Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Universiteit Utrecht Academische lerarenopleiding primair onderwijs voltijd 100 01 Jul 2018
Technische Universiteit Delft Aerospace Engineering voltijd 440 1154 15 Jan 2018
Hogeschool van Amsterdam AMFI-Amsterdam Fashion Institute voltijd 400 1290 15 Mar 2018
Radboud Universiteit Artificial Intelligence voltijd 150 01 Oct 2017
Avans Hogeschool Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 210 15 Jan 2018
Hogeschool Rotterdam Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 175 317 15 Jan 2018
Radboud Universiteit Biology voltijd 200 15 Jan 2018
Technische Universiteit Eindhoven Biomedische Technologie voltijd 225 01 May 2018
Universiteit Leiden Biomedische wetenschappen voltijd 70 379 15 Jan 2018
Radboud Universiteit Biomedische wetenschappen voltijd 100 336 15 Jan 2018
Universiteit Utrecht Biomedische wetenschappen voltijd 175 569 15 Jan 2018
Universiteit van Amsterdam Biomedische wetenschappen voltijd 175 203 15 Jan 2018
Wageningen University Biotechnologie voltijd 120 173 15 Jan 2018
Technische Universiteit Delft Bouwkunde voltijd 400 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Business Management 180
Universiteit Utrecht College of Pharmaceutical Sciences voltijd 50 435 01 May 2018
Hogeschool Utrecht Communication & Multimedia Design voltijd 240 373
Technische Universiteit Eindhoven Computer Science and Engineering voltijd 250 01 Sep 2018
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Creative Media and Game Technologies/International Game Architecture and Design voltijd 180 655 15 Jan 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam Criminologie voltijd 135 307 15 Jan 2018
Universiteit Leiden Criminologie voltijd 165 448 15 Jan 2018
Universiteit Leiden Criminologie deeltijd 5 10 15 May 2018
Vrije Universiteit Amsterdam Criminologie voltijd 130 354 15 Jan 2018
Universiteit Utrecht Diergeneeskunde voltijd 225 1043
Universiteit Utrecht Farmacie voltijd 270 435 01 May 2018
Universiteit Leiden Fiscaal recht voltijd 125 107 15 Jan 2018
Universiteit Leiden Fiscaal recht deeltijd 5 2 15 May 2018
Universiteit van Amsterdam Fiscaal recht deeltijd 25 01 May 2018
Avans Hogeschool Fysiotherapie voltijd 180 306 15 Jan 2018
Fontys Hogescholen Fysiotherapie voltijd 240 388
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Fysiotherapie voltijd 190 509
Hanzehogeschool Groningen Fysiotherapie voltijd 285 684 15 Jan 2018
Hogeschool Rotterdam Fysiotherapie voltijd 200 294 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Fysiotherapie voltijd 308 557
Erasmus Universiteit Rotterdam Geneeskunde voltijd 410 996 15 Jan 2018
Universiteit Leiden Geneeskunde voltijd 315 858 15 Jan 2018
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde voltijd 410 1359 15 Jan 2018
Radboud Universiteit Geneeskunde voltijd 330 871 15 Jan 2018
Maastricht University Geneeskunde voltijd 316 1327 15 Jan 2018
Universiteit Utrecht Geneeskunde voltijd 304 1145 15 Jan 2018
Universiteit van Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 996 15 Jan 2018
Vrije Universiteit Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 852 15 Jan 2018
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg voltijd 100 1359 15 Jan 2018
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg voltijd 100 1359 15 Jan 2018
Universiteit Utrecht Global Sustainability Science voltijd 150 368
De Haagse Hogeschool HALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding) (Laan van Poot) voltijd 200 15 Mar 2018
Hanzehogeschool Groningen HBO Toegepaste Psychologie voltijd 192 436 15 Apr 2018
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) voltijd 250 15 May 2018
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) deeltijd 40 15 May 2018
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) duale 40 15 May 2018
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde voltijd 380 614 15 Jan 2018
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde voltijd 380 614 15 Jan 2018
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde duale 380 15 Jan 2018
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde duale 380 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Huidtherapie voltijd 100 481
Technische Universiteit Eindhoven Industrial Design voltijd 120 01 May 2018
Technische Universiteit Eindhoven Industrial Engineering (voorheen Technische Bedrijfskunde) voltijd 250 01 Sep 2018
Technische Universiteit Delft Industrieel Ontwerpen voltijd 350 631 15 Jan 2018
Hogeschool Rotterdam Industrieel Product Ontwerpen voltijd 100 153 15 Jan 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor Communication and Media voltijd 200
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor in Psychology voltijd 180 01 Apr 2018
Hogeschool van Amsterdam International Business voltijd 60 15 Mar 2018
Maastricht University International Business voltijd 875 1475 15 Jan 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam International Business Administration voltijd 600 2299 15 Jan 2018
Tilburg University International Business Administration voltijd 500 788 15 Jan 2018
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda International Leisure & Events Management voltijd 400 15 Jan 2018
Rijksuniversiteit Groningen Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie voltijd 260 710 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Journalistiek voltijd 300 610
Erasmus Universiteit Rotterdam Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2018
Universiteit Leiden Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2018
Technische Universiteit Delft Klinische Technologie voltijd 100 544 15 Jan 2018
HKU Kunst en Economie voltijd 275 378 15 Jan 2018
Universiteit van Amsterdam Kunstmatige intelligentie voltijd 200 15 Jan 2018
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Leisure & Events Management voltijd 400 15 Jan 2018
Fontys Hogescholen Leraar Engels voltijd 180
Fontys Hogescholen Leraar Engels voltijd 180
Fontys Hogescholen Leraar Engels deeltijd 60
Fontys Hogescholen Leraar Geschiedenis voltijd 120
Fontys Hogescholen Leraar Geschiedenis voltijd 120
Hanzehogeschool Groningen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd 240 01 May 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam Management of International Social Challenges voltijd 100 01 Apr 2018
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Global Health voltijd 120 1359 15 Jan 2018
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Molecular Medicine voltijd 100 1359 15 Jan 2018
Fontys Hogescholen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voltijd 160 279
Hanzehogeschool Groningen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) voltijd 140 275 15 Jan 2018
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Medische Hulpverlening voltijd 40 158
Hogeschool Rotterdam Medische Hulpverlening voltijd 40 363 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Medische Hulpverlening voltijd 20 257
Technische Universiteit Eindhoven Medische Wetenschappen en Technologie voltijd 225 01 May 2018
Wageningen University Moleculaire Levenswetenschappen voltijd 100 135 15 Jan 2018
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Mondzorgkunde voltijd 70 327
Hanzehogeschool Groningen Mondzorgkunde voltijd 51 233 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde voltijd 100 721
Erasmus Universiteit Rotterdam Nanobiology voltijd 100 15 Jan 2018
Technische Universiteit Delft Nanobiology voltijd 100 172 15 Jan 2018
Hogeschool Utrecht Oefentherapie Cesar voltijd 100 113
Hogeschool Utrecht Optometrie voltijd 160 248
Hogeschool Utrecht Orthoptie voltijd 60 89
Hanzehogeschool Groningen Physiotherapy voltijd 285 684
Universiteit van Amsterdam Psychobiologie voltijd 250 407 15 Jan 2018
Radboud Universiteit Psychologie voltijd 550 1055 15 May 2018
Maastricht University Psychologie voltijd 420 1332
Radboud Universiteit Psychology voltijd 550 1055 15 Jan 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid voltijd 650 01 May 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 150 01 May 2018
Universiteit van Amsterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 25 01 May 2018
Hanzehogeschool Groningen Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd 240 01 May 2018
Fontys Hogescholen Sportkunde voltijd 285
Hogeschool van Amsterdam Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen voltijd 273 01 Mar 2018
Rijksuniversiteit Groningen Tandheelkunde voltijd 48 211 15 Jan 2018
Radboud Universiteit Tandheelkunde voltijd 67 413 15 Jan 2018
Universiteit van Amsterdam Tandheelkunde voltijd 68 387 15 Jan 2018
Vrije Universiteit Amsterdam Tandheelkunde voltijd 128 352 15 Jan 2018
Universiteit Twente Technische Geneeskunde voltijd 130 274 15 Jan 2018
Technische Universiteit Eindhoven Technische Informatica voltijd 250 01 Sep 2018
Fontys Hogescholen Toegepaste Psychologie voltijd 400
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toegepaste Psychologie voltijd 175 328
Hogeschool van Amsterdam Toegepaste Psychologie voltijd 350 970 15 Jan 2018
Hogeschool Rotterdam Verloskunde voltijd 60 15 Jan 2018
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verpleegkunde voltijd 300 633
Hogeschool Rotterdam Verpleegkunde deeltijd 500 15 Jan 2018
Hogeschool Rotterdam Verpleegkunde 500 15 Jan 2018
Hogeschool van Amsterdam Verpleegkunde voltijd 589 01 May 2018
Hanzehogeschool Groningen Verpleegkunde (HBO-V) voltijd 400 682
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voeding en Diëtetiek voltijd 190 237
Wageningen University Voeding en Gezondheid voltijd 170 316 15 Jan 2018