Commerciële Economie

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je graag leren hoe je wensen en behoeften van klanten vertaalt naar verkoop- en marketingactiviteiten? Dan zit je goed bij deeltijdopleiding Commerciële Economie van de HvA.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34402
Met deze deeltijdopleiding bepaal je bijvoorbeeld als marketeer, marktanalist of exportmanager, mede de koers van het bedrijf. Je weet hoe een bedrijf zich onderscheidt en een vaste plek in de markt kan veroveren.

Bij de vierjarige deeltijdopleiding Commerciële Economie zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van competenties, twee belangrijke uitgangspunten.

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je een half jaar eerder afstuderen. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken. Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten, zelfstudie en een uitgebreid keuzeprogramma in de vorm van een minor.

De deeltijdopleiding Commerciële Economie is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.
Het trainen van competenties komt daarom veelvuldig terug in colleges, workshops en projecten, maar ook op je werkplek en privé.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HvA?

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, adviseren en presenteren, creativiteit en oplossingsgericht denken.
Jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling tot startbekwame bedrijfseconoom, nemen wij serieus. Het oefenen en trainen van de vaardigheden komt daarom veelvuldig terug in colleges, praktijkopdrachten en projecten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze vierjarige deeltijdopleiding bestaat uit acht semesters, die elk een half jaar duren. Door het parallel volgen van semesters kun je eventueel in 3,5 jaar afstuderen. Je volgt dan een extra dagdeel les. De opleiding is perfect te combineren met je werk. Colleges vinden namelijk op zaterdag, of dinsdag- en donderdagavond plaats. De beroepspraktijk en competentiegericht leren staan centraal bij de opleiding. Meer weten?
1e jaar Jaar 1 staat in het teken van Marketing Basics & Sustainability. Je maakt kennis met alle activiteiten die een organisatie in staat stellen, om in te spelen op de wensen en behoeften van haar afnemers en om haar marktpositie te versterken. Ook leer je het verband kennen tussen het vakgebied en de verschillende economische en management disciplines.
We leren je ook hoe je marktonderzoek opzet, uitvoert en de onderzoeksresultaten op waarde schat en gebruikt.
periode
Business English Vantage
Marketing Basics & Sustainability
Marktonderzoek
Minor (keuzeprogramma)
Persoonlijke Professionalisering
Sales Inkoop en Finance
Strategische Marketing en Management
2e jaar Strategische Marketing en Management staat samen met Sales Inkoop en Finance centraal in het tweede jaar van de opleiding. Je maakt een sales- en accountplan en leert begrotingen opstellen en presenteren.

Ook leer je strategisch plannen. Door praktijkvoorbeelden en gastcolleges, krijg je inzicht in de manier waarop organisaties op het hoogste niveau bestuurd worden. In teamverband schrijf je een strategisch marketingplan voor een bestaand nationaal bedrijf.
3e jaar Hoe gebruik je social media? Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf via Google gevonden wordt? Je leert in het derde jaar alles over de traditionele marketingmix en de nieuwste marketingtechnieken.

Ook tijdens dit een na laatste jaar is er veel aandacht voor competentieontwikkeling. Je doet bijvoorbeeld een tussentijds assessment Persoonlijke Professionalisering, op basis waarvan je een bindend advies krijgt voor je verdere ontwikkeling. Het volgen van extra colleges Engels kan ook in dit jaar.
4e jaar In het vierde jaar rond je de studie af met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht is een onderzoeksrapportage over een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, bij voorkeur in de organisatie waar je werkt. In het laatste jaar sluit je ook Persoonlijke Professionalisering af met een portfolioassessment.

In het zevende semester kun je voor een half jaar een minor volgen.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
studielast
Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. Van deze 20 uren besteed je er gemiddeld 6 aan colleges en zelfstudie. Daarnaast leer je ook op je huidige werkplek.
studeren in het buitenland
In het zevende semester kun je voor een half jaar een minor volgen. Dit is een keuzeprogramma waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Er is een breed aanbod minoren op het gebied van internationalisering.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Doe tijdig je verzoek tot inschrijving en start in februari of september met de opleiding. Schrijf je bij voorkeur in vóór 31 januari (start februari) of 15 augustus (start september). Dit kan via Studielink met je DigiD.
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
toelatingseisen

werkervaring
De kans dat je de studie succesvol afrondt is groter als je: * in een relevante functie werkt op minimaal beginnend hbo-niveau; * redelijk zelfstandig werkt; * regelmatig samenwerkt met collega's; * tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt; * het Nederlands goed beheerst.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

235 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2017
29% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 HvA
Commerciële Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/14 Avans
Commerciële Economie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Avans
Commerciële Economie
€ 293 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 Fontys
Commerciële Economie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 HAN
Commerciële Economie
€ 323 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 HAN
Commerciële Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 Hanze
Commerciele Economie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/14 HHS
Commerciële Economie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HR
Commerciële Economie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 LOI
Commerciële Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/14 NCOI
Commerciële Economie specialisatie Sales- en accountmanagement
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 NCOI
Commerciële Economie, specialisatie Sportmarketing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 NCOI
Commerciële Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/14 NCOI
Commerciële Economie specialisatie Bank- en verzekeringswezen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.8
inhoud3.43.6
docenten3.33.5
studiefaciliteiten3.23.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.23.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 846 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerd commercieel econoom draai je volwaardig mee in het ingewikkelde raderwerk dat een bedrijf gewoon is. Je ziet de grote verbanden en helpt een bedrijf succesvol te blijven in deze tijd van snelle veranderingen. Je balanceert tussen de belangen van klanten, personeel, de organisatie, financiers, de overheid en de maatschappij als geheel. Wij leiden je op als deskundige op het gebied van marktontwikkelingen, klantbehoeften, concurrentieanalyse en innovatieve marketingstrategieën.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar kun je straks aan de salg? Onze alumni komen vaak terecht in salesfuncties (40-60%), marketingfuncties (20-30%) of inkoopfuncties (5-10%). Voorbeelden van werkvelden waar zij zich in begeven zijn, (sport)marketing, e-marketing, marktonderzoek, de reclamewereld, sponsoring, import of export.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3300gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
88%kans op een vaste baan
84%kans op een voltijd baan
57%kans op een baan op niveau
69%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityData Science and Society+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountmanager
exportmanager
inkoper
logistiek manager
marketeer
marketingcommunicatiemanager
marketingmanager
marktonderzoeker
professioneel verkoper
salesmanager
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite