Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Hogeschool van Amsterdam Academie voor Lichamelijke Opvoeding voltijd 278 01 Mar 2017
Universiteit Utrecht Academische lerarenopleiding primair onderwijs voltijd 100 01 Jul 2017
Hogeschool InHolland Accountancy voltijd 1
LOI Accountancy deeltijd 1
Accountancy deeltijd 1
Accountancy duale 1
Zuyd Hogeschool Accountancy voltijd 1
Avans Hogeschool Advanced Business Creation voltijd 160 200 01 Jul 2017
Technische Universiteit Delft Aerospace Engineering voltijd 440 1154 15 Jan 2017
Open Universiteit Algemene Cultuurwetenschappen deeltijd 1
Academie Artemis Allround Styling voltijd 1
Hogeschool van Amsterdam AMFI-Amsterdam Fashion Institute voltijd 400 1290 15 Mar 2017
Webster University Applied Behavioral and Social Sciences voltijd 1
Zuyd Hogeschool Applied Science voltijd 1
HKU Art and Economics: Design voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Event voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Media voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Music voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Theatre and Performing Arts voltijd 275 378 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Artificial Intelligence voltijd 150 01 Oct 2016
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Autonome Beeldende Kunst voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Autonome Beeldende Kunst deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Autonome Beeldende Kunst voltijd 1
Avans+ Bachelor of Cabaret voltijd 1
Avans+ Bachelor of Nursing deeltijd 1
Stichting Opleiding Manuele Therapie Bachelor of Science in Physiotherapy voltijd 1
Hogeschool InHolland Bedrijfseconomie voltijd 1
LOI Bedrijfseconomie deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Bedrijfseconomie voltijd 1
Hogeschool ISBW Bedrijfskunde deeltijd 1
Hogeschool ISBW Bedrijfskunde duale 1
LOI Bedrijfskunde deeltijd 1
NHA Bedrijfskunde deeltijd 1
Hogeschool NOVI Bedrijfskunde deeltijd 1
Open Universiteit Bedrijfskunde deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Bedrijfskunde deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Bedrijfskunde duale 1
Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd 1
Bedrijfskunde en Agribusiness deeltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd 1
Avans+ Bedrijfskunde MER deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Bedrijfskunde MER voltijd 1
NTI Bedrijfskunde MER deeltijd 1
LOI Bedrijfskundige Informatica deeltijd 1
Gerrit Rietveld Academie Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd 1
Gerrit Rietveld Academie Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd 1
Hogeschool Leiden Bio-informatica voltijd 1
Hogeschool Leiden Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 1
Hogeschool Rotterdam Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 175 317 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 1
Universiteit Leiden Biomedische wetenschappen voltijd 70 379 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Biomedische wetenschappen voltijd 100 336 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Biomedische wetenschappen voltijd 175 569 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Biomedische wetenschappen voltijd 175 203 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Biotechnologie voltijd 1
Wageningen University Biotechnologie voltijd 120 173 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Bouwkunde voltijd 1
LOI Bouwkunde deeltijd 1
NTI Bouwkunde deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Built Environment voltijd 1
InterCollege Business School Business Administration voltijd 1
Hogeschool InHolland Business IT & Management voltijd 1
Hogeschool InHolland Business IT & Management deeltijd 1
Hogeschool InHolland Business IT & Management duale 1
Hogeschool Utrecht Business Management voltijd 180
Hogeschool InHolland Business Studies voltijd 1
Hogeschool Leiden Chemie voltijd 1
Hogeschool Rotterdam Chemie voltijd 120 125 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Chemie voltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Circus Arts voltijd 1
Hogeschool InHolland Civiele Techniek voltijd 1
Universiteit Utrecht College of Pharmaceutical Sciences voltijd 50 435 01 May 2017
Zuyd Hogeschool Commercieel Management voltijd 1
Hogeschool Leiden Commerciële Economie voltijd 1
LOI Commerciële Economie deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Communicatie voltijd 1
Hogeschool Leiden Communicatie voltijd 1
Hogeschool InHolland Communicatie voltijd 1
Schoevers Communicatie en Organisatie voltijd 1
Schoevers Communicatie en Organisatie deeltijd 1
Hogeschool Utrecht Communication & Multimedia Design voltijd 240 373
LOI Communication and Multimedia Design deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Communication and Multimedia Design voltijd 1
NTI Counselling deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Creatieve Therapie voltijd 1
Erasmus Universiteit Rotterdam Criminologie voltijd 135 307 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Criminologie voltijd 165 448 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Criminologie deeltijd 5 10 15 May 2017
Vrije Universiteit Amsterdam Criminologie voltijd 130 354 15 Jan 2017
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Cultureel Erfgoed voltijd 1
Hogeschool InHolland Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Dans voltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Dans voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Dans voltijd 1
Dier- en Veehouderij voltijd 1
Dier- en Veehouderij deeltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Dier- en Veehouderij voltijd 1
Hogeschool InHolland Dier- en Veehouderij voltijd 1
Universiteit Utrecht Diergeneeskunde voltijd 225 1043
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Docent Dans voltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Docent Dans voltijd 1
Hogeschool Leiden Docent Dans voltijd 1
Hogeschool Leiden Docent Dans deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Docent Muziek voltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Docent Muziek voltijd 1
Hogeschool Leiden Docent Muziek voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Docent Muziek voltijd 1
Zuyd Hogeschool Docent Muziek voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Docent Theater voltijd 1
Zuyd Hogeschool Docent Theater voltijd 1
Zuyd Hogeschool Docent Theater deeltijd 1
Hogeschool Tio E-commerce Marketing Sales voltijd 1
Tilburg University Economics voltijd 120 215 15 Jan 2017
Maastricht University Economics and Business Economics voltijd 550 815 15 Jan 2017
Educatie en Kennismanagement Groene Sector voltijd 1
Educatie en Kennismanagement Groene Sector deeltijd 1
Hogeschool InHolland Elektrotechniek voltijd 1
Hogeschool InHolland Elektrotechniek deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Engineering voltijd 1
Zuyd Hogeschool Engineering deeltijd 1
Radboud Universiteit European Law School voltijd 600 15 Jan 2017
NTI European Studies deeltijd 1
Zuyd Hogeschool European Studies voltijd 1
LOI Europese Studies deeltijd 1
Hogeschool InHolland Facility Management voltijd 1
LOI Facility Management deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Facility Management voltijd 1
Zuyd Hogeschool Facility Management deeltijd 1
Saxion Next Farmaceutisch Consulent deeltijd 1
Universiteit Utrecht Farmacie voltijd 270 435 01 May 2017
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Film en Televisie voltijd 1
LOI Financial Services Management deeltijd 1
Universiteit Leiden Fiscaal recht voltijd 125 107 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Fiscaal recht deeltijd 5 2 15 May 2017
Universiteit van Amsterdam Fiscaal recht deeltijd 25 01 May 2017
LOI Fiscaal Recht en Economie deeltijd 1
Fiscaal Recht en Economie deeltijd 1
Fiscaal Recht en Economie duale 1
Hogeschool InHolland Food Commerce & Technology voltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Food Innovation voltijd 1
Avans Hogeschool Fysiotherapie voltijd 180 306 15 Jan 2017
Fontys Hogescholen Fysiotherapie voltijd 240 388
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Fysiotherapie voltijd 190 509
Hanzehogeschool Groningen Fysiotherapie voltijd 285 684 15 Jan 2017
Hogeschool Rotterdam Fysiotherapie voltijd 200 294 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Fysiotherapie voltijd 308 557
Erasmus Universiteit Rotterdam Geneeskunde voltijd 410 996 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Geneeskunde voltijd 315 858 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde voltijd 410 1359 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Geneeskunde voltijd 330 871 15 Jan 2017
Maastricht University Geneeskunde voltijd 316 1327 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Geneeskunde voltijd 304 1145 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 996 15 Jan 2017
Vrije Universiteit Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 852 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg voltijd 100 1359 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg voltijd 100 1359 15 Jan 2017
Hogeschool HAS Den Bosch Geo Media & Design voltijd 1
Universiteit Utrecht Global Sustainability Science voltijd 150 368
Christelijke Hogeschool Ede Godsdienst-pastoraal Werk voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Godsdienst-pastoraal Werk deeltijd 1
Hogeschool VIAA Godsdienst-pastoraal Werk voltijd 1
Hogeschool VIAA Godsdienst-pastoraal Werk deeltijd 1
De Haagse Hogeschool HALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding) (Laan van Poot) voltijd 200 15 Mar 2017
LOI Hartfunctielaborant deeltijd 1
Hogeschool Leiden HBO - Rechten voltijd 1
Hogeschool InHolland HBO - Rechten voltijd 1
Hogeschool InHolland HBO - Rechten deeltijd 1
NHA HBO - Rechten deeltijd 1
NTI HBO - Rechten voltijd 1
NTI HBO - Rechten deeltijd 1
Open Universiteit HBO - Rechten deeltijd 1
Hanzehogeschool Groningen HBO Toegepaste Psychologie voltijd 192 436 15 Apr 2017
Zuyd Hogeschool HBO-ICT voltijd 1
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) voltijd 250 15 May 2017
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) deeltijd 40 15 May 2017
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) duale 40 15 May 2017
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde voltijd 330 614 15 Jan 2017
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde voltijd 330 614 15 Jan 2017
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde duale 330 15 Jan 2017
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde duale 330 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs voltijd 1
Zuyd Hogeschool Hogere Juridische Opleiding voltijd 1
IVA Driebergen Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche voltijd 1
IVA Driebergen Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche deeltijd 1
Hogeschool Notenboom Hospitality & Events Management voltijd 1
Hotelschool Den Haag Hotel Management voltijd 1
Zuyd Hogeschool Hotel Management voltijd 1
Hogeschool Tio Hotel- en Eventmanagement voltijd 1
Hogeschool Utrecht Huidtherapie voltijd 100 481
Christelijke Hogeschool Ede Human Resource Management voltijd 1
Hogeschool Leiden Human Resource Management voltijd 1
Hogeschool Leiden Human Resource Management deeltijd 1
Hogeschool Rotterdam Human Resource Management voltijd 190 193 15 Jan 2017
Hogeschool Rotterdam Human Resource Management deeltijd 190 15 Jan 2017
Hogeschool ISBW Human Resource Management deeltijd 1
Hogeschool ISBW Human Resource Management duale 1
NTI Human Resource Management deeltijd 1
Technische Universiteit Delft Industrieel Ontwerpen voltijd 350 631 15 Jan 2017
Hogeschool Rotterdam Industrieel Product Ontwerpen voltijd 100 153 15 Jan 2017
Hogeschool Leiden Informatica voltijd 1
Hogeschool InHolland Informatica voltijd 1
LOI Informatica deeltijd 1
LOI Informatica deeltijd 1
Open Universiteit Informatica deeltijd 1
Hogeschool NOVI Informatie en Communicatie Technologie deeltijd 1
Hogeschool NOVI Informatie en Communicatie Technologie deeltijd 1
Open Universiteit Informatiekunde deeltijd 1
Hogeschool InHolland Integrale Veiligheid voltijd 1
Hogeschool InHolland Integrale Veiligheid deeltijd 1
NTI Integrale Veiligheid deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Interdisciplinary Arts voltijd 1
Saxion Next Interior Design & Styling voltijd 1
Hogeschool Tio Internationaal Toeristisch Management voltijd 1
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor Communication and Media voltijd 200
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor in Psychology voltijd 180 01 Apr 2017
Maastricht University International Business voltijd 875 1475 15 Jan 2017
Zuyd Hogeschool International Business voltijd 1
EuroCollege Hogeschool International Business & Entrepreneurship voltijd 1
Erasmus Universiteit Rotterdam International Business Administration voltijd 575 2299 15 Jan 2017
Tilburg University International Business Administration voltijd 350 788 15 Jan 2017
Vrije Universiteit Amsterdam International Business Administration voltijd 200 511 15 Jan 2017
Hogeschool Wittenborg International Business Administration voltijd 1
Hogeschool Wittenborg International Business Administration deeltijd 1
Hogeschool van Amsterdam International Business and Management Studies voltijd 60 15 Mar 2017
Webster University International Business and Management Studies voltijd 1
Hogeschool InHolland International Business Innovation Studies voltijd 1
Hogeschool Tio International Business Management voltijd 1
EuroCollege Hogeschool International Event Management voltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch International Food & Agribusiness voltijd 1
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda International Game Architecture and Design voltijd 200 655 15 Jan 2017
EuroCollege Hogeschool International Hotel and Hospitality Management voltijd 1
Rijksuniversiteit Groningen Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie voltijd 260 710 15 Jan 2017
Hogeschool Dirksen IT-Service Management deeltijd 1
Hogeschool Dirksen IT-Service Management deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Journalistiek voltijd 1
Hogeschool Utrecht Journalistiek voltijd 300 610
Erasmus Universiteit Rotterdam Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2017
Technische Universiteit Delft Klinische Technologie voltijd 100 544 15 Jan 2017
Nederlandse Defensie Academie Krijgswetenschappen voltijd 1
HKU Kunst en Economie voltijd 275 378 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Kunstmatige intelligentie voltijd 170 15 Jan 2017
Hogeschool Leiden Kunstzinnige Therapie voltijd 1
LOI Laborant Klinische Neurofysiologie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Landscape and Environment Management voltijd 1
Fontys Hogescholen Leraar Engels voltijd 180
Fontys Hogescholen Leraar Engels voltijd 180
Fontys Hogescholen Leraar Engels deeltijd 60
Fontys Hogescholen Leraar Geschiedenis voltijd 120
Fontys Hogescholen Leraar Geschiedenis voltijd 120
LOI Logistiek en Economie deeltijd 1
LOI Longfunctieanalist deeltijd 1
Hogeschool InHolland Luchtvaarttechnologie voltijd 1
Hanzehogeschool Groningen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd 240 01 May 2017
Hogeschool InHolland Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd 1
Hogeschool InHolland Maatschappelijk Werk en Dienstverlening deeltijd 1
NTI Maatschappelijk Werk en Dienstverlening deeltijd 1
LOI Management deeltijd 1
Hogeschool Leiden Management in de Zorg duale 1
Erasmus Universiteit Rotterdam Management of International Social Challenges voltijd 100 01 Apr 2017
Management Payroll Services deeltijd 1
Management Payroll Services duale 1
Management van de Leefomgeving voltijd 1
Management van de Leefomgeving deeltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Management van de Leefomgeving voltijd 1
SOD-opleidingen Management van Informatie deeltijd 1
STC-Group Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde voltijd 1
STC-Group Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde deeltijd 1
The New School for Information Services Marketing Communicatie voltijd 1
Hogeschool InHolland Media en Entertainment Management voltijd 1
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Global Health voltijd 120 1359 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Molecular Medicine voltijd 100 1359 15 Jan 2017
Fontys Hogescholen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voltijd 160 279
Hanzehogeschool Groningen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voltijd 140 275 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voltijd 1
Hogeschool InHolland Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken duale 1
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Medische Hulpverlening voltijd 40 158
Hogeschool Rotterdam Medische Hulpverlening voltijd 40 363 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Medische Hulpverlening voltijd 20 257
Zuyd Hogeschool Mens en Techniek voltijd 1
Open Universiteit Milieu-natuurwetenschappen deeltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Milieukunde voltijd 1
Nederlandse Defensie Academie Militaire Bedrijfswetenschappen voltijd 1
Nederlandse Defensie Academie Militaire Systemen & Technologie voltijd 1
Wageningen University Moleculaire Levenswetenschappen voltijd 100 135 15 Jan 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Mondzorgkunde voltijd 70 327
Hanzehogeschool Groningen Mondzorgkunde voltijd 51 233 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde voltijd 100 721
Hogeschool InHolland Mondzorgkunde voltijd 1 410
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Muziek voltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Muziek voltijd 1
Hogeschool InHolland Muziek voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Muziek voltijd 1
Zuyd Hogeschool Muziek voltijd 1
Erasmus Universiteit Rotterdam Nanobiology voltijd 100 15 Jan 2017
Technische Universiteit Delft Nanobiology voltijd 100 172 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Notarieel recht voltijd 600 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Oefentherapie Cesar voltijd 100 113
LOI Office Management deeltijd 1
ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleiding Tolk-Vertaler deeltijd 1
Hogeschool West-Nederland voor Vertaler en Tolk Opleiding Tolk-Vertaler deeltijd 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot Fysiotherapeut voltijd 1 261
Opleiding tot Fysiotherapeut deeltijd 1
Opleiding tot Fysiotherapeut duale 1
Hogeschool Thim van der Laan Opleiding tot Fysiotherapeut voltijd 1
Zuyd Hogeschool Opleiding tot Fysiotherapeut voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot leraar Basisonderwijs duale 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar Basisonderwijs duale 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Hogeschool IPABO Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Hogeschool IPABO Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Iselinge Hogeschool Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Iselinge Hogeschool Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Hogeschool de Kempel Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Hogeschool de Kempel Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Katholieke PABO Zwolle Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Katholieke PABO Zwolle Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
LOI Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Marnix Academie Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Marnix Academie Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Thomas More Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Thomas More Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Hogeschool VIAA Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Hogeschool VIAA Opleiding tot leraar Basisonderwijs deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Opleiding tot leraar Basisonderwijs voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde duale 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in beeldende vorming deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in beeldende vorming duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie duale 1
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve Techniek I en II voltijd 1
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve Techniek I en II deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits duale 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie duale 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans duale 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis duale 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn voltijd 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd 1
Cursus Godsdienst Onderwijs Gereformeerde Gemeenten Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst deeltijd 1
Gereformeerde Hogeschool Zwolle Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Islamgodsdienst voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Islamgodsdienst deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde duale 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands duale 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde voltijd 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek voltijd 1
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde duale 1
LOI Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Talen deeltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek voltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek duale 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Verzorging/Gezondheidskunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Verzorging/Gezondheidskunde duale 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Verzorging/Huishoudkunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Verzorging/Huishoudkunde duale 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde deeltijd 1
Driestar Hogeschool Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde deeltijd 1
Saxion Next Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde duale 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot Verpleegkundige voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Opleiding tot Verpleegkundige duale 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot Verpleegkundige voltijd 1
Hogeschool Leiden Opleiding tot Verpleegkundige duale 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot Verpleegkundige voltijd 1
Hogeschool InHolland Opleiding tot Verpleegkundige duale 1
LOI Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd 1
ProgreSZ Hogeschool Opleiding tot Verpleegkundige voltijd 1
ProgreSZ Hogeschool Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd 1
Hogeschool VIAA Opleiding tot Verpleegkundige voltijd 1
Hogeschool VIAA Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd 1
Hogeschool VIAA Opleiding tot Verpleegkundige duale 1
Zuyd Hogeschool Opleiding tot Verpleegkundige voltijd 1
Zuyd Hogeschool Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Opleiding tot Verpleegkundige duale 1
Opleiding voor Ergotherapie deeltijd 1
Opleiding voor Ergotherapie duale 1
Zuyd Hogeschool Opleiding voor Ergotherapie voltijd 1
Opleiding voor Logopedie deeltijd 1
Opleiding voor Logopedie duale 1
Zuyd Hogeschool Opleiding voor Logopedie voltijd 1
LOI Opleiding voor Management, Economie en Recht deeltijd 1
Hogeschool Utrecht Optometrie voltijd 160 248
Zuyd Hogeschool Oriëntaalse Talen en Communicatie voltijd 1
Hogeschool Utrecht Orthoptie voltijd 60 89
Driestar Hogeschool Pedagogiek deeltijd 1
Hogeschool InHolland Pedagogiek voltijd 1
NTI Pedagogiek deeltijd 1
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen Pedagogiek deeltijd 1
Zuyd Hogeschool People and Business Management voltijd 1
Zuyd Hogeschool People and Business Management deeltijd 1
Hanzehogeschool Groningen Physiotherapy voltijd 285 684
Politieacademie Policing duale 1
Universiteit van Amsterdam Psychobiologie voltijd 250 407 15 Jan 2017
Open Universiteit Psychologie deeltijd 1
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie voltijd 600 1126 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Psychologie voltijd 550 1055 15 May 2017
Maastricht University Psychologie voltijd 420 1332
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie (EN) voltijd 600 1126 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Psychology voltijd 550 1055 15 Jan 2017
LOI Rechten deeltijd 1
Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid voltijd 650 01 May 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 150 01 May 2017
Open Universiteit Rechtsgeleerdheid deeltijd 1
Universiteit van Amsterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 25 01 May 2017
Hogeschool InHolland Ruimtelijke Ontwikkeling voltijd 1
LOI Security Management deeltijd 1
LOI Small Business and Retail Management deeltijd 1
Hanzehogeschool Groningen Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd 240 01 May 2017
Hogeschool InHolland Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd 1
Hogeschool InHolland Sociaal Pedagogische Hulpverlening deeltijd 1
LOI Sociaal Pedagogische Hulpverlening deeltijd 1
NHA Sociaal Pedagogische Hulpverlening deeltijd 1
NTI Sociaal Pedagogische Hulpverlening deeltijd 1
Hogeschool Leiden Sociaal-Juridische Dienstverlening voltijd 1
Hogeschool InHolland Sociaal-Juridische Dienstverlening voltijd 1
Hogeschool InHolland Sociaal-Juridische Dienstverlening deeltijd 1
NTI Sociaal-Juridische Dienstverlening deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Social Work voltijd 1
Zuyd Hogeschool Social Work deeltijd 1
ABC Opleidingen SPD Bedrijfsadministratie deeltijd 1
LOI SPD Bedrijfsadministratie deeltijd 1
SPD Bedrijfsadministratie deeltijd 1
SPD Bedrijfsadministratie duale 1
Hogeschool NIFA SPD Bedrijfsadministratie deeltijd 1
NTI SPD Bedrijfsadministratie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Sport en Bewegen voltijd 1
Fontys Hogescholen Sportkunde voltijd 285
Hogeschool van Amsterdam Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen voltijd 273 01 Mar 2017
ProgreSZ Hogeschool SZ-Professional voltijd 1
ProgreSZ Hogeschool SZ-Professional deeltijd 1
Rijksuniversiteit Groningen Tandheelkunde voltijd 48 211 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Tandheelkunde voltijd 67 413 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Tandheelkunde voltijd 68 387 15 Jan 2017
Vrije Universiteit Amsterdam Tandheelkunde voltijd 128 352 15 Jan 2017
Hogeschool InHolland Technische Bedrijfskunde voltijd 1
Hogeschool InHolland Technische Bedrijfskunde deeltijd 1
NTI Technische Bedrijfskunde deeltijd 1
NTI Technische Bedrijfskunde deeltijd 1
Hogeschool PBNA Technische Bedrijfskunde voltijd 1
Hogeschool PBNA Technische Bedrijfskunde deeltijd 1
Universiteit Twente Technische Geneeskunde voltijd 130 274 15 Jan 2018
Hogeschool Dirksen Technische Informatica deeltijd 1
Hogeschool Dirksen Technische Informatica deeltijd 1
Hogeschool InHolland Technische Informatica voltijd 1
LOI Technische Informatica deeltijd 1
LOI Technische Informatica deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Theater voltijd 1
Zuyd Hogeschool Theater voltijd 1
Theologische Universiteit Apeldoorn Theologie voltijd 1
Theologische Universiteit Kampen Theologie voltijd 1
Toegepaste Biologie voltijd 1
Toegepaste Biologie deeltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Toegepaste Biologie voltijd 1
Fontys Hogescholen Toegepaste Psychologie voltijd 400
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toegepaste Psychologie voltijd 175 328
Hogeschool Leiden Toegepaste Psychologie voltijd 1 534
Hogeschool Leiden Toegepaste Psychologie duale 1
Hogeschool van Amsterdam Toegepaste Psychologie voltijd 365 970 15 Jan 2017
LOI Toegepaste Psychologie deeltijd 1
NHA Toegepaste Psychologie deeltijd 1
NTI Toegepaste Psychologie voltijd 1
NTI Toegepaste Psychologie deeltijd 1
ProgreSZ Hogeschool Toegepaste Psychologie voltijd 1
ProgreSZ Hogeschool Toegepaste Psychologie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Toegepaste Wiskunde voltijd 1
LOI Toerisme en Recreatie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Tuinbouw & Agribusiness voltijd 1
Hogeschool InHolland Tuinbouw & Agribusiness deeltijd 1
Tuinbouw en Akkerbouw voltijd 1
Tuinbouw en Akkerbouw deeltijd 1
Hogeschool HAS Den Bosch Tuinbouw en Akkerbouw voltijd 1
Hogeschool NOVI Verkeer en Logistiek deeltijd 1
Hogeschool InHolland Verloskunde voltijd 1
Zuyd Hogeschool Verloskunde voltijd 1
Fontys Hogescholen Verpleegkunde voltijd 364 617
Fontys Hogescholen Verpleegkunde voltijd 364 617
Fontys Hogescholen Verpleegkunde deeltijd 26
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verpleegkunde voltijd 300 633
Fontys Hogescholen Verpleegkunde - Technische stroom voltijd 364 617
Hanzehogeschool Groningen Verpleegkunde (HBO-V) voltijd 400 682
Zuyd Hogeschool Vertaalacademie voltijd 1
LOI Vertaler Duits deeltijd 1
LOI Vertaler Engels deeltijd 1
LOI Vertaler Frans deeltijd 1
LOI Vertaler Spaans deeltijd 1
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voeding en Diëtetiek voltijd 190 237
NTI Voeding en Diëtetiek deeltijd 1
Wageningen University Voeding en Gezondheid voltijd 170 316 15 Jan 2017
Hogeschool HAS Den Bosch Voedingsmiddelentechnologie voltijd 1
Design Academy Eindhoven Vormgeving voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Vormgeving voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Vormgeving deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Vormgeving voltijd 1
Hogeschool InHolland Werktuigbouwkunde voltijd 1
Hogeschool InHolland Werktuigbouwkunde deeltijd 1