Toegepaste Psychologie

Saxion

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Toegepaste Psychologie van Saxion richt zich op vraagstukken en problemen van mensen met diverse leeftijden.

open_in_newwebsite

locatieDeventer
diplomaB Toegepaste Psychologie
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34507
Individuen, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben steeds meer behoefte aan professionele psychologische ondersteuning. Ze zijn op zoek naar praktische oplossingen voor individuele en/of bedrijfsgerichte problemen. Dit is mogelijk door het toepassen van kennis en onderzoeksmethoden uit de psychologie. Zoals het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het herkennen en oplossen van gedragsproblematiek en het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek.
Toegepaste Psychologie van Saxion richt zich op vraagstukken en problemen van mensen met diverse leeftijden. Deze brede opzet biedt de mogelijkheid je te verdiepen in gedragsproblematiek van de diverse leeftijdsfasen. Je leert hoe je psychologische kennis kunt toepassen in de praktijk, met als doel mensen te ondersteunen bij het zelfstandig en optimaal functioneren in het dagelijks leven en tijdens studie en werk. Vanaf het derde studiejaar is het mogelijk je te specialiseren in één van de volgende hoofdstromen: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek, neuropsychologie of arbeids- en organisatiepsychologie. Combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1014 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
190 eerstejaars gestart in 2015
74% daarvan is vrouw
25667 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Saxion
Toegepaste Psychologie
gemiddelde kamerhuur
190 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
2/8 Fontys
Toegepaste Psychologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Toegepaste Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hanze
HBO Toegepaste Psychologie
star Elsevier
Keuzegids 0
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Hogeschool Leiden
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/8 HvA
Toegepaste Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
281 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 NTI
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 ProgreSZ
Toegepaste Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.3
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste Psychologie aan de Saxion is beoordeeld door 465 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2290gemiddeld bruto maandloon
20%kans op een vaste baan
41%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
17%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Social Psychology+ 60 EC pre-master
RUGClinical Forensic Psychology and Victimology+ 60 EC pre-master
RUGClinical Psychology+ 60 EC pre-master
RUGCognitive Psychology and Psychophysiology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
RUGEnvironmental Psychology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
RUGKlinische Psychologie+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ 60 EC pre-master
RUGOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
RUGPsychologie+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
RUGReflecting on Psychology+ 60 EC pre-master
RUGTalent Development and Creativity+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
RUGWork, Organizational and Personnel Psychology+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite