Engelse taal en cultuur

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als je Engels studeert in Leiden, ontdek je zelf alle boeiende kanten van de Engelse taal en cultuur. Je leest werken van grote schrijvers, maar ook klassiek toneel of westerns.

Als moedertaal van ongeveer 380 miljoen mensen, is het Engels de belangrijkste internationale voertaal van dit moment. Tijdens een BA Engelse taal en cultuur ontwikkel je een uitstekende beheersing van het Engels in woord en geschrift, en verdiep je je op academisch niveau in de rijke cultuur en literatuur van de mondiale Engelstalige wereld, van de vroege Middeleeuwen tot nu.

Waarom Engelse taal en cultuur in Leiden?
Je ontwikkelt een near native Engelse taalvaardigheid en leert op hoog academisch niveau nadenken en schrijven over alle mogelijke aspecten van taal.
Je krijgt onderwijs van betrokken en bereikbare docenten met een internationale reputatie als wetenschappers op hun terrein.
Engelse taal en cultuur Leiden staat bekend als een open, goed georganiseerde, ambitieuze maar ook gezellige academische studie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaBA Engelse Taal en Cultuur
typeregulier, 180 EC
taalzeer weinig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur54 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56806
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Engelse taal en cultuur in Leiden?

  • Engelse taal en cultuur in Leiden is een internationaal georiënteerde studie.
  • Je krijgt onderwijs van betrokken en bereikbare docenten met een internationale reputatie als wetenschappers op hun terrein.
  • Je bestudeert ook het Engels van de Middeleeuwen.

Engelse taal en cultuur in Leiden is een brede opleiding. Je bestudeert de Engelse taal in al haar uitingen, van het oud-Engels tot de verschillen in uitspraak van vandaag de dag.
Alle vier de gebieden van de anglistiek komen aan bod in je eerste jaar: taalvaardigheid, filologie, letterkunde en taalkunde. Waarschijnlijk spreek je al een aardig mondje Engels als je aan de opleiding begint. Toch maak je tijdens je studie nog een flinke ontwikkeling door, ook wat betreft je schrijfvaardigheid. In de filologische vakken bestudeer je de oude Engelse literatuur en vroegste taalvormen van het Engels. In de letterkundige vakken maak je in chronologische volgorde kennis met de rijke Engelstalige literatuur. Ook bestudeer je de literatuur uit Ierland, Amerika en de vroegere koloniën zoals India. Tijdens de taalkundige vakken verdiep je je in de taal als systeem. Je leert onder andere fonemisch transcriberen en je leert de klank- en zinsstructuur van het Engels.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar van het deeltijdbachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele anglistiek. De vier hoofdvakken Literatuur, Filologie, Taalkunde en Taalvaardigheid worden in één of beiden semesters gedoceerd in de vorm van hoor- en werkcolleges en talenlaboratorium. De overige twee vakken van de propedeuse komen in het tweede jaar aan bod.
periode
1234
Language Acquisition 1: The Spoken Word
5 EC
Linguistics 1: The Phonetics of English
5 EC
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English
10 EC
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature
5 EC
Language Acquisition 2: From Scratch to Print
5 EC
Linguistics 2: The Syntax of English
10 EC
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700
5 EC
2e jaar n het tweede jaar (semester drie en vier) volgt men de laatste twee propedeusevakken. Studenten behalen na succesvolle afronding van de propedeusevakken (9 in totaal) hun Propedeuse.

Tevens heeft men keuzemogelijkheden binnen Literatuur. Men kan binnen het hoofdvak Literatuur kiezen uit Amerikaanse of Britse Literatuur. Dit geldt voor beide semesters. De keuze in het eerste semester heeft geen invloed op de keuze voor het tweede semester.
3e jaar In het derde jaar komen ook alle onderdelen aan de orde. In dit jaar worden tevens de twee kerncurriculum vakken gevolgd.

Daarnaast kan men kan in het tweede semester binnen Philology kiezen uit twee cursussen, die elk een andere tijdsperiode belichten.
4e jaar In het vierde/vijfde jaar volgen studenten twee verplichte taalverwervingsvakken. Daarnaast kiezen studenten één 10 EC specialisatie.
Ook kiezen studenten een minor, is er de mogelijkheid tot het doen van een stage of kiest men een individueel keuzevakkenpakket van 30 EC. Tevens schrijven studenten in het vierde/vijfde jaar hun bachelorwerkstuk.

Onderwijs

taal van onderwijs7% nl
93% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het deeltijdprogramma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar een studielast heeft van ongeveer 40 EC. Uitzondering hierop is het eerste jaar dat een studielast van 45 EC heeft. Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden besteed, is 20-30 uur.
Het programma wordt overdag aangeboden. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat gevorderde cursussen aan het begin van de avond gegeven worden. Al het onderwijs wordt op maandag t/m donderdag aangeboden. Vrijdag is doorgaans onderwijsvrij.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

25 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Albion Association
Albion organiseert lezingen, pub quizzen, feestjes en studiereizen. Ze kunnen je met hun crash courses helpen met studeren, en leden krijgen via Albion korting op hun studieboeken.
LEF is de toneelvereniging van de opleiding. Zij zijn niet alleen voor studenten die óp het toneel willen staan, maar er is ook genoeg te doen achter de schermen!

De opleiding heeft ook haar eigen tijdschrift. De Angler is het magazine door en voor studenten, met artikelen over onder andere de vier studierichtingen binnen Engels, maar ook interviews, reviews, creative writing en nog veel meer.

De Leyden Inklings is een leesgroep voor die studenten die geïnteresseerd zijn in Oud- of Middelengels. Zij komen een aantal keer per semester samen en lezen dan verschillende soorten teksten (de Ormulum tot Angelsaksische spreuken) onder leiding van één van de filologie-docenten.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Engelse taal en cultuur
Amerikanistiek
Radboud Universiteit
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.7
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.83.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Engelse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 183 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 120 99
ervaren contacttijd per week 12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 76% 75%
diploma binnen 4 jaar 48% 75%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

De opleiding heeft inmiddels het programma gewijzigd en scriptiebegeleiding geïntensiveerd ten behoeve van een hoger rendement.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een studie Engelse taal en cultuur ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door je kennis van een taal die over de hele wereld wordt gesproken en de academische vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als docent Engels, tax trainee, beleidsmedewerker bij de overheid of redacteur bij een uitgeverij.
Organisaties waar studenten Engelse taal en cultuur werken zijn:
Koninklijke Bibliotheek
Lemniscaat Uitgeverij
American School of the Hague
Haagse Hogeschool
Internationaal accountants- en belastingadviseursbedrijf PwC
Uitgeverij Penguin Random House
Uitgeverij Lakerveld
Semmtech

De Studenten Loopbaan Service heeft in 20126 onderzoek gedaan naar de sectoren waar de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit het onderzoek naar alumni Engelse taal en cultuur komen de volgende sectoren naar voren.

47% Onderwijs
14% Zakelijke dienstverlening
10% ICT
6% Communicatie
4% Uitgeverij/ boekenbranche
2% Gezondheids- en welzijnszorg
2% Industrie
2% Overheid en semi-overheid
14% Overig

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Amsterdam VUSchrijven en vertalen+ aanv. eisen
Amsterdam VUMultimodal communicationgeen aanvullende eisen
UtrechtComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Engelse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneral Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication Coaching+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEngelse literatuur in een visuele cultuurgeen aanvullende eisen
UtrechtLinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEnglish Language and Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTranslation in Theory and Practice (Dutch/English)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
UvALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratures and Cultures of North America in International Perspective+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expert+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNorth American Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
UvAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitics, Culture and Society+ aanv. eisen
RijksuniversiteitWriting, Editing and Mediatinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker bij de overheid
  • docent engels
  • redacteur bij een uitgeverij
  • tax trainee
bron: StudieData

Contact

Tessa Obbens

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite