Deze opleiding

U heeft belangstelling voor bestuurskunde en u heeft interesse in een volwaardig, erkend HBO Bachelordiploma. Met deze opleiding ontwikkelt u zich voor uiteenlopende functies. U kunt daarbij denken...

Tijdens de opleiding HBO Bachelor Bestuurskunde van Hogeschool NCOI wordt u optimaal voorbereid op beleidsfuncties bij overheidsinstanties of bij organisaties die op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven balanceren. Als bestuurskundige weet u straks precies hoe overheids- en maatschappelijke organisaties functioneren. U werkt daarnaast aan actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit een juridische, politieke en sociale invalshoek. U buigt zich bijvoorbeeld over maatschappelijke thema’s, zoals het vluchtelingenvraagstuk, de Europese samenwerking en burgerparticipatie. Als bestuurskundige bent u een bruggenbouwer en geeft u richting aan veranderingen op verschillende beleidsterreinen, zoals milieu, veiligheid, onderwijs, sport of werkgelegenheid. Heeft u interesse in de HBO Bachelor Bestuurskunde? En wilt u deze met succes afronden? Kies dan voor NCOI, de hogeschool met het hoogste slagingspercentage van Nederland.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam,
Zwolle
diplomadiploma Bestuurskunde
typeregulier
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
croho-code34408
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NCOI?

HBO Bachelor

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

De opleiding bestaat uit 3 fases. In fase 1 verdiept u zich in de verhoudingen tussen politiek en bestuur en gaat u actief aan de slag met projectmanagement. In fase 2 gaat u tijdens de bijeenkomsten aan de slag met beleidsvorming, veranderingen in organisaties, governance en bestuurskundige processen. In fase 3 bekwaamt u zich vergaand in uw rol als bestuurlijk adviseur door uw persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan zaken die spelen in uw eigen werkomgeving. U gaat aan de slag met onderhandelingstechnieken, issuemanagement, het opstellen van adviesrapporten en het omgaan met mediagevoelige informatie. Daarnaast kiest u een specialisatie waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Aansluitend op fase 3 schrijft u een eindscriptie. Hiermee toont u uw Bachelorniveau aan.


Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad hierdoor prima te combineren is met een drukke baan.

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

Dankzij de aanpak van NCOI kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases die gerelateerd zijn aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert, direct toepassen in de praktijk. Deze aanpak is bijzonder effectief en hierdoor sluiten baan en opleiding goed op elkaar aan. Daarnaast kunnen onze studenten gebruikmaken van onze online leeromgeving. Hier vindt u alles wat u nodig heeft tijdens uw studie. Bovendien is het via de leeromgeving mogelijk om contact te houden met uw docenten en medestudenten.

Flexibel studeren

Bij NCOI heeft u de flexibiliteit om de opleidingsvariant te kiezen die u het beste uitkomt. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Wilt u liever zonder bijeenkomsten studeren of met meer flexibiliteit? Ook dat kan bij NCOI. Deze opleiding kunt u grotendeels online volgen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Zie Studeren op Afstand voor meer informatie hierover.Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

basiskennis
U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPublic Governance+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • ambtelijk secretaris or
  • beleidsmedewerker agrarische zaken
  • beleidsmedewerker economische zaken
  • beleidsmedewerker infrastructuur
  • beleidsmedewerker onderwijs
  • beleidsmedewerker recreatie en toerisme
  • beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
  • beleidsmedewerker volksgezondheid
  • hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
  • wijkmanager
bron: UWV

Contact

Afdeling A&V

Afdeling Advies & Voorlichting

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite