
ervaren contacttijd per week 12-18 -
doorstroom naar tweede jaar 95% -
diploma binnen 4 jaar 78% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een brede opleiding en vormt de basis voor de masteropleiding Diergeneeskunde of een biomedische opleiding; voorbeelden zijn bepaalde Geneeskunde masters, bepaalde researchmasters in de Life Sciences en masters op het gebied van gezondheidsvoorlichting of beleid/bestuur. In de bacheloropleiding Diergeneeskunde word je niet opgeleid voor een specifieke functie op de arbeidsmarkt.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safety+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
UUGeneeskunde van gezelschapsdierengeen aanvullende eisen
UUGezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheidgeen aanvullende eisen
UUGezondheidszorg paardgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite