60 resultaten

Open UniversiteitAlgemene Cultuurwetenschappen  Heerlen
Amsterdam UVAArabische taal en cultuur deeltijd Amsterdam
Het Arabisch wordt wereldwijd door 200 miljoen mensen gesproken. Met kennis van het Arabisch krijg je toegang tot de culturen en samenlevingen in het Midden-Oosten.
Amsterdam VUBA Theologie (joint degree PThU/VU) deeltijd 
NyenrodeBachelor of Science in Accountancy deeltijd Breukelen
Wil jij studeren én meteen carrière maken? Dat kan! Alleen op Nyenrode Business Universiteit kan je op wo-bachelor niveau Accountancy studeren en tegelijk carrière maken.
Open UniversiteitBedrijfskunde  Heerlen
Radboud UniversiteitBusiness Administration deeltijd Nijmegen
Amsterdam VUBusiness Analytics deeltijd Amsterdam
Wil jij data analyseren om bedrijfsresultaten te verbeteren? Ben je geïnteresseerd in wiskunde en bedrijfskunde?
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen deeltijd 
In de multidisciplinaire bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer je hoe mensen informatie verwerken en wat er nodig is om communicatie succesvol te laten verlopen.
Universiteit LeidenCriminologie deeltijd 
Bij de studie Criminologie in Leiden ga je onderzoeken wat criminaliteit is, wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn en hoe je criminaliteit het beste kunt bestrijden.
Amsterdam UVADuitslandstudies deeltijd Amsterdam
In deze bachelor maak je kennis met een boeiend vakgebied. Je leert de taal, geschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen op de kunst, cultuur en filosofie in Duitstalige landen grondig kennen.
Universiteit LeidenEngelse Taal en Cultuur deeltijd 
English is a truly global language, the mother tongue of approximately 380 million people and spoken as a second language by over a billion more.
Tilburg UniversityFilosofie deeltijd Tilburg
In de bachelor Filosofie kijk je kritisch naar vraagstukken over mens en maatschappij. Je leert vanzelfsprekendheden op een systematische manier ter discussie te stellen.
Amsterdam UVAFilosofie deeltijd Amsterdam
Filosofen willen nadenken over wat bijvoorbeeld eigen is aan het menselijk bestaan. Is dat rationaliteit, lichamelijkheid of een combinatie van beide? Wat is 'bestaan' eigenlijk? Wat is het 'zijn'?
Universiteit LeidenFilosofie deeltijd 
Heeft de mens een vrije wil? Zien wij de wereld anders dan zij werkelijk is? Kunnen morele oordelen juist of onjuist zijn?
Universiteit LeidenFiscaal Recht deeltijd 
Belastingen zijn nauw verweven met ons dagelijks bestaan. Bij Fiscaal Recht in Leiden onderzoek je op welke wijze van de burger belasting wordt geheven en belasting zou moeten worden geheven.
ErasmusFiscaal recht deeltijd Rotterdam
Dat de wet meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen, en ze ook diepgaand beïnvloedt, zie je heel goed bij Fiscaal Recht. Met deze bachelor leg je de basis voor een goedbetaalde loopbaan.
Amsterdam UVAFiscaal recht deeltijd Amsterdam
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.
Amsterdam UVAFranse taal en cultuur deeltijd Amsterdam
De bachelor Franse taal en cultuur aan de UvA biedt een wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en cultuur. Je leert de taal uitstekend beheersen en wordt een echte Frankrijkexpert!
Universiteit LeidenFranse taal en cultuur deeltijd 
Wereldwijd spreken 350 miljoen mensen Frans, als moedertaal of als tweede taal. Het gaat hier om wel 54 verschillende landen.
RUGGeschiedenis voltijddeeltijd Groningen
Ben je nieuwsgierig naar de samenhang tussen heden en verleden? Wil je je verdiepen in de achtergronden van historische gebeurtenissen? Dan is deze opleiding iets voor jou.
Amsterdam UVAGeschiedenis deeltijd Amsterdam
Als je veel van geschiedenis weet, dan kijk je met een andere blik naar de wereld om je heen. Nieuwsberichten zijn veel interessanter als je iets weet van de voorgeschiedenis.
Amsterdam UVAGriekse en Latijnse taal en cultuur deeltijd Amsterdam
De klassieke wereld blijft inspireren. In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur ontdek je waarom.
RUGGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijddeeltijd Groningen
Hou je van klassieke talen? Wil je weten hoe mensen in de klassieke oudheid leefden en hoe dit onze cultuur heeft beïnvloed? Groningen laat de oudheid spreken!
Amsterdam UVAHebreeuwse taal en cultuur deeltijd Amsterdam
Tijdens de bachelor Hebreeuwse taal en cultuur leer je de taal en maak je kennis met de godsdienst en cultuur van het Jodendom.
Open UniversiteitInformatica  Heerlen
Open UniversiteitInformatiekunde  Heerlen
Amsterdam UVAItalië studies deeltijd Amsterdam
De bachelor Italië studies maakt je tot een specialist bij uitstek van Italië en zijn positie binnen Europa. Je combineert een vloeiende beheersing van het Italiaans met gedegen kennis van het land.
Universiteit LeidenKunstgeschiedenis deeltijd 
Kunst is universeel. In alle tijden en over de hele wereld hebben mensen hun omgeving, hun gedachten, dromen of emoties omgezet in kunstuitingen.
Amsterdam UVAKunstgeschiedenis deeltijd Amsterdam
De bachelor Kunstgeschiedenis is midden in 17de-eeuws Amsterdam te vinden: met zijn grachtengordel, talloze musea, moderne gebouwen en monumenten dé perfecte locatie voor de studie Kunstgeschiedenis.
Amsterdam UVALiterary Studies: Literary and Cultural Analysis deeltijd Amsterdam
Amsterdam VUMathematics (Wiskunde) deeltijd Amsterdam
In deze Engelstalige bachelor aan de Vrije Universiteit Amsterdam word je continu uitgedaagd en leg je een stevige basis in zuivere én toegepaste wiskunde.
Open UniversiteitMilieu-natuurwetenschappen  Heerlen
Amsterdam UVAMuziekwetenschap deeltijd Amsterdam
In de bachelor Muziekwetenschap bestudeer je de geschiedenis en de culturele en cognitieve functies van jazz, pop, wereldmuziek en westerse klassieke muziek. Dit onderwijsaanbod is uniek in Nederland
Universiteit LeidenNatuurkunde deeltijd 
Als natuurkundige probeer je de wereld in wiskunde op te schrijven en met experimenten natuurverschijnselen te verklaren: van licht en energie tot minder intuïtieve verschijnselen als kwantummechanica
Amsterdam UVANederlandse taal en cultuur deeltijd Amsterdam
Als neerlandicus kun je goed uitleggen hoe taal functioneert, hoe cultuur bijdraagt aan de samenleving en hoe communicatie werkt. En als die niet werkt, weet een neerlandicus wat er moet veranderen.
Amsterdam UVANieuwgriekse taal en cultuur deeltijd Amsterdam
Griekenland is een land van eeuwenoude tradities, van poëzie en levendige politieke discussies. Een land tussen Oost en West met een veelbewogen geschiedenis.
Universiteit LeidenNotarieel Recht deeltijd 
Samenwonen, trouwen, je bedrijf starten, een huis kopen: bij veel ‘life events’ zorgt de notaris voor een goede afwikkeling, waarbij vervelende valkuilen worden weggenomen.
Radboud UniversiteitNotarieel recht deeltijd Nijmegen
Ben je in het bezit van een universitair diploma of een juridisch hbo-diploma en heb je interesse in het notariaat? De Radboud Universiteit biedt een unieke deeltijdopleiding Notarieel recht.
Tilburg UniversityOnline Culture: Art, Media and Society deeltijd 
In deze internationale studie over digitale cultuur en (nieuwe) media bestudeer je hoe digitalisering en globalisering onze manier van leven beïnvloedt.
Open UniversiteitPsychologie  Heerlen
Amsterdam VUPure Mathematics: Probability and Statistics deeltijd 
Maak deel uit van de datarevolutie en volg cursussen zoals Statistical Data Analysis, Databases, etc.
ErasmusRechtsgeleerdheid deeltijd Rotterdam
Een jurist is iemand die de Nederlandse taal goed beheerst, die nadenkt over wetten en regels en hun invloed op de samenleving. Die niet alleen weet wat de wet zegt, maar ook snapt wat mensen beweegt.
Open UniversiteitRechtsgeleerdheid  Heerlen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid deeltijd 
Het recht brengt door middel van regels en afspraken orde in de maatschappij. Iedereen heeft met het recht te maken.
Amsterdam UVARechtsgeleerdheid deeltijd Amsterdam
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.
Radboud UniversiteitRechtsgeleerdheid deeltijd Nijmegen
Bent u in het bezit van een universitair diploma of een juridisch hbo-diploma en heeft u interesse in Rechten? De Radboud Universiteit biedt een unieke deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid aan.
Amsterdam UVAReligiewetenschappen deeltijd Amsterdam
In de UvA-bachelor Religiewetenschappen bestudeer je het verschijnsel religie in de westerse cultuur. De open en wetenschappelijke benadering van godsdienst en levensbeschouwing is hier kenmerkend.
Universiteit LeidenReligiewetenschappen deeltijd 
Religie is overal en speelt vaak, ongemerkt, een grote rol in het dagelijks leven van jezelf en anderen. ±Wat beweegt een individu, een maatschappij of een cultuur?
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen deeltijd Nijmegen
Wil jij alles weten over actuele kwesties zoals de opkomst en ondergang van IS of de belangstelling voor oosterse tradities in het westen? Dan is Religiewetenschappen jouw opleiding!
Amsterdam UVARussische en Slavische studies deeltijd Amsterdam
In de BA Russische en Slavische studies word je opgeleid tot expert op het gebied van taal, cultuur en maatschappij van Oost-Europa. Hierna ben je breed inzetbaar op de internationale arbeidsmarkt.
Amsterdam UVAScandinavië studies deeltijd Amsterdam
In de bachelor Scandinavië studies​ specialiseer je je in de Deense, Noorse of Zweedse taal, cultuur, geschiedenis én actualiteit. Je wordt een echte Scandinavië-specialist.
Amsterdam UVASign Language Linguistics deeltijd Amsterdam
UUSociale geografie en planologie voltijddeeltijd Utrecht
De studie sociale geografie en planologie kijkt naar de wereld om je heen vanuit twee gezichtspunten. Een geograaf doet vooral onderzoek en een planoloog beziet de toekomst en maakt plannen en beleid.
Amsterdam UVATheaterwetenschap deeltijd Amsterdam
De UvA-bachelor Theaterwetenschap richt zich op onderzoek naar theater in Europa, de Verenigde Staten en het Nederlandse taalgebied. Je bestudeert het theater uit vroegere eeuwen, en modern theater.
Tilburg UniversityTheologie deeltijd Utrecht
Theologie is een brede en veelzijdige studie waarin je veel leert over wisselwerking tussen mens, maatschappij, geloof en rede.
Tilburg UniversityTheologie deeltijd Tilburg
Theologie is een brede en veelzijdige studie waarin je veel leert over de mens, de maatschappij en het christelijk geloof. ±Studeer Theologie aan Tilburg University, in het Nederlands in Utrecht of in
Radboud UniversiteitTheologie deeltijd Nijmegen
Wat is echt belangrijk in het leven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dit soort 'grote vragen' staan aan de basis van de Nijmeegse Theologieopleiding.
Amsterdam VUTheology and Religious Studies: Religious Studies deeltijd 
Theology and Religious Studies aan de VU is een eigentijdse wetenschappelijke opleiding voor studenten die zich grondig willen verdiepen in theologie en religiewetenschappen.
ErasmusWijsbegeerte deeltijd Rotterdam
De studie Wijsbegeerte is even veeleisend als avontuurlijk. Filosofen zoeken de grenzen op van wat wij menen te weten en vragen door.
Universiteit LeidenWiskunde deeltijd 
Als je wiskunde studeert leer je ingewikkelde problemen met behulp van logische gedachtestappen en wiskundige structuren op een creatieve manier op te lossen.