43 resultaten

Open UniversiteitAlgemene Cultuurwetenschappen  Heerlen
Amsterdam UVAArabische taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Het Arabisch wordt wereldwijd door 200 miljoen mensen gesproken. Met kennis van het Arabisch krijg je toegang tot de culturen en samenlevingen in het Midden-Oosten.
NyenrodeBachelor of Science in Accountancy deeltijd Breukelen
Wil jij studeren én meteen carrière maken? Dat kan! Alleen op Nyenrode Business Universiteit kan je op wo-bachelor niveau accountancy studeren en tegelijk carrière maken.
Open UniversiteitBedrijfskunde  Heerlen
Radboud UniversiteitBusiness Administration voltijddeeltijd Nijmegen
Amsterdam UVADuitslandstudies voltijddeeltijd Amsterdam
In deze bachelor maak je kennis met een boeiend vakgebied. Je leert de taal, geschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen op de kunst, cultuur en filosofie in Duitstalige landen grondig kennen.
Amsterdam UVAFilosofie voltijddeeltijd Amsterdam
Filosofen willen nadenken over wat bijvoorbeeld eigen is aan het menselijk bestaan. Is dat rationaliteit, lichamelijkheid of een combinatie van beide? Wat is 'bestaan' eigenlijk? Wat is het 'zijn'?
Tilburg UniversityFilosofie voltijddeeltijd Tilburg
Filosofen denken na. Ze voelen zich vrij om niet volgzaam te zijn. Niet willekeurig, maar systematisch stellen ze vragen bij onuitgesproken vooronderstellingen in onze samenleving.
ErasmusFiscaal recht voltijddeeltijd Rotterdam
Dat de wet meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen, en ze ook diepgaand beïnvloedt, zie je heel goed bij Fiscaal Recht. Met deze bachelor leg je de basis voor een goedbetaalde loopbaan.
Amsterdam UVAFiscaal recht voltijddeeltijd Amsterdam
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.
Amsterdam UVAFranse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
De bachelor Franse taal en cultuur aan de UvA biedt een wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en cultuur. Je leert de taal uitstekend beheersen en wordt een echte Frankrijkexpert!
RUGGeschiedenis voltijddeeltijd Groningen
Ben je nieuwsgierig naar de samenhang tussen heden en verleden? Wil je je verdiepen in de achtergronden van historische gebeurtenissen? Dan is deze opleiding iets voor jou.
Amsterdam UVAGeschiedenis voltijddeeltijd Amsterdam
Als je veel van geschiedenis weet, dan kijk je met een andere blik naar de wereld om je heen. Nieuwsberichten zijn veel interessanter als je iets weet van de voorgeschiedenis.
Amsterdam UVAGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
De klassieke wereld blijft inspireren. In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur ontdek je waarom.
RUGGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijddeeltijd Groningen
Hou je van klassieke talen? Wil je weten hoe mensen in de klassieke oudheid leefden en hoe dit onze cultuur heeft beïnvloed? Groningen laat de oudheid spreken!
Amsterdam UVAHebreeuwse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Tijdens de bachelor Hebreeuwse taal en cultuur leer je de taal en maak je kennis met de godsdienst en cultuur van het Jodendom.
Open UniversiteitInformatica  Heerlen
Open UniversiteitInformatiekunde  Heerlen
Amsterdam UVAItalië studies voltijddeeltijd Amsterdam
De bachelor Italië studies maakt je tot een specialist bij uitstek van Italië en zijn positie binnen Europa. Je combineert een vloeiende beheersing van het Italiaans met gedegen kennis van het land.
Amsterdam UVAKunstgeschiedenis voltijddeeltijd Amsterdam
De bachelor Kunstgeschiedenis is midden in 17de-eeuws Amsterdam te vinden: met zijn grachtengordel, talloze musea, moderne gebouwen en monumenten dé perfecte locatie voor de studie Kunstgeschiedenis.
Amsterdam UVALiterary Studies: Literary and Cultural Analysis voltijddeeltijd Amsterdam
NyenrodeMaster of Science in Controlling deeltijd 
De MSc in Controlling is een praktijkgerichte controllersopleiding op universitair niveau. Je ontwikkelt je tot een financiële businesspartner voor organisaties.
Open UniversiteitMilieu-natuurwetenschappen  Heerlen
Amsterdam UVAMuziekwetenschap voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Muziekwetenschap bestudeer je de geschiedenis en de culturele en cognitieve functies van jazz, pop, wereldmuziek en westerse klassieke muziek. Dit onderwijsaanbod is uniek in Nederland
Amsterdam UVANederlandse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Als neerlandicus kun je goed uitleggen hoe taal functioneert, hoe cultuur bijdraagt aan de samenleving en hoe communicatie werkt. En als die niet werkt, weet een neerlandicus wat er moet veranderen.
Amsterdam UVANieuwgriekse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
Griekenland is een land van eeuwenoude tradities, van poëzie en levendige politieke discussies. Een land tussen Oost en West met een veelbewogen geschiedenis.
Radboud UniversiteitNotarieel recht voltijddeeltijd Nijmegen
Ben je in het bezit van een universitair diploma of een juridisch hbo-diploma en heb je interesse in het notariaat? De Radboud Universiteit biedt een unieke deeltijdopleiding Notarieel recht.
Open UniversiteitPsychologie  Heerlen
Open UniversiteitRechtsgeleerdheid  Heerlen
Radboud UniversiteitRechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Nijmegen
Bent u in het bezit van een universitair diploma of een juridisch hbo-diploma en heeft u interesse in Rechten? De Radboud Universiteit biedt een unieke deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid aan.
Amsterdam UVARechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Amsterdam
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.
ErasmusRechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Rotterdam
Een jurist is iemand die de Nederlandse taal goed beheerst, die nadenkt over wetten en regels en hun invloed op de samenleving. Die niet alleen weet wat de wet zegt, maar ook snapt wat mensen beweegt.
Amsterdam UVAReligiewetenschappen voltijddeeltijd Amsterdam
In de UvA-bachelor Religiewetenschappen bestudeer je het verschijnsel religie in de westerse cultuur. De open en wetenschappelijke benadering van godsdienst en levensbeschouwing is hier kenmerkend.
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen voltijddeeltijd Nijmegen
Wil jij alles weten over actuele kwesties zoals de opkomst en ondergang van IS of de belangstelling voor oosterse tradities in het westen? Dan is Religiewetenschappen jouw opleiding!
Amsterdam UVARussische en Slavische studies voltijddeeltijd Amsterdam
In de BA Russische en Slavische studies word je opgeleid tot expert op het gebied van taal, cultuur en maatschappij van Oost-Europa. Hierna ben je breed inzetbaar op de internationale arbeidsmarkt.
Amsterdam UVAScandinavië studies voltijddeeltijd Amsterdam
In de bachelor Scandinavië studies​ specialiseer je je in de Deense, Noorse of Zweedse taal, cultuur, geschiedenis én actualiteit. Je wordt een echte Scandinavië-specialist.
Amsterdam UVASign Language Linguistics voltijddeeltijd Amsterdam
UUSociale geografie en planologie voltijddeeltijd Utrecht
De studie sociale geografie en planologie kijkt naar de wereld om je heen vanuit twee gezichtspunten. Een geograaf doet vooral onderzoek en een planoloog beziet de toekomst en maakt plannen en beleid.
Amsterdam UVATheaterwetenschap voltijddeeltijd Amsterdam
De UvA-bachelor Theaterwetenschap richt zich op onderzoek naar theater in Europa, de Verenigde Staten en het Nederlandse taalgebied. Je bestudeert het theater uit vroegere eeuwen, en modern theater.
RUGTheologie voltijddeeltijd Groningen
Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben jodendom en christendom gemeenschappelijk?
Tilburg UniversityTheologie voltijddeeltijd Utrecht
Binnen Theologie begeef je je in het spanningsveld tussen geloof en wetenschap en stel je de meest wezenlijke vragen naar mens en God.
Radboud UniversiteitTheologie voltijddeeltijd Nijmegen
Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dit soort 'grote vragen' staan aan de basis va
ErasmusWijsbegeerte voltijddeeltijd Rotterdam
De studie Wijsbegeerte is even veeleisend als avontuurlijk. Filosofen zoeken de grenzen op van wat wij menen te weten en vragen door.