Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Onderwijsbeurs Zuid Eindhoven
Stenden Hogeschool
Hotelschool open dag Leeuwarden
Stenden Hogeschool
Open dag Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht
Open dag Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht
Open dag University College Roosevelt
Universiteit Utrecht
Bachelor Open dag Tilburg University
Tilburg University
Hotelschool open dag Leeuwarden
Stenden Hogeschool
Info avond Selectie & Plaatsing woensdag 11 oktober 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Studie Informatiedag Utrecht
Tilburg University
Bachelordag
Universiteit van Amsterdam